Skip to content Skip to footer

Jak zvýšit zapojení zaměstnanců pomocí 5 populárních modelů

Zapojení zaměstnanců je základním faktorem, který přispívá k celkovému úspěchu organizace. Podle studie společnosti Gallup jsou společnosti s vysokou úrovní zapojení zaměstnanců až o 21 % ziskovější. Tato statistika dokazuje význam zapojení zaměstnanců v dnešním korporátním světě.

V tomto článku si přiblížíme pět účinných modelů zapojení zaměstnanců, které prokazatelně zvyšují produktivitu, spokojenost zaměstnanců a v konečném důsledku i obchodní úspěch. Pokud tyto modely uvedete do praxe s pomocí platformy pro správu zaměstnanecké zkušenosti, vaše pracoviště velmi rychle pocítí novou vlnu zapojení a produktivity.

1. Gallup: Model Q12

Model Q12 od společnosti Gallup je vědecky vyvinuté měřítko zapojení zaměstnanců. Sestává z 12 otázek, které hodnotí nejúčinnější prvky zaměstnanecké zkušenosti na pracovišti, které přímo ovlivňují výsledky organizace. Tyto otázky se točí kolem srozumitelnosti úkolů, uznání, vztahů s manažery a možností růstu.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

Doporučujeme využít EX platformu, která obsahuje nástroj pro tvorbu průzkumů spokojenosti zaměstnanců. Ten vám umožní bezproblémově navrhovat průzkumy zapojení dle výše uvedeného modelu a zároveň sledovat výsledky prostřednictvím dynamických dashboardů v reálném čase. Můžete tak pravidelně vyhodnocovat pocity zaměstnanců a v případě potřeby podniknout nápravné kroky.

2. Schaufeli a Bakker: Model poptávky a zdrojů práce

Tento model se zaměřuje na dva hlavní aspekty: pracovní požadavky a pracovní zdroje. Požadavky na práci se týkají fyzických, psychologických, sociálních nebo organizačních aspektů práce, které vyžadují trvalé fyzické nebo duševní úsilí. Pracovní zdroje se týkají fyzických, psychologických, sociálních nebo organizačních aspektů práce, které pomáhají dosahovat pracovních cílů, snižovat nároky na práci a stimulovat osobní růst.

Při implementaci tohoto modelu mohou být opět nápomocné průzkumy zapojení zaměstnanců. Umožňují zaměstnancům poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu o pracovních požadavcích a zdrojích a v konečném důsledku podporují zdravé pracovní prostředí.

3. Robinson, Perryman a Hayday

Tento model představuje holističtější pohled na zapojení zaměstnanců. Zdůrazňuje oboustranný vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, přičemž zapojení je ovlivněno jednáním obou stran.

Platforma pro správu zákaznické zkušenosti Staffino je dokonalým ztělesněním tohoto modelu. Vytváří prostředí uznání a vzájemného respektu na pracovišti prostřednictvím funkce Feedback Management. Tento nástroj umožňuje zaměstnancům a manažerům iniciovat interní diskuse týkající se konkrétních úkolů nebo hodnocení od zákazníků. Podporuje výměnu konstruktivní kritiky, ale také poděkování a pochvaly.

4. Kahnův model

Tento model navrhl William Kahn, často označovaný jako otec konceptu zapojení zaměstnanců. Klade silný důraz na tři klíčové psychologické podmínky, které jsou klíčové pro zapojení zaměstnanců: psychologickou smysluplnost, bezpečnost a dostupnost.

Psychologická smysluplnost se týká přesvědčení, že práce člověka je hodnotná, což přispívá k pocitu její smysluplnosti. Psychologická bezpečnost je na druhé straně o pocitu schopnosti zaměstnat se beze strachu z negativního dopadu na sebevědomí, postavení nebo kariéru. Nakonec, psychologická dostupnost je pocit, že zaměstnanec má všechny fyzické, emocionální nebo psychologické zdroje umožňující angažování se do práce.

Pro úspěšné provádění tohoto modelu by se organizace měly zaměřit na iniciativy v oblasti wellbeingu zaměstnanců. Tyto iniciativy mohou pomoci při podpoře zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, která je nezbytná pro psychologickou dostupnost. Mohou také zajistit, aby se zaměstnanci cítili ve své práci ocenění a jisti, což přispívá k jejich pocitu psychologického bezpečí a smysluplnosti.

5. Hewittův model

Tento model zdůrazňuje tři aspekty zapojení zaměstnanců – „Mluvit, zůstat a snažit se“. „Mluvit“ vyjadřuje, že angažovaní zaměstnanci by měli o své organizaci mluvit pozitivně, „zůstat“ vyjadřuje touhu zaměstnanců být součástí této organizace a „snažit se“ vyjadřuje extra úsilí, které angažovaní zaměstnanci vynakládají ve prospěch organizace.

Pokud si nejste jisti, jak iniciovat komplexní strategie zapojení zaměstnanců, doporučujeme vám poradit s CX konzultanty. Ti vám pomohou efektivně implementovat zmíněné nebo jakékoli jiné modely a zajistit, aby vaše pracovní síla neustále vykazovala vysokou úroveň zapojení.

Závěr

Je vědecky dokázáno, že tyto modely zapojení zaměstnanců poskytují organizacím návod na zvýšení angažovanosti jejich pracovní síly. Integrací inovativních řešení od Staffino můžete i vy vytvořit prosperující pracovní prostředí, které podporuje produktivitu a spokojenost.

Zvyšte angažovanost zaměstnanců se Staffino

Získejte cenné informace o morálce a spokojenosti vašeho týmu! Naše EX průzkumy vám pomohou přijmout ty správné kroky ke zvýšení zapojení a produktivity zaměstnanců.