Skip to content Skip to footer

9 spôsobov motivácie zamestnancov, ktoré fungujú v roku 2023

Firmy neustále hľadajú inovatívne spôsoby, ako udržať svojich zamestnancov angažovaných a motivovaných. S návratom do kancelárií v roku 2023 tento trend ešte viac zosilnel, keďže mnohým zamestnancom, najmä spomedzi mladších generácií, už nestačí len výplatná páska. V tomto článku sa pozrieme na 9 efektívnych spôsobov, ako zvýšiť angažovanosť a motiváciu zamestnancov v roku 2023 a tiež na to, ako možno do týchto stratégií integrovať online platformu na správu zamestnaneckej skúsenosti.

1. Flexibilita a práca na diaľku

Pandémia COVID-19 nám ukázala, že práca na diaľku je možná a že s nami rozhodne zostane. Možnosť flexibility pracovného času a miesta môže výrazne zvýšiť angažovanosť zamestnancov. EX platforma, ako napríklad Staffino, môže túto výhodu podporiť poskytnutím nástrojov na bezproblémovú komunikáciu a spoluprácu, čím sa zabezpečí, že sa zamestnanci budú cítiť prepojení aj bez ohľadu na to, odkiaľ pracujú.

2. Uznanie zamestnancov a odmeny

Uznanie a odmeňovanie zamestnancov za ich úsilie je účinný spôsob, ako zvýšiť angažovanosť. Gamifikácia zamestnancov od Staffino je inovatívny nástroj, ktorý robí z uznania každodennú súčasť života vašich zamestnancov. Umožňuje vytvárať zábavné, konkurenčné prostredie, kde môžu zamestnanci získavať virtuálne odznaky a odmeny za dosiahnutie konkrétnych cieľov alebo KPI.

3. Pravidelná spätná väzba

Spätná väzba zohráva kľúčovú úlohu pri podpore angažovanosti zamestnancov. Poskytuje zamestnancom informácie o ich výkone a vzbudzuje pocit hodnoty a uznania. Staffino poskytuje dynamickú platformu, kde manažéri môžu svojim členom tímu ponúknuť okamžitú, konštruktívnu spätnú väzbu a pochvalu. Keďže Staffino je tiež platformou na správu zákazníckej skúsenosti, zozbieraná pozitívna spätná väzba od zákazníkov sa automaticky zdieľa so zamestnancami, čím sa na dennej báze kultivuje prostredie uznania a neustáleho rozvoja.

4. Možnosti vzdelávania a rozvoja

Poskytovanie príležitostí na vzdelávanie, ktoré umožňujú zamestnancom rozvíjať určité zručnosti, môže výrazne zvýšiť ich angažovanosť. Manažéri by mali svojim zamestnancom poskytnúť platformy pre online vzdelávanie a rozvoj, ktoré im pomôžu osobnostne aj profesionálne rásť.

5. Iniciatívy zamerané na zdravie a well-being

Well-being zamestnancov sa dostáva čoraz viac do pozornosti. Svetové spoločnosti dnes podporujú angažovanosť zamestnancov poskytovaním iniciatív, ako je podpora duševného zdravia, fitness programy a možnosti zdravého stravovania. Manažéri môžu ďalej podporovať tieto iniciatívy poskytovaním platforiem pre zamestnancov, kde sa môžu podeliť o svoje skúsenosti a získať podporu kolegov.

6. Prieskumy spokojnosti zamestnancov

Pravidelný prieskum spokojnosti zamestnancov poskytuje cenné informácie o úrovni ich angažovanosti. Platforma Staffino vám vykonávanie prieskumov a ich analýzu môže výrazne uľahčiť vďaka ľahko ovládateľnému nástroju na tvorbu dotazníkov a prehľadným dashboardom. Umožnite zamestnancom podeliť sa o svoje myšlienky a pocity. Zozbierané poznatky vám zasa umožnia identifikovať oblasti na zlepšenie a prieskum dodá zamestnancom pocit, že vám na ich názore záleží.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

7. Teambuildingové aktivity

Rôzne teambuildingové aktivity môžu podporiť pocit spolupatričnosti a zvýšiť angažovanosť zamestnancov. Okrem rôznych výletov a podujatí môžu manažéri podporiť tímového ducha využitím gamifikácie zamestnancov od Staffino, ktorá poskytuje zábavné, interaktívne tímové výzvy.

8. Jasná a otvorená komunikácia

Jasná, otvorená komunikácia je kľúčom k úspešnej motivácii zamestnancov a zvyšovaniu angažovanosti. Poskytnite zamestnancom platformu na hladkú komunikáciu, ako je napríklad Microsoft Teams alebo Slack. Zabezpečíte tak, že zamestnanci budú informovaní o všetkom dianí.

9. Inklúzia a diverzita

Začlenenie a diverzita sú rozhodujúcim faktorom pri zvyšovaní angažovanosti zamestnancov. Koncept inklúzie zaisťuje, že každý jednotlivec sa cíti cenený a zahrnutý do kolektívu, bez ohľadu na jeho zázemie, kultúru alebo sexuálnu orientáciu. Na druhej strane diverzita prináša širokú škálu perspektív, nápadov a zručností, čím zvyšuje celkovú produktivitu a kreativitu tímu.

Záver

Na záver treba povedať, že angažovanosť zamestnancov musíte mať pod dohľadom nonstop, nie len v roku 2023. Platforma na správu zamestnaneckej skúsenosti je skvelá investícia, ktorá vám môže pomôcť dlhodobo podporovať angažovanosť vďaka nástrojom na uznanie, spätnú väzbu, vzdelávanie, prieskumy a komunikáciu. Integráciou týchto nástrojov do svojej EX stratégie vytvoríte pozitívne a pútavé pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov.

Zvýšte angažovanosť zamestnancov so Staffino

Získajte cenné informácie o morálke a spokojnosti vášho tímu! Naše EX prieskumy vám pomôžu prijať tie správne kroky na zvýšenie angažovanosti a produktivity zamestnancov.