Skip to content Skip to footer

Jak na firemní kulturu v roce 2023?

Slovy Petra Druckera, renomovaného byznys guru, „Kultura si dává strategii k snídani.“ Tento citát podtrhuje důležitost firemní kultury v dnešním dynamickém podnikatelském prostředí. S blížícím se koncem roku se společnosti musí přizpůsobit měnící se době a nově zadefinovat svou firemní kulturu.

Podle zprávy společnosti Deloitte se 94 % vedoucích pracovníků a 88 % zaměstnanců domnívá, že unikátní firemní kultura je rozhodující pro úspěch organizace. Přizpůsobit firemní kulturu změnám však není snadný úkol. Vyžaduje to strategické plánování, zapojení zaměstnanců a efektivní komunikaci. V tomto článku si rozebereme 6 kroků na vybudování firemní kultury v souladu s pracovní situací v roce 2023 a povíme si také o tom, jak platforma pro správu zaměstnanecké zkušenosti může firemní kulturu podpořit.

Jak vybudovat novou firemní kulturu v 6 krocích

1. Identifikujte potřebu změny

Před provedením jakýchkoli změn je nutné si ujasnit, proč je potřebujte udělat. Může to být způsobeno například měnícím se pracovním prostředím, zpětnou vazbou od zaměstnanců nebo změnou obchodní strategie. Platforma pro správu zaměstnanecké zkušenosti jako Staffino umí výrazně usnadnit sběr zpětné vazby a identifikaci oblastí, kde je třeba provést změny.

2. Definujte požadovanou kulturu

Když jste úspěšně identifikovali, proč je změna nutná, dalším krokem je definování kultury, které chcete dosáhnout. Ta by měla být v souladu s vizí, posláním a hodnotami vaší společnosti. Studie Harvard Business Review zjistila, že organizace s jasně definovanou kulturou mají o 29 % vyšší pravděpodobnost úspěchu.

3. Zapojte zaměstnance do procesu změny

Zapojení zaměstnanců (employee engagement) je v procesu změny klíčové. Podle průzkumu společnosti Gallup jsou společnosti s vysokým zapojením zaměstnanců o 21 % ziskovější. Doporučujeme provádět pravidelné zaměstnanecké průzkumy, které vám poskytnou hlubší pohled do úrovně zapojení vašich zaměstnanců a umožní přijímat nezbytná opatření k jeho zvýšení.

4. Komunikujte změnu napříč organizací

Efektivní komunikace je klíčem k úspěšnému řízení změn. Lídři by měli komunikovat o potřebě změny, výhodách a způsobu jejich implementace. Můžete toho dosáhnout prostřednictvím pravidelných meetingů, interních newsletterů nebo digitálních komunikačních platforem.

5. Dejte zaměstnancům možnost rozvíjet se

Školení a rozvoj hrají klíčovou roli v jakémkoli procesu změny v organizaci. Právě díky těmto nástrojům zaměstnanci důkladně pochopí novou kulturu, změny v provozních procesech a posun ve směřování společnosti. Školení nejen pomáhají při plynulém přechodu na novou kulturu, ale také zajišťují, že všichni zaměstnanci budou jasně obeznámeni s novými organizačními cíli a záměry.

Kromě školení zvažte také CX konzultace živě nebo online. Odborníci na zákaznickou a zaměstnaneckou zkušenost vysvětlí vašim zaměstnancům, jak poskytovat co nejlepší zákaznický servis i v době změn.

6. Monitorujte a přizpůsobujte

Změna není jednorázová událost, ale nepřetržitý proces. Organizace by měly monitorovat proces změny, získávat zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím pravidelných průzkumů a provádět potřebné úpravy na základě získaných poznatků. Zní to jako hodně práce? Automatizujte proces sběru a analýzy zpětné vazby přes Staffino. Naše online platforma poskytuje nástroje pro vytváření a distribuci průzkumů spokojenosti spolu s komplexním monitorováním a analýzami. Se Staffino si můžete být jisti, že vaše rozhodnutí budou vždy důkladně podložena daty.

Závěr

Změna firemní kultury je strategický proces, který vyžaduje pečlivé plánování a realizaci. Zahrnuje identifikaci potřeby, definování požadované kultury, zapojení zaměstnanců, otevřenou komunikaci, školení zaměstnanců a monitorování a úpravu procesu.

Jak jednou řekl Bill Gates: „Všichni potřebujeme lidi, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu. Právě takto se zlepšujeme.“ S EX produkty od Staffino můžete získávat zpětnou vazbu, monitorovat zapojení zaměstnanců a neustále zlepšovat zaměstnaneckou zkušenost, čímž podpoříte obnovu firemní kultury. Pamatujte, že pozitivní a živá firemní kultura není jen výhodou – ve světě byznysu je to nezbytnost.

Dosáhněte plný potenciál svého týmu pomocí Staffino

Naše EX platforma vám pomůže udržet si špičkové talenty, sledovat výkon zaměstnanců a zlepšit jejich zapojení a produktivitu.