Skip to content Skip to footer

Znížte fluktuáciu zamestnancov: Ako udržať a motivovať talenty, ktoré ste vychovali

Zamestnávanie špičkových talentov na dnešnom trhu práce predstavuje pre zamestnávateľov veľkú výzvu. Nie je to také jednoduché a cenovo dostupné ako kedysi, čo znamená, že retencia zamestnancov a minimalizácia potreby najímania nových môže vašej spoločnosti ušetriť veľa peňazí a času. Ako teda zabezpečiť čo najnižšiu fluktuáciu zamestnancov?

Nie je to vždy len o investíciách. Namiesto toho by bolo najlepšie začať optimalizovať to, do čoho ste už investovali – zamestnancov, ktorých ste najali a vyškolili, a ich pracovné procesy. S týmto prístupom k riadeniu motivácie zamestnancov môžete očakávať nielen zníženie dobrovoľnej fluktuácie, ale aj oveľa vyššiu návratnosť zákazníckej skúsenosti.

Päť overených tipov na zníženie fluktuácie zamestnancov

  1. Optimalizujte proces hiringu

Pri výbere zamestnancov buďte naozaj dôkladný, aby ste sa uistili, že vás o pár mesiacov neopustia. Pripravte si jasný popis pracovnej pozície a zdieľajte s kandidátom hodnoty vašej spoločnosti, aby ste vybrali toho správneho.

  1. Nastavte spravodlivé platy a benefity

Konkurenčný plat a balík výhod vrátane príležitostí na vzdelávanie a kariérny rast sú nevyhnutné na udržanie špičkových talentov.

  1. Dbajte na uznanie a odmeňujte

Ukážte svojim zamestnancom, že si vážite ich prácu. Poskytnite im v reálnom čase uznanie za dosiahnuté úspechy a digitálne či dokonca vecné odmeny na základe ich výkonu.

  1. Monitorujte zapojenie zamestnancov

Robte pravidelné prieskumy zapojenia zamestnancov a snažte sa vytvoriť pútavé pracovisko gamifikáciou každodenných úloh alebo zdieľaním pozitívnej spätnej väzby od zákazníkov. Dobrým nápadom je aj implementácia softvéru na zapojenie zamestnancov.

  1. Ponúknite flexibilitu

Podporte zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Flexibilný pracovný čas a prostredie výrazne zlepšujú retenciu zamestnancov.

Sila motivácie a jej miesto v riadení zamestnancov

Mnohé štúdie dokazujú, že uznanie výrazne znižuje fluktuáciu zamestnancov a zlepšuje ich výkon. Podľa štúdií až 70 % zamestnancov považuje uznanie za kľúčový motivačný faktor.

To dokazuje, aká dôležitá je spätná väzba a povzbudenie zamestnancov, aby sa cítili ocecení za prácu, ktorú robia. Oceňte najlepších zamestnancov za ich úspechy, aby ste ich motivovali k zopakovaniu kvalitnej práce. Aj keď výkon zamestnanca zaostáva, zamestnávatelia alebo manažéri by mali vždy nájsť spôsob, ako sa s ním podeliť o spätnú väzbu. Takému zamestnancovi môžu napríklad poskytnúť užitočné rady, ako profesionálne riešiť sťažnosti zákazníkov.

Okrem spätnej väzby od manažéra je zdieľanie pozitívnej spätnej väzby od zákazníkov so zamestnancami skvelým spôsobom, ako zrevitalizovať vašu organizáciu. Počas mnohých rokov riadenia zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti pre rôzne spoločnosti sme zistili, že 50 až 80 % zákazníckej spätnej väzby súvisiacej s konkrétnymi interakciami so zamestnancami je zvyčajne pozitívnych. Zdieľanie pozitívnej spätnej väzby a poďakovaní od zákazníkov dáva zamestnancom pocit, že si ich prácu ľudia vážia a motivuje ich k tomu, aby ju robili čo najlepšie. Dá sa to ľahko dosiahnuť pomocou platformy alebo softvéru zapojenie zamestnancov, ako je napríklad Staffino.

Ako zapojenie zamestnancov znižuje fluktuáciu a šetrí peniaze

Spolupracovali sme s klientom v sektore telekomunikácií, ktorý sa potýkal s fluktuáciou zamestnancov v call centre spôsobenou nedostatkom motivácie a zapojenia. Spoločnosť potrebovala nasadiť efektívny systém riadenia motivácie zamestnancov, preto sa v máji 2017 rozhodla implementovať Staffino.

Predtým, ako spoločnosť začala využívať platformu Staffino, bola miera fluktuácie zamestnancov call centra 14,1 %. Priemerná ročná hodnota sa však za dva roky od zavedenia nového programu riadenia motivácie zamestnancov znížila na 8,2 %, čo prinieslo úsporu približne 520 000 € na neproduktívnom čase nových zamestnancov a školiacich nákladoch. To sa rovná celkovej ročnej úspore až 7 %. Podľa klienta zapojenie agentov call centra prostredníctvom platformy Staffino pomohlo zlepšiť ich výkon, optimalizovať procesy a vyriešiť ďalšie príčiny fluktuácie zamestnancov.

Záver

Z tohto článku by ste si mali odniesť najmä to, že je vždy potrebné myslieť na šťastie a spokojnosť zamestnancov. Zamestnanci nie sú len ľudské zdroje, ktoré treba riadiť, ale hlavne ľudské bytosti, ktoré si treba vážiť. Starajte sa preto o ich blaho, prejavujte uznanie a dbajte na to, aby sa vaši zamestnanci cítili za svoju prácu ocenení. Týmto spôsobom si vychováte lojálnu a angažovanú pracovnú silu, po ktorej túži každý zamestnávateľ.