Skip to content Skip to footer

Sledovanie KPI: Ako merať výkon zamestnancov v roku 2023

Každný biznis líder by mal mať prehľad o pokroku svojho tímu, ako aj výkone celej organizácie. Práve sledovanie KPI pomáha merať úspech vášho podnikania a vykonávať potrebné zmeny na zvýšenie efektívnosti a produktivity.

Motivácia zamestnancov ide ruka v ruke s úspešným sledovaním KPI. Bez motivácie vyťažíte maximum zo svojich zamestnancov len veľmi ťažko. Preto dnes množstvo svetových spoločností využíva na meranie KPI softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov.

Čo je teda sledovanie KPI zamestnancov a ako zabezpečiť, aby sa vaši zamestnanci cítili motivovaní plniť svoje ciele? Čítajte ďalej a dozviete sa.

Čo je to sledovanie KPI a prečo je dôležité pri motivácii zamestnancov

Sledovanie KPI je metóda merania výkonu, ktorá zahŕňa monitorovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti na zistenie pokroku organizácie alebo zamestnanca pri dosahovaní stanovených cieľov. KPI môžu poskytnúť hlbší prehľad o tom, ako sa spoločnosti a jednotlivým zamestnancom darí z hľadiska predaja, spokojnosti zákazníkov, produktivity a ďalších oblastí podnikania.

The picture shows a screen from the Staffino online platform displaying its CX dashboards with various widgets - including graphs, charts, numbers, and more.

Sledovanie KPI je dôležitým nástrojom pri riadení motivácie zamestnancov, pretože umožňuje organizáciám merať výkon, upravovať procesy na základe výsledkov a zvyšovať angažovanosť zamestnancov. Tu sú štyri hlavné výhody, ktoré vám môže sledovanie KPI zamestnancov priniesť:

  1. Lepšia efektivita práce: Sledovaním KPI môžu spoločnosti identifikovať oblasti, v ktorých sú zamestnanci a procesy neefektívne, a podniknúť kroky na ich zlepšenie. To môže pomôcť znížiť náklady a zvýšiť produktivitu zamestnancov.
  2. Stanovenie dosiahnuteľných cieľov: Sledovaním KPI môžu zamestnávatelia získať lepší obraz o výkonnosti zamestnancov, poskytnúť cennú spätnú väzbu a nastaviť primerané ciele do budúcna. Táto spätná väzba a stanovenie dosiahnuteľných cieľov môže pomôcť motivovať zamestnancov, aby dosiahli svoj plný potenciál a zlepšili svoj pracovný výkon.
  3. Vyššia miera zodpovednosti: Sledovanie KPI umožňuje spoločnostiam identifikovať, kto je zodpovedný za splnenie určitých cieľov. To môže pomôcť zabezpečiť, aby každý niesol zodpovednosť za svoj výkon a aby sa ciele splnili včas.
  4. Vyššia angažovanosť zamestnancov: V konečnom dôsledku môže sledovanie KPI pomôcť vytvoriť pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť a podporiť zapojenie zamestnancov. Keď zamestnanci jasne uvidia pokrok, ktorý robia, a že ich úsilie má pozitívny efekt na celú spoločnosť, budú viac motivovaní pokračovať v čo najlepšom výkone.
A laptop showing a screen of personal dashboard with employee recognition.

Efektívne sledovanie KPI prostredníctvom EX softvéru

Je dôležité monitorovať KPI na celofiremnej aj individuálnej úrovni a sofistikovaný softvér zamestnaneckej skúsenosti je na tento účel ako stvorený.

Pomocou Staffino dashboardov môžete veľmi jednoducho sledovať výkon od celkovej organizácie až po jednotlivých zamestnancov. Naša online platforma vám umožňuje rýchlo a pohodlne zobraziť metriky výkonu na úrovni globálnych operácií, krajiny, pobočky, tímu a jednotlivcov pomocou niekoľkých kliknutí. Týmto spôsobom budete mať vždy prehľad o tom, ako sa vašej organizácii darí a ako každý článok prispieva k jej úspechu.

KPI dashboardy poskytujú podrobný prehľad o výkonnosti zamestnancov v reálnom čase a o tom, ako sa každému darí z hľadiska spokojnosti zákazníkov alebo akejkoľvek inej sledovanej metriky. Pomocou tohto prehľadu môžete identifikovať oblasti vyžadujúce zlepšenie a vytvárať stratégie na zvýšenie angažovanosti a produktivity. Kombináciou štruktúrovaných údajov o výkonnosti s číslami z predaja môžete získať cenné poznatky, ktoré by možno neboli zrejmé pri skúmaní týchto zdrojov samostatne.

Ako sledovať KPI zamestnancov v 3 jednoduchých krokoch

  1. Identifikujte a definujte KPI zamestnancov – Začnite identifikáciou KPI, ktoré chcete sledovať. Príklady KPI zamestnancov zahŕňajú skóre spokojnosti zákazníkov (CSAT), first call resolution (FCR) alebo výnosy na zamestnanca.
  2. Stanovte si merateľné ciele – Po identifikácii KPI si stanovte merateľné ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Uistite sa, že máte jasné očakávania, a stanovte si dosiahnuteľné ciele, ktoré budú vašich zamestnancov skôr motivovať, než ich odrádzať.
  3. Sledujte pokrok a analyzujte výsledky – Nakoniec sledujte pokrok a pravidelne kontrolujte výsledky, aby ste vedeli identifikovať oblasti na zlepšenie. Na automatizáciu procesu sledovania KPI a uľahčenie analýzy výsledkov je najlepšie použiť softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov.

Vybudujte si transparentné pracovisko prostredníctvom sledovania KPI

Osobné dashboardy sú ďalším neoceniteľným nástrojom na zvýšenie motivácie zamestnancov. Vďaka Staffino majú zamestnanci vždy prístup k svojim profilom a výsledkom výkonnosti, čo im umožňuje sledovať svoje vlastné KPI a tiež vidieť, ako sa ich tímu darí v porovnaní s inými tímami. Takéto transparentné a motivujúce pracovné prostredie, kde zamestnanci môžu vidieť svoj pokrok a pokrok svojho tímu, im pomáha sústrediť sa na ciele organizácie.

A tablet and a phone showing dashboards with employee performance.

S týmto prehľadom o výkone sú zamestnanci viac motivovaní dosiahnuť lepšie osobné výsledky, zatiaľ čo tímové výsledky posilňujú zmysel pre spoluprácu. To sa následne premieta do zvýšeného výkonu a merateľného úspechu celej organizácie.

Záver

Sledovanie KPI prostredníctvom online softvéru na zapojenie zamestnancov môže byť účinným nástrojom na dosiahnutie úspechu a zároveň na zlepšenie zamestnaneckej skúsenosti. Údaje môžete použiť na vytvorenie prispôsobených skúseností pre každého zamestnanca a zabezpečiť, aby každý využil svoje schopnosti na maximum. Toto prispôsobené zobrazenie relevantných údajov navyše umožňuje všetkým členom vašej organizácie robiť informované rozhodnutia, ktoré zaručene zlepšia vaše obchodné výsledky.

Prejavte zamestnancom uznanie a motivujte ich

Potrebuje váš tím extra dávku motivácie? Staffino poskytne dokonalý prehľad o výkone vášho tímu a pomože zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili za svoju prácu ocenení.