Skip to content Skip to footer

Najlepší spôsob, ako zvýšiť motiváciu zamestnancov

Motivácia zamestnancov je kľúčom k úspechu vášho biznisu. Možno ju definovať ako úroveň nasadenia a energie, ktorú vaši zamestnanci denne v práci prejavujú. Bez motivovaných zamestnancov spoločnosti často čelia nižšej produktivite a neschopnosti dosahovať dôležité obchodné ciele.

Ak sa nechcete stať jednou z týchto z týchto spoločností, mali by ste nájsť spôsob, ako udržať svojich zamestnancov motivovaných a pravidelne ich motiváciu merať. Motivácia zamestnancov sa nemeria najľahšie, no pokročilý softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov môže byť pri monitorovaní a udržiavaní motivácie zamestnancov veľmi nápomocný.

Existuje teda jeden najlepší spôsob, ako zlepšiť motiváciu zamestnancov? A ako môže EX platforma uľahčiť túto náročnú úlohu? Čítajte ďalej a dozviete sa.

Top spôsob(y) motivácie zamestnancov

Čo tá zátvorka? Nuž, nechceme vám brať ilúzie, ale vyššia motivácia zamestnancov sa nedá docieliť jediným spôsobom, akoby mávnutím čaroveného prútika. Najúčinnejší spôsob, ako zvýšiť motiváciu zamestnancov, je stimulovať ich vnútornú motiváciu, ktorou je napríklad pocit úspechu v práci, a zároveň ponúknuť vonkajšiu motiváciu prostredníctvom spravodlivých finančných odmien a zamestnaneckých výhod.

V skratke, najprv sa musíte uistiť, že ste splnili základné požiadavky – férovú mzdu, obvyklé zamestnanecké výhody a dobré pracovné podmienky. Zatiaľ čo spravodlivé odmeňovanie a benefity sú stále jedným z najsilnejších motivačných faktorov, zamestnanci dnes túžia po niečom viac. Početné štúdie ukazujú, že tieto faktory sú tesne nasledované, ba niekedy dokonca predbehnuté potrebou zamestnancov cítiť uznanie za svoju prácu.

Spojenie týchto dvoch faktorov – spravodlivej hmatateľnej odmeny a uznania zamestnancov – je osvedčeným spôsobom, ako zvýšiť motiváciu zamestnancov a zlepšiť zamestnaneckú skúsenosť s vašou spoločnosťou.

5 tipov, ako vytvoriť na pracovisku kultúru prejavu uznania

Podľa prieskumu až 93 % zamestnancov, ktorí sa v práci cítia ocenení, je motivovaných podávať lepší výkon. Takže teraz si predstavte, že máte pokrytý prvý bod a s platmi a výhodami už nemôžete nič viac urobiť. Vašim zamestnancom však stále chýba motivácia. Nižšie sme zhrnuli päť účinných spôsobov prejavu uznania, ktoré sa vyplatí pridať do svojej stratégie riadenia motivácie zamestnancov.

1. Buďte špecifický

Uznanie je efektívnejšie, ak je spojené s konkrétnym úspechom zamestnanca. Špecifické uznanie povzbudzuje zamestnancov, aby pokračovali v pozitívnom správaní a kvalitnom výkone. Pri udeľovaní uznania vždy vysvetlite, čoho sa týka. Zanedbanie uznania môže spôsobiť, že zamestnanci s najlepšími výsledkami postupne stratia motiváciu; preto by ste mali mať podrobný prehľad o výkone zamestnancov a vždy oceniť tých, ktorí dosiahli konkrétny obchodný cieľ. Online softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov, ako je napríklad Staffino, vám môže pomôcť sledovať výkon zamestnancov či ich osobné KPI a identifikovať tých, ktorí by mali byť za svoje úsilie odmenení/ocenení.

2. Prejavte uznanie načas

Uznanie, ktoré prichádza týždne alebo mesiace po úspechu zamestnanca, nie je ani zďaleka také zmysluplné ako pár povzbudivých slov, ktoré dostane okamžite. Čím dlhšie manažéri čakajú na prejavenie uznania, tým je uznanie menej efektívne. Ako teda uprednostniť uznanie zamestnancov v nabitom pracovnom programe? Vyskúšajte platformu na riadenie motivácie zamestnancov, ktorá vám umožní poskytnúť zamestnancom uznanie online v reálnom čase krátko po získaní pozitívnej spätnej väzby od zákazníkov.

3. Pridajte zábavný prvok

Počuli ste o už gamifikácii zamestnancov? Je to spôsob digitálneho uznania zamestnancov v prvej línii, ktorí za svoje úspechy môžu získať zábavné digitálne odznaky. Gamifikácia zlepšuje náladu a zvyšuje produktivitu zamestnancov prostredníctvom zdravého súťaženia. Navyše pomáha odhaliť silné komunikačné stránky jednotlivých zamestnancov. Zavedenie efektívneho programu gamifikácie je skvelý spôsob, ako poskytnúť zmysluplné uznanie zábavným spôsobom, ktorý pomáha zamestnancom sa počas ich každodennej pracovnej rutiny trochu odreagovať.

4. Zaveďte personalizované stimuly

Okrem vyššie uvedených spôsobov uznania zamestnancov je dobré udeľovať hmatateľné odmeny tým, ktorí dosiahli vysoké skóre alebo splnili konkrétne KPI a obchodné ciele. Z našich skúseností je prepojenie vynikajúceho výkonu zamestnancov s mesačnými stimulmi, ako je napríklad deň voľna navyše, platový bonus, zľavy alebo darčekové poukazy, účinným spôsobom na povzbudenie najlepších zamestnancov k tomu, aby pokračovali v dobre odvedenej práci. Zároveň táto aktivita motivuje ostatných, aby zlepšovali svoj výkon. Ak chcete poskytnúť čo najlepšiu zamestnaneckú skúsenosť, spoznajte bližšie svojich zamestnancov a ich osobné motivačné faktory. To vám umožní udeľovať personalizované stimuly, ktoré fungujú najlepšie.

5. Zosúlaďte zamestnancov s víziou spoločnosti

Oboznámte zamestnancov s hodnotami vašej organizácie a vysvetlite im, ako ich práca prispieva k úspechu ich tímu a spoločnosti ako celku. Zdieľajte s nimi aj pravidelné správy o tom, ako organizácia postupuje pri dosahovaní svojej vízie, a objasnite, ako s touto víziou súvisí výkon jednotlivých zamestnancov.

Záver

Majte na pamäti, že jeden kľúč neodomkne všetky dvere. Manažéri by mali najskôr presne identifikovať príčinu nedostatočnej motivácie zamestnanca a potom rozhodnúť o správnej stratégii. Základom riadenia motivácie zamestnancov by preto malo byť spoznanie zamestnancov a pravidelné „one-on-one“ stretnutia. Na tých môžete povzbudiť zamestnancov a poskytnúť im zmysluplné uznanie, no zároveň pochopiť ich potreby, čo môže odhaliť nové nápady na zlepšenie celkovej zamestnaneckej skúsenosti.