Skip to content Skip to footer

Snížení fluktuace zaměstnanců: Udržte si a motivujte talenty, které jste již vycvičili

Najímání špičkových talentů na dnešním trhu práce představuje pro zaměstnavatele velkou výzvu. Už to není tak snadné a dostupné jako kdysi, což znamená, že udržení zaměstnanců a minimalizace potřeby přijímat nové zaměstnance může vaší společnosti ušetřit spoustu peněz a času. Jak tedy zajistit co nejnižší fluktuaci zaměstnanců?

Investice nejsou všechno. Místo toho by bylo nejlepší začít optimalizovat to, do čeho jste již investovali – zaměstnance, které jste přijali a vyškolili, a jejich pracovní procesy. S tímto přístupem k řízení motivace zaměstnanců můžete očekávat nejen snížení dobrovolné fluktuace, ale také mnohem vyšší návratnost zákaznické zkušenosti.

5 nejlepších tipů pro snížení fluktuace zaměstnanců

  1. Optimalizujte proces přijímání zaměstnanců 

Pečlivě vybírejte zaměstnance, abyste měli jistotu, že vás za pár měsíců neopustí. Připravte si jasnou a konkrétní pracovní náplň a sdílejte hodnoty společnosti, abyste přilákali vhodné uchazeče.

  1. Nastavte spravedlivé odměňování a benefity

Konkurenceschopný plat a balíček benefitů, včetně možností vzdělávání a růstu, je nutností pro udržení špičkových talentů.

  1. Poskytněte uznání a odměny

Ukažte svým zaměstnancům, že si jejich práce vážíte, tím, že jim budete v reálném čase poskytovat uznání za dosažené výsledky a digitální nebo dokonce hmotné odměny na základě jejich výkonu.

  1. Monitorujte zapojení zaměstnanců

Provádějte pravidelné průzkumy zapojení zaměstnanců a vytvářejte poutavé pracovní prostředí pomocí her při plnění každodenních úkolů nebo sdílením pozitivní zpětné vazby od zákazníků. Dobrým nápadem je také implementace softwaru pro řízení zapojení zaměstnanců, abyste ji mohli co nejefektivněji řídit.

  1. Nabídněte flexibilitu

Umožněte zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Flexibilní pracovní doba a prostředí výrazně zlepšují udržení zaměstnanců.

Řízení zaměstnanců prostřednictvím síly motivace

Různé studie prokázaly, že uznání zaměstnanců výrazně snižuje jejich fluktuaci a zvyšuje výkonnost. Podle těchto studií považuje uznání za klíčový motivační faktor až zarážejících 70 % zaměstnanců.

To zdůrazňuje důležitost poskytování zpětné vazby a povzbuzování zaměstnanců, aby se cítili uznáni a doceněni za svou práci. Oceňte nejlepší pracovníky za jejich úspěchy, abyste je motivovali k opakování dobré práce. I když výkon zaměstnance není tak dobrý, jak by mohl být, zaměstnavatelé nebo manažeři by měli vždy najít způsob, jak poskytnout zpětnou vazbu. Například mohou zaměstnanci poskytnout užitečné pokyny, jak profesionálně řešit stížnosti zákazníků.

Kromě zpětné vazby od manažera je sdílení pozitivní zpětné vazby od zákazníků se zaměstnanci skvělým způsobem, jak dodat organizaci energii. Za léta řízení zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti pro různé společnosti jsme zjistili, že 50 až 80 % zpětné vazby od zákazníků týkající se konkrétních interakcí se zaměstnanci je obvykle pozitivní. Sdílení pozitivní zpětné vazby od zákazníků a poděkování dává zaměstnancům pocit, že si jich vážíte, a povzbuzuje je, aby ze sebe vydali to nejlepší. Toho lze snadno dosáhnout prostřednictvím platformy nebo softwaru pro zapojení zaměstnanců, jako je Staffino.

Jak zapojení zaměstnanců snižuje fluktuaci a šetří peníze

Spolupracovali jsme s klientem z oblasti telekomunikací, který se potýkal s fluktuací zaměstnanců v call centru způsobenou nedostatkem motivace a zapojení. Společnost potřebovala nasadit účinný systém řízení motivace zaměstnanců, a proto se v květnu 2017 rozhodla implementovat systém Staffino.

Před použitím systému Staffino činila míra fluktuace v call centru společnosti 14,1 %. Za dva roky od nasazení nového programu řízení motivace zaměstnanců se však roční hodnota snížila na 8,2 %, což přineslo úspory ve výši přibližně 520 000 EUR na neproduktivním čase a nákladech na školení. To se rovná celkové roční úspoře 7 % na základě ročních nákladů na pracovní sílu. Podle klienta pomohlo zapojení agentů call centra prostřednictvím programu Staffino také zlepšit jejich výkonnost, chod call centra a další základní příčiny fluktuace zaměstnanců.

Závěrečná slova

Hlavním poznatkem z tohoto článku je, že byste měli vždy upřednostňovat spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci nejsou jen zdroje, které je třeba řídit, ale spíše lidské bytosti, kterých je třeba si vážit. Proto se starejte o jejich pohodu, oceňujte je a dávejte jim najevo, že si jich vážíte, abyste si vypěstovali loajální a zapojené zaměstnance.