Skip to content Skip to footer

Sledování KPI: Jak měrit zaměstnanecké výsledky v roce 2023

Pro vás jako vedoucího pracovníka je důležité sledovat pokroky vašeho týmu a výsledky vaší organizace. Sledování KPI vám pomůže měřit úspěšnost vašeho podnikání a provádět potřebné změny ke zvýšení efektivity a produktivity.

Správa motivace zaměstnanců je klíčová pro úspěšné sledování KPI. Bez motivace zaměstnanců může být obtížné z nich dostat to nejlepší. Právě zde přichází na scénu software pro zapojení zaměstnanců.

Co je tedy sledování KPI zaměstnanců a jak ho správně provádět? Čtěte dále a zjistěte více.

Co je sledování KPI a proč je důležité pro správu motivace zaměstnanců

Sledování KPI je metoda měření výkonnosti, která zahrnuje sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) za účelem měření pokroku organizace nebo zaměstnance při dosahování jejích cílů. KPI mohou poskytnout přehled o tom, jak dobře si společnost a jednotliví zaměstnanci vedou z hlediska prodeje, spokojenosti zákazníků, produktivity a dalších oblastí podnikání.

The picture shows a screen from the Staffino online platform displaying its CX dashboards with various widgets - including graphs, charts, numbers, and more.

Sledování KPI je důležitým nástrojem pro správu motivace zaměstnanců, protože umožňuje organizacím měřit výkonnost, upravovat procesy na základě výsledků a zvyšovat zapojení zaměstnanců. Zde jsou čtyři hlavní výhody, které může sledování KPI zaměstnanců přinést:

  1. Zlepšení efektivity: Díky sledování KPI mohou společnosti identifikovat oblasti, kde jsou zaměstnanci a procesy neefektivní, a podniknout kroky k jejich zlepšení. To může pomoci snížit náklady a zvýšit produktivitu zaměstnanců.
  2. Stanovení dosažitelných cílů: Díky sledování KPI může zaměstnavatel získat lepší přehled o výkonnosti zaměstnanců, poskytnout jim cennou zpětnou vazbu a stanovit správné cíle pro další práci. Tato zpětná vazba a stanovení cílů může pomoci motivovat zaměstnance k využití jejich plného potenciálu a zlepšit jejich pracovní výkon.
  3. Zlepšení zodpovědnosti: Sledování KPI umožňuje společnostem určit, kdo je zodpovědný za splnění určitých cílů a úkolů. To může pomoci zajistit, že každý bude zodpovědný za svůj výkon a že cíle budou splněny včas.
  4. Lepší zapojení zaměstnanců: Sledování KPI může v konečném důsledku pomoci vytvořit pozitivní zaměstnaneckou zkušenost a podpořit zapojení zaměstnanců. Když zaměstnanci jasně vidí, jakého pokroku dosahují a že jejich úsilí má pozitivní efekt, budou více motivováni k tomu, aby i nadále podávali co nejlepší výkony.
A laptop showing a screen of personal dashboard with employee recognition.

Efektivní sledování KPI prostřednictvím softwaru pro zapojení zaměstnanců

Je nezbytné sledovat KPI jak na podnikové úrovni, tak na úrovni jednotlivých zaměstnanců, a neocenitelným pomocníkem může být sofistikovaný software pro zapojení zaměstnanců.

Pomocí výkonnostních panelů Staffino můžete snadno sledovat výkonnost od nejvyšší úrovně organizace až po jednotlivé zaměstnance. Naše online platforma vám umožní rychle a pohodlně zobrazit globální, národní, pobočkové, týmové a individuální ukazatele výkonnosti pomocí několika kliknutí. Máte tak vždy přehled o tom, jak si vaše organizace vede a jak jednotliví zaměstnanci přispívají k vašemu úspěchu.

Přehledy KPI poskytují přehled o výkonnosti zaměstnanců v reálném čase a umožňují vám získat podrobný přehled o tom, jak si kdo vede z hlediska spokojenosti zákazníků nebo jakýchkoli jiných metrik. Pomocí řídících panelů můžete identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a vytvářet strategie pro zvýšení zapojení a produktivity. Kombinací strukturovaných údajů o výkonnosti s prodejními čísly můžete získat cenné poznatky, které by nebyly zřejmé při zkoumání obou zdrojů samostatně.

Jak sledovat zaměstnanecké KPI ve 3 jednoduchých krocích

  1. Identifikujte a definujte zaměstnanecká KPI – Začněte identifikací KPI, které chcete sledovat. Příkladem KPI zaměstnanců jsou výsledky spokojenosti zákazníků (CSAT), vyřešení problému během prvního hovoru (FCR) nebo příjem na zaměstnance.
  2. Stanovte měřitelné cíle a úkoly – Jakmile určíte KPI, stanovte měřitelné cíle a úkoly, kterých chcete dosáhnout. Ujistěte se, že máte jasnou představu o úspěchu, a stanovte dosažitelné cíle, které budou zaměstnance spíše motivovat než odrazovat.
  3. Sledujte pokrok a prozkoumávejte výsledky – Nakonec sledujte pokrok a pravidelně prozkoumávejte výsledky. To vám pomůže udržet správný směr a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Nejúčinnější je použít software pro zapojení zaměstnanců, který proces sledování automatizuje a usnadní prohlížení výsledků.

Budování transparentního pracoviště prostřednictvím sledování KPI

Přehledy výkonnosti jednotlivých zaměstnanců jsou neocenitelným nástrojem pro správu motivace zaměstnanců. Pomocí nástroje Staffino mají zaměstnanci přístup ke svým profilům a výkonnostním výsledkům, což jim umožňuje sledovat vlastní KPI a také vidět, jak si jejich tým vede ve srovnání s ostatními týmy. To vytváří transparentní a motivující pracovní prostředí, kde zaměstnanci vidíj pokrok svůj i svého týmu, což jim pomáhá soustředit se na cíle společnosti.

A tablet and a phone showing dashboards with employee performance.

Díky tomuto přehledu o svém výkonu jsou zaměstnanci více motivováni a povzbuzováni k tomu, aby usilovali o lepší výsledky. Možnost podívat se na týmové výsledky navíc podpoří spolupráci mezi zaměstnanci. To se následně promítne do vyšší výkonnosti a měřitelného úspěchu podniku.

Závěrem

Sledování KPI prostřednictvím online softwaru pro zapojení zaměstnanců může být mocným nástrojem, který podpoří úspěch vaší společnosti a zároveň zlepší zaměstnaneckou zkušenost. Data můžete použít k vytvoření personalizované zkušenosti pro každého zaměstnance a zajistit, aby každý dostal ze své práce maximum. Tento personalizovaný pohled na relevantní data navíc umožní všem členům vaší organizace činit informovaná rozhodnutí, která zlepší vaše obchodní výsledky.

Projevte zaměstnancům uznání a motivujte je

Potřebuje váš tým extra dávku motivace? Staffino poskytne dokonalý přehled o výkonu vašeho týmu a pomůže zajistit, aby se zaměstnanci cítili za svou práci ocenění.