Skip to content Skip to footer

Jak vytvořit efektivní průzkum spokojenosti zaměstnanců

Pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců by měly být základem každé strategie řízení motivace zaměstnanců. Pomohou vám zjistit celkový stav vaší organizace a získat hlubší porozumění tomu, co brání produktivitě vašich zaměstnanců. Mohou vám také poskytnout užitečné poznatky, které lze využít k identifikaci hlavních nedostatků v procesech a zavádění řešení na zvýšení výkonnosti zaměstnanců a řízení jejich fluktuace.

Typy průzkumů spokojenosti zaměstnanců

Pro plné využití průzkumu spokojenosti zaměstnanců je zásadní zvolit správný typ průzkumu pro danou příležitost. Chcete například zjistit úroveň zapojení zaměstnanců? Nebo jak jsou vaši zaměstnanci spokojeni s řízením konkrétního úkolu či projektu? Níže jsou uvedeny nejběžnější typy průzkumů podle cílů, které má manažer nebo zaměstnavatel na mysli:

  1. Pravidelné „pulse check“ průzkumy

Pulse check“ je kratší, častější průzkum prováděný na měsíční nebo čtvrtletní bázi. Měří celkový stav organizace prostřednictvím otázek týkajících se spokojenosti zaměstnanců s výkonem managementu, pracovními povinnostmi, pracovním prostředím nebo komunikací v týmu. Jsou vhodné zejména pro získávání užitečných poznatků a řízení fluktuace zaměstnanců.

  1. Průzkumy životního cyklu zaměstnanců

Tyto průzkumy vám pomohou pochopit, jak spokojení či nespokojení jsou vaši zaměstnanci v různých fázích svého životního cyklu. Lze je dále rozdělit na průzkumy náboru, nástupu, školení, výkonu, zapojení nebo odchodu. Poznatky o zaměstnancích získané z těchto průzkumů vám pomohou určit, které řídicí nebo personální procesy je třeba zlepšit.

  1. Ad-hoc průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Průzkumy ad-hoc se obvykle provádějí, když se náhle objeví konkrétní předmět průzkumu, například významné organizační změny, změny v personálních procesech nebo změny ve vizi společnosti. Tyto průzkumy mohou také zjišťovat, jak zaměstnanci zvládají konkrétní úkoly či projekty nebo jak jsou spokojeni s vedoucím projektu či manažerem.

5 základních kroků k vytvoření průzkumu spokojenosti zaměstnanců

Vytvoření úspěšného průzkumu spokojenosti zaměstnanců, který bude přínosem pro vaši firmu, vyžaduje pečlivé plánování. Při vytváření jakéhokoli průzkumu spokojenosti zaměstnanců je třeba vzít v úvahu pět hlavních kroků:

  1. Stanovte jasný cíl

Každý průzkum spokojenosti zaměstnanců by měl mít především jasný cíl. Měli byste specifikovat, proč průzkum provádíte a jak využijete jeho výsledky. Abyste předešli zmatení zaměstnanců ohledně účelu, snažte se nespojovat příliš mnoho nesouvisejících otázek o různých aspektech vaší organizace do jednoho dotazníku.

  1. Informujte zaměstnance o účelu

Seznamte zaměstnance s účelem průzkumu a sdělte jim, jaká následná opatření budou na základě jeho výsledků přijata. Chcete-li podpořit účast, sdělte, že průzkum je anonymní a zdůrazněte důležitost jejich příspěvků. Můžete se rozhodnout pro neanonymní průzkumy; anonymní však obvykle vedou k upřímnějším odpovědím. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit anonymní a neanonymní průzkumy, je prostřednictvím online softwaru pro zapojení zaměstnanců, jako je Staffino.

Pokud jste úspěšně dokončili první dva kroky, od toho, abyste byli připraveni ke spuštění, vás dělí jen šedesát minut hovoru a asi tři odpovědi e-mailem. Když se rozhodnete pro konzultační služby Staffino, náš senior EX expert udělá kouzlo za vás a připraví EX kampaň na míru na základě vašich požadavků a našich bohatých zkušeností.

  1. Zvolte typ otázek a délku průzkumu

Zvolte poměr otázek s výběrem odpovědi a otevřené odpovědi a ujistěte se, že je váš průzkum krátký a poutavý. Je důležité klást otázky, které povedou k realizovatelné zpětné vazbě. Pokud si nejste jisti, kde začít, téměř každý software pro zapojení zaměstnanců je dodáván s připravenou sadou otázek pro pravidelné i ad hoc průzkumy.

  1. Naplánujte průzkum

Stanovte čas zahájení a ukončení průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Pečlivě zvažte, kdy je nejlepší průzkum provést, protože u některých typů průzkumů může být rozumnější poskytnout zaměstnancům čas na rozmyšlenou, než je žádat o zpětnou vazbu hned po určité události. Stejně tak je důležité vyhradit si předem čas na analýzu výsledků, abyste na průzkum nezapomněli v případě, že jste zaneprázdněni jinou prací.

  1. Přijměte následná opatření

Po skončení průzkumu nezapomeňte zaměstnancům poděkovat za jejich cenné podněty. Po analýze a interpretaci výsledků průzkumu je sdělte vedení a vedoucím oddělení, kteří by měli uspořádat následné schůzky a vytvořit akční plán, který bude zahrnut do řízení motivace zaměstnanců.

Myšlenka na závěr

Nakonec nezáleží tolik na tom, jak sbíráte zpětnou vazbu od zaměstnanců. Spíše by mělo záležet na tom, zda lze získanou zpětnou vazbu využít ke zlepšení a zda je HR manažer nebo zaměstnavatel připraven naplánovat a implementovat změny a nápravná opatření na základě obdržené zpětné vazby od zaměstnanců. Software pro zapojení zaměstnanců umožňuje rychle a efektivně vytvářet a distribuovat různé typy průzkumů spokojenosti zaměstnanců. Nicméně, pokud chcete vidět pozitivní změny v angažovanosti zaměstnanců, zbytek práce je na vás.