Skip to content Skip to footer

Nejlepší způsob, jak zvýšit motivaci zaměstnanců

Motivace zaměstnanců je klíčem k úspěchu organizace. Lze ji definovat jako úroveň odhodlání a energie, kterou zaměstnanci denně projevují. Bez motivovaných zaměstnanců se organizace často potýkají s nižší produktivitou a neschopností dosáhnout kritických obchodních cílů.


Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste se stali jednou z těchto organizací, musíte najít způsob, jak udržet motivaci svých zaměstnanců a pravidelně sledovat jejich motivaci. Motivaci zaměstnanců není zrovna nejjednodušší měřit, nicméně pokročilý software pro zapojení zaměstnanců může být při sledování a udržování motivace zaměstnanců přínosný.

Existuje jediný nejlepší způsob, jak zlepšit motivaci zaměstnanců, a jak může platforma pro zaměstnaneckou zkušenost tento náročný úkol usnadnit? Čtěte dále a dozvíte se to.

Nejlepší způsob(y) motivace zaměstnanců

Jak je to s těmi závorkami? Říkáme to neradi, ale neexistuje jediný nejlepší způsob, jak motivovat zaměstnance jako mávnutím proutku. Nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit motivaci zaměstnanců, je stimulovat jejich vnitřní motivaci, například pocit úspěchu v práci, a zároveň nabídnout vnější motivaci prostřednictvím spravedlivých finančních odměn a zaměstnaneckých výhod.

Stručně řečeno, nejprve musíte zajistit pokrytí základních požadavků – adekvátní mzdy, obvyklých zaměstnaneckých výhod a dobrých pracovních podmínek. I když odpovídající mzda a benefity stále patří k nejsilnějším motivačním faktorům, zaměstnanci dnes touží po něčem víc. Četné studie ukazují, že tyto faktory jsou těsně následovány a někdy i překonávány potřebou zaměstnanců cítit se za svou práci uznáváni.

Kombinace těchto dvou faktorů – spravedlivé hmotné odměny a uznání zaměstnanců – je osvědčeným způsobem, jak zvýšit motivaci zaměstnanců a zlepšit zaměstnaneckou zkušenost s vaší společností.

5 tipů, jak vytvořit kulturu uznání

Výzkumy ukazují, že 93 % zaměstnanců, kteří se v práci cítí oceněni, je motivováno k dosahování nejlepších výsledků. Představme si tedy, že první bod máte pokrytý a s platem a benefity už nemůžete nic dělat. Přesto vašim zaměstnancům chybí motivace. Zde je pět účinných způsobů uznání, které můžete přidat do své strategie řízení motivace zaměstnanců.

1. Buďte konkrétní

Uznání je účinnější, pokud je spojeno s konkrétním úspěchem zaměstnance. Konkrétní uznání povzbuzuje zaměstnance k dalšímu pozitivnímu chování a dobrému výkonu. Při udělování uznání vždy vysvětlete, za co je udělováno. Zanedbání uznání může způsobit, že nejlépe pracující zaměstnanci ztratí motivaci; proto byste měli mít podrobný přehled o výkonnosti zaměstnanců a vždy ocenit ty, kteří dosáhli konkrétního obchodního cíle. Online software pro zapojení zaměstnanců, jako je například Staffino, vám pomůže sledovat výkonnost zaměstnanců a jejich osobní klíčové ukazatele výkonnosti a identifikovat ty, kteří by měli být za své úsilí odměněni/uznáni.

2. Dávejte uznání včas

Uznání, které přijde až několik týdnů nebo měsíců po úspěchu zaměstnance, nemá zdaleka takový význam jako několik povzbudivých slov, která přijdou včas. Čím déle manažeři s oceněním zaměstnanců čekají, tím je méně účinné. Jak si tedy ve svém nabitém pracovním rozvrhu stanovit priority pro oceňování zaměstnanců? Vyzkoušejte platformu pro řízení motivace zaměstnanců, která vám umožní ocenit zaměstnance v reálném čase krátce po obdržení pozitivní zpětné vazby od zákazníka.

3. Přidejte zábavný prvek

Už jste slyšeli o zaměstnanecké gamifikaci? Jedná se o způsob digitálního uznávání, kdy zaměstnanci v první linii získávají za své úspěchy zábavné digitální odznaky. Nejenže to zvyšuje pozitivní energii a produktivitu zaměstnanců prostřednictvím zdravého závodění, ale také vám to pomůže odhalit silné komunikační stránky každého zaměstnance. Nasazení efektivního programu zaměstnanecké gamifikace je skvělým způsobem, jak zábavnou formou poskytnout smysluplné uznání, které zaměstnancům pomůže upustit páru během jejich každodenní pracovní rutiny.

4. Nabídněte individuální podněty

Kromě výše uvedených způsobů oceňování zaměstnanců je dobré poskytnout hmatatelné odměny těm, kteří dosáhli vysokého skóre nebo konkrétních klíčových ukazatelů výkonnosti a obchodních cílů. Z našich zkušeností vyplývá, že spojení vynikajících výkonů zaměstnanců s měsíčními odměnami, jako je den volna navíc, platový bonus, slevy nebo dárkové poukazy, povzbuzuje nejlepší zaměstnance, aby pokračovali ve své dobré práci, a zároveň motivuje ostatní, aby zlepšili svůj výkon. Chcete-li dosáhnout co nejlepší zaměstnanecké zkušenosti, poznejte své zaměstnance a jejich individuální motivační faktory. To vám umožní poskytovat individuální odměny, které nejlépe fungují při zvyšování motivace zaměstnanců.

5. Sbližte zaměstnance s vizí společnosti

Seznamte zaměstnance s hodnotami vaší organizace a vysvětlete jim, jak jejich úspěchy přispívají k celkovému úspěchu jejich týmu a organizace. Pravidelně sdílejte novinky o tom, jak organizace dosahuje své vize, a objasněte, jak s touto vizí souvisí výkony jednotlivých zaměstnanců.

Závěr

Mějte na paměti, že pro všechny zámky nelze použít jeden klíč. Manažeři by měli nejprve přesně identifikovat příčinu nedostatečné motivace zaměstnance a poté se rozhodnout pro správnou strategii. Základem řízení motivace zaměstnanců by proto mělo být poznávání zaměstnanců a pořádání pravidelných kontrolních sezení. Umožní vám to povzbudit zaměstnance a poskytnout jim smysluplné uznání a zároveň pochopit jejich potřeby, což může odhalit nové nápady na zlepšení celkové zaměstnanecké zkušenosti.