Skip to content Skip to footer

Ako zvýšiť zapojenie zamestnancov pomocou 5 populárnych modelov

Zapojenie alebo tiež anagžovanosť zamestnancov je základným faktorom, ktorý prispieva k celkovému úspechu organizácie. Podľa štúdie spoločnosti Gallup sú spoločnosti s vysokou úrovňou zapojenia zamestnancov až o 21 % ziskovejšie. Táto štatistika dokazuje význam zapojenia zamestnancov v dnešnom biznis svete.

V tomto článku si priblížime päť účinných modelov zapojenia zamestnancov, ktoré preukázateľne zvyšujú produktivitu, spokojnosť zamestnancov a v konečnom dôsledku aj obchodný úspech. Ak tieto modely uvediete do praxe s pomocou platformy na správu zamestnaneckej skúsenosti, vaše pracovisko veľmi rýchlo pocíti novú vlnu zapojenia a produktivity.

1. Gallup: Model Q12

Model Q12 od spoločnosti Gallup je vedecky vyvinuté meradlo zapojenia zamestnancov. Pozostáva z 12 otázok, ktoré hodnotia najúčinnejšie prvky zamestnaneckej skúsenosti na pracovisku, ktoré priamo ovplyvňujú výsledky organizácie. Tieto otázky sa točia okolo zrozumiteľnosti úloh, uznania, vzťahov s manažérmi a možností rastu.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

Odporúčame využiť EX platformu, ktorá obsahuje nástroj na tvorbu prieskumov spokojnosti zamestnancov. Ten vám umožní bezproblémovo navrhovať prieskumy zapojenia podľa vyššie uvedeného modelu a zároveň sledovať výsledky prostredníctvom dynamických dashboardov v reálnom čase. Môžete tak pravidelne vyhodnocovať pocity zamestnancov a v prípade potreby podniknúť nápravné kroky.

2. Schaufeli a Bakker: Model dopytu a zdrojov práce

Tento model sa zameriava na dva hlavné aspekty: pracovné požiadavky a pracovné zdroje. Požiadavky na prácu sa týkajú fyzických, psychologických, sociálnych alebo organizačných aspektov práce, ktoré si vyžadujú trvalé fyzické alebo duševné úsilie. Pracovné zdroje sa týkajú fyzických, psychologických, sociálnych alebo organizačných aspektov práce, ktoré pomáhajú dosahovať pracovné ciele, znižovať nároky na prácu a stimulovať osobný rast.

Pri implementácii tohto modelu môžu byť opäť nápomocné prieskumy zapojenia zamestnancov. Umožňujú zamestnancom poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu o pracovných požiadavkách a zdrojoch, a v konečnom dôsledku podporujú zdravé pracovné prostredie.

3. Robinson, Perryman a Hayday

Tento model predstavuje holistickejší pohľad na zapojenie zamestnancov. Zdôrazňuje obojstranný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, pričom zapojenie je ovplyvnené konaním oboch strán.

Platforma na správu zákazníckej skúsenosti Staffino je dokonalým stelesnením tohto modelu. Vytvára prostredie uznania a vzájomného rešpektu na pracovisku prostredníctvom funkcie Feedback Management. Tento nástroj umožňuje zamestnancom a manažérom iniciovať interné diskusie týkajúce sa konkrétnych úloh alebo hodnotení od zákazníkov. Podporuje výmenu konštruktívnej kritiky, ale aj poďakovania a pochvaly.

4. Kahnov model

Tento model navrhol William Kahn, často označovaný ako otec konceptu zapojenia zamestnancov. Kladie silný dôraz na tri kľúčové psychologické podmienky, ktoré sú kľúčové pre zapojenie zamestnancov: psychologickú zmysluplnosť, bezpečnosť a dostupnosť.

Psychologická zmysluplnosť sa týka presvedčenia, že práca človeka je hodnotná, čo prispieva k pocitu jej zmysluplnosti. Psychologická bezpečnosť je na druhej strane o pocite schopnosti zamestnať sa bez strachu z negatívneho dopadu na sebavedomie, postavenie alebo kariéru. Nakoniec, psychologická dostupnosť je pocit, že zamestnanec má všetky fyzické, emocionálne alebo psychologické zdroje umožňujúce angažovanie sa do práce.

Na úspešnú implementáciu tohto modelu by sa organizácie mali zamerať na iniciatívy v oblasti wellbeing-u zamestnancov. Tieto iniciatívy môžu pomôcť pri podpore zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorá je nevyhnutná pre psychologickú dostupnosť. Môžu tiež zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili vo svojej práci ocenení a istí, čo prispieva k ich pocitu psychologického bezpečia a zmysluplnosti.

5. Hewittov model

Tento model zdôrazňuje tri aspekty zapojenia zamestnancov – „Hovoriť, zostať a snažiť sa“. „Hovoriť“ vyjadruje, že angažovaní zamestnanci by mali o svojej organizácii hovoriť pozitívne, „zostať“ vyjadruje túžbu zamestnancov byť súčasťou tejto organizácie a „snažiť sa“ vyjadruje extra úsilie, ktoré angažovaní zamestnanci vynakladajú v prospech organizácie.

Ak si nie ste istí, ako iniciovať komplexné stratégie zapojenia zamestnancov, odporúčame vám poradiť s CX konzultantmi. Tí vám pomôžu efektívne implementovať zmienené alebo akékoľvek iné modely a zabezpečiť, aby vaša pracovná sila neustále vykazovala vysokú úroveň zapojenia.

Záver

Je vedecky dokázané, že tieto modely zapojenia zamestnancov poskytujú organizáciám návod na zvýšenie angažovanosti ich pracovnej sily. Integráciou inovatívnych riešení od Staffino môžete aj vy vytvoriť prosperujúce pracovné prostredie, ktoré podporuje produktivitu a spokojnosť.

Zvýšte angažovanosť zamestnancov so Staffino

Získajte cenné informácie o morálke a spokojnosti vášho tímu! Naše EX prieskumy vám pomôžu prijať tie správne kroky na zvýšenie angažovanosti a produktivity zamestnancov.