Skip to content Skip to footer

Znáte 5 fází zaměstnanecké zkušenosti?

Mnozí jste si už možná všimli, že v současnosti zaměstnancům ke spokojenosti už nestačí jen výplatní páska. Společnosti se musí snažit vytvářet přidanou hodnotu a pracovní prostředí, které podporuje osobní i profesní růst a rozvoj. Zde vstupuje do hry zaměstnanecká zkušenost.

Zaměstnanecká zkušenost zahrnuje vše, s čím se zaměstnanec setká nebo co pociťuje během svého působení v určité společnosti. Zahrnuje kulturu, fyzické prostředí, samotnou práci, lidi a management společnosti. V tomto článku si rozebereme klíčové fáze zaměstnanecké zkušenosti a to, jak je efektivně řídit.

Zaměstnanecká zkušenost v 5 fázích

Existuje pět klíčových fází zaměstnanecké zkušenosti. Pochopením těchto fází a implementací strategií na zlepšení motivace zaměstnanců během celého jejich životního cyklu můžete vytvořit pozitivnější a produktivnější pracovní prostředí. Fáze jsou následující:

  • Povědomí

První etapa zaměstnanecké zkušenosti začíná ještě dříve, než se jednotlivec vůbec stane zaměstnancem. Fáze povědomí zahrnuje vše, co potenciální zaměstnanec vidí, slyší a vnímá o společnosti předtím, než se uchází o práci v ní. To zahrnuje reputaci společnosti, vnímání značky a veškeré informace o ní dostupné online.

Společnosti mohou zlepšit tuto fázi tím, že zajistí, aby měly silnou značku, a tím, že budou ve své komunikaci transparentní a autentické. Měly by neustále monitorovat vnímání značky a zajistit, aby přitahovaly špičkové talenty.

  • Nábor

Fáze náboru zahrnuje proces žádosti o zaměstnání, pohovoru a finální nabídky. Jedná se o kritickou fázi, protože je to často první přímý kontakt potenciálního zaměstnance se společností.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

Společnosti mohou tuto fázi zlepšit tím, že zajistí, aby jejich náborový proces byl prováděn efektivně, transparentně a s respektem. Nástroje od Staffino mohou pomoci zefektivnit náborový proces, poskytnout pozitivní zkušenost potenciálním zaměstnancům, jakož i odhalit neefektivnost procesů prostřednictvím náborových průzkumů.

  • Onboarding

Fáze onboardingu zahrnuje proces integrace nového zaměstnance do společnosti, tedy orientaci, školení a počáteční období zdomácnění se v práci.

Společnosti mohou zlepšit tuto fázi například poskytováním komplexních orientačních a školících programů. Je opravdu důležité zajistit, aby se noví zaměstnanci cítili vítáni a podporováni. Online onboardingové nástroje se ukázaly jako mimořádně užitečné při zvyšování motivace zaměstnanců, protože pomáhají společnostem vytvářet pozitivní počáteční zkušenost pro nové kolegy.

  • Rozvoj

Fáze rozvoje zahrnuje pokrok zaměstnance v rámci společnosti, tedy příležitosti k učení, rozvoj a kariérní růst, jakož i hodnocení výkonnosti.

Společnosti mohou tuto fázi zlepšit poskytováním pravidelné zpětné vazby, uznáváním úspěchů zaměstnanců a nabízením příležitostí pro profesionální rozvoj. Software pro řízení zaměstnanecké zkušenosti jako Staffino může společnostem pomoci efektivně zvládnout tuto fázi a podpořit kulturu neustálého růstu a rozvoje.

  • Odchod

Poslední fází zaměstnanecké zkušenosti je odchod zaměstnance ze společnosti. Může to být z důvodu odchodu do důchodu, rezignace nebo vypovězení smlouvy.

Společnosti mohou tuto fázi zlepšit tím, že budou s odcházejícími zaměstnanci zacházet s respektem a budou vést výstupní pohovory nebo průzkumy, aby získaly přehled o pozitivních či negativních zkušenostech zaměstnanců. Zaměstnanecké průzkumy od Staffino mohou společnostem pomoci získat cennou zpětnou vazbu a zlepšit tak zaměstnaneckou zkušenost pro budoucí zaměstnance.

Závěr

Zaměstnanecká zkušenost je kritickým aspektem úspěchu společnosti. Pochopením a zlepšením každé fáze zaměstnanecké zkušenosti mohou společnosti vytvořit pozitivní a produktivní pracovní prostředí, které přitahuje, udržuje a rozvíjí špičkové talenty. Software pro řízení zaměstnanecké zkušenosti hraje v tomto procesu klíčovou roli, protože dokáže společnostem poskytnout přehled a zdroje, které potřebují, aby vynikly mezi konkurencí.

Dosáhněte plný potenciál svého týmu pomocí Staffino

Naše EX platforma vám pomůže udržet si špičkové talenty, sledovat výkon zaměstnanců a zlepšit jejich zapojení a produktivitu.