Skip to content Skip to footer

Ako vytvoriť efektívny prieskum spokojnosti zamestnancov

Pravidelné prieskumy spokojnosti zamestnancov by mali byť jadrom každej stratégie riadenia motivácie zamestnancov. Môžu vám pomôcť určiť celkový stav vašej organizácie a hlbšie pochopiť, čo bráni produktivite vašich zamestnancov. Pravidelné prieskumy vám pomôžu identifikovať hlavné procesné medzery a navrhnúť riešenia na zvýšenie výkonu zamestnancov či optimalizovanie ich fluktuácie.

Typy prieskumov spokojnosti zamestnancov

Ak chcete z prieskumu spokojnosti zamestnancov vyťažiť čo najviac, je dôležité vybrať správny typu prieskumu pre konkrétnu príležitosť. Chcete napríklad zistiť mieru angažovanosti zamestnancov? Alebo ako sú zamestnanci spokojní s riadením konkrétneho projektu? Nižšie sú uvedené najčastejšie využívané typy prieskumov na základe cieľov, ktoré si manažér alebo zamestnávateľ určil:

  1. Pravidelné pulse check prieskumy

„Pulse check“ je kratší a častejší prieskum, ktorý sa robí na mesačnej alebo štvrťročnej báze. Meria celkový životný stav organizácie prostredníctvom otázok týkajúcich sa spokojnosti zamestnancov s manažmentom, pracovnými povinnosťami, pracovným prostredím alebo komunikáciou v tíme. Sú užitočné najmä na zhromažďovanie využiteľných dát a riadenie fluktuácie zamestnancov.

  1. Prieskumy spokojnosti zamestnancov v rôzynch fázach ich životného cyklu

Tieto prieskumy vám pomôžu pochopiť, ako sú vaši zamestnanci spokojní alebo nespokojní v rôznych fázach svojho životného cyklu. Môžu byť ďalej kategorizované ako prieskumy spokojnosti s náborom, nástupom či školením, prieskumy výkonu, zapojenia alebo dôvodov odchodu. Dáta o zamestnancoch získané z týchto prieskumov vám pomôžu určiť, ktoré procesy riadenia alebo HR procesy potrebujú zlepšenie.

  1. Ad-hoc prieskumy spokojnosti zamestnancov

Ad-hoc prieskumy sa zvyčajne robia vtedy, keď sa s náhlou zmenou objaví konkrétny účel. Môže ísť napríklad o veľké organizačné zmeny, zmeny v HR procesoch alebo zmeny vo vízii organizácie. Tieto prieskumy vám môžu tiež pomôcť pochopiť, ako zamestnanci zvládajú konkrétne úlohy a projekty alebo ako sú spokojní s vedením projektu.

5 základných krokov na vytvorenie prieskumu spokojnosti zamestnancov

Vytvorenie úspešného prieskumu spokojnosti zamestnancov, ktorý bude prínosom pre vaše podnikanie, si vyžaduje starostlivé plánovanie. Pri príprave akéhokoľvek prieskumu spokojnosti zamestnancov je potrebné zvážiť päť hlavných bodov:

  1. Stanovte si jasný účel

V prvom rade by mal mať každý prieskum spokojnosti zamestnancov jasný cieľ. Mali by ste uviesť, prečo robíte prieskum a ako použijete výsledky. Aby ste sa vyhli zmäteniu svojich zamestnancov ohľadom účelu, snažte sa nekombinovať príliš veľa nesúvisiacich otázok o rôznych aspektoch vašej organizácie do jedného dotazníka.

  1. Komunikujte tento účel so zamestnancami

Oboznámte svojich zamestnancov s účelom prieskumu a dajte im vedieť, aké následné opatrenia budú prijaté na základe zistení. Ak chcete podporiť účasť, zdôraznite, že prieskum je anonymný, a že názory zamestnancov pomáhajú zlepšovať firemnú kultúru. Môžete sa rozhodnúť pre neanonymné prieskumy; anonymné však zvyčajne vedú k úprimnejším odpovediam. Najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť anonymné a neanonymné prieskumy, je prostredníctvom online softvéru na zvýšenie angažovanosti zamestnancov, akým je napríklad Staffino.

Ak ste úspešne dokončili prvé dva kroky, od spustenia prieskumu vás delí iba jeden šesťdesiatminútový hovor a približne tri e-maily. Keď sa rozhodnete pre poradenské služby od Staffina, náš senior EX expert urobí kúzlo za vás a pripraví EX kampaň na mieru podľa vašich požiadaviek a našich bohatých skúseností.

  1. Vyberte typ otázok a dĺžku prieskumu

Zvoľte si pomer otázok s výberom z viacerých možností a otázok s otvoreným textom a uistite sa, že váš prieskum je krátky a pútavý. Je potrebné klásť také otázky, ktoré povedú k využiteľnej spätnej väzbe. Ak si nie ste istí, kde začať, takmer každý softvér na zapojenie zamestnancov obsahuje predpripravený súbor otázok pre pravidelné aj ad-hoc prieskumy.

  1. Naplánujte čas prieskumu

Naplánujte čas začiatku a konca vášho prieskumu spokojnosti zamestnancov. Starostlivo zvážte, kedy je najlepší čas urobiť prieskum, pretože pri niektorých typoch prieskumov môže byť rozumnejšie dať zamestnancom čas na zamyslenie, než ich žiadať o spätnú väzbu hneď po konkrétnej udalosti či projekte. Rovnako dôležité je vyhradiť si čas na analýzu výsledkov vopred, aby ste na prieskum nezabudli v prípade, že budete zaneprázdnení inou prácou.

  1. Vykonajte nápravné opatrenia

Po skončení prieskumu nezabudnite poďakovať svojim zamestnancom za ich prínos. Po analýze a interpretácii výsledkov prieskumu ich komunikujte s vedením jednotlivých oddelení. Tie by si mali následne vytvoriť plán nápravných opatrení, ktorý bude zahrnutý do riadenia motivácie zamestnancov vašej organizácie.

Myšlienka na záver

V konečnom dôsledku až tak nezáleží na tom, ako zbierate spätnú väzbu od zamestnancov. Skôr by malo záležať na tom, či je možné zhromaždenú spätnú väzbu použiť na zlepšenie a či je HR manažér alebo zamestnávateľ pripravený urobiť zmeny a implementovať nápravné opatrenia na základe spätnej väzby od zamestnancov. Použitie softvéru na zvýšenie angažovanosti zamestnancov umožňuje rýchlo a efektívne vytvárať a distribuovať rôzne typy prieskumov spokojnosti zamestnancov. Ak však chcete vidieť pozitívne zmeny v ich angažovanosti, zvyšok práce je na vás.