Skip to content Skip to footer

Poznáte 5 fáz zamestnaneckej skúsenosti?

Mnohí ste si už možno všimli, že v súčasnosti zamestnancom k spokojnosti už nestačí len výplatná páska. Spoločnosti sa musia snažiť vytvárať pridanú hodnotu a pracovné prostredie, ktoré podporuje osobný i profesijný rast a rozvoj. Tu vstupuje do hry zamestnanecká skúsenosť.

Zamestnanecká skúsenosť zahŕňa všetko, s čím sa zamestnanec stretne alebo čo pociťuje počas svojho pôsobenia v určitej spoločnosti. Zahŕňa kultúru, fyzické prostredie, samotnú prácu, ľudí a manažment spoločnosti. V tomto článku si rozoberieme kľúčové fázy zamestnaneckej skúsenosti a to, ako ich efektívne riadiť.

Zamestnanecká skúsenosť v 5 fázach

Existuje päť kľúčových fáz zamestnaneckej skúsenosti. Pochopením týchto fáz a implementáciou stratégií na zlepšenie motivácie zamestnancov počas celého ich životného cyklu môžete vytvoriť pozitívnejšie a produktívnejšie pracovné prostredie. Fázy sú nasledovné:

  • Povedomie

Prvá etapa zamestnaneckej skúsenosti začína ešte skôr, ako sa jednotlivec vôbec stane zamestnancom. Fáza povedomia zahŕňa všetko, čo potenciálny zamestnanec vidí, počuje a vníma o spoločnosti predtým, ako sa uchádza o prácu v nej. To zahŕňa reputáciu spoločnosti, vnímanie značky a všetky informácie o nej dostupné online.

Spoločnosti môžu zlepšiť túto fázu tým, že zabezpečia, aby mali silnú značku, a tým, že budú vo svojej komunikácii transparentné a autentické. Mali by neustále monitorovať vnímanie značky a zabezpečiť, aby priťahovali špičkové talenty.

  • Nábor

Fáza náboru zahŕňa proces žiadosti o zamestnanie, pohovoru a finálnej ponuky. Ide o kritickú fázu, pretože je to často prvý priamy kontakt potenciálneho zamestnanca so spoločnosťou.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

Spoločnosti môžu zlepšiť túto fázu tým, že zabezpečia, aby ich náborový proces bol vykonávaný efektívne, transparentne a s rešpektom. Nástroje od Staffino môžu pomôcť zefektívniť náborový proces, poskytnúť pozitívnu skúsenosť potenciálnym zamestnancom, ako aj odhaliť neefektívnosť procesov prostredníctvom náborových prieskumov.

  • Onboarding

Fáza onboardingu zahŕňa proces integrácie nového zamestnanca do spoločnosti, čiže orientáciu, školenie a počiatočné obdobie udomácnenia sa v práci.

Spoločnosti môžu zlepšiť túto fázu napríklad poskytovaním komplexných orientačných a školiacich programov. Je naozaj dôležité zabezpečiť, aby sa noví zamestnanci cítili vítaní a podporovaní. Online onboardingové nástroje sa ukázali ako mimoriadne užitočné pri zvyšovaní motivácie zamestnancov, pretože pomáhajú spoločnostiam vytvárať pozitívnu počiatočnú skúsenosť pre nových kolegov.

  • Rozvoj

Fáza rozvoja zahŕňa napredovanie zamestnanca v rámci spoločnosti, čiže príležitosti na učenie, rozvoj a kariérny rast, ako aj hodnotenia výkonnosti.

Spoločnosti môžu túto fázu zlepšiť poskytovaním pravidelnej spätnej väzby, uznávaním úspechov zamestnancov a ponúkaním príležitostí na profesionálny rozvoj. Softvér na riadenie zamestnaneckej skúsenosti ako Staffino môže spoločnostiam pomôcť efektívne zvládnuť túto fázu a podporiť kultúru neustáleho rastu a rozvoja.

  • Odchod

Poslednou fázou zamestnaneckej skúsenosti je odchod zamestnanca zo spoločnosti. Môže to byť z dôvodu odchodu do dôchodku, rezignácie alebo vypovedania zmluvy.

Spoločnosti môžu zlepšiť túto fázu tým, že budú s odchádzajúcimi zamestnancami zaobchádzať s rešpektom a budú viesť výstupné pohovory alebo prieskumy, aby získali prehľad o pozitívnych či negatívnych skúsenostiach zamestnancov. Zamestnanecké prieskumy od Staffino môžu spoločnostiam pomôcť získať cennú spätnú väzbu a zlepšiť tak zamestnaneckú skúsenosť pre budúcich zamestnancov.

Záver

Zamestnanecká skúsenosť je kritickým aspektom úspechu spoločnosti. Pochopením a zlepšením každej fázy zamestnaneckej skúsenosti môžu spoločnosti vytvoriť pozitívne a produktívne pracovné prostredie, ktoré priťahuje, udržiava a rozvíja špičkové talenty. Softvér na riadenie zamestnaneckej skúsenosti zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu, keďže dokáže spoločnostiam poskytnúť prehľad a zdroje, ktoré potrebujú, aby vynikli medzi konkurenciou.

Dosiahnite plný potenciál svojho tímu pomocou Staffino

Naša EX platforma vám pomôže udržať si špičkové talenty, sledovať výkon zamestnancov a zlepšiť ich angažovanosť a produktivitu.