Skip to content Skip to footer

9 způsobů motivace zaměstnanců, které fungují v roce 2023

Firmy neustále hledají inovativní způsoby, jak udržet své zaměstnance zapojené a motivované. S návratem do kanceláří v roce 2023 tento trend ještě více zesílil, neboť mnohým zaměstnancům, zejména z mladších generací, už nestačí jen výplatní páska. V tomto článku se podíváme na 9 efektivních způsobů, jak zvýšit zapojení a motivaci zaměstnanců v roce 2023 a také na to, jak lze do těchto strategií integrovat online platformu pro správu zaměstnanecké zkušenosti.

1. Flexibilita a práce na dálku

Pandemie COVID-19 nám ukázala, že práce na dálku je možná a že s námi rozhodně zůstane. Možnost flexibility pracovní doby a místa může výrazně zvýšit angažovanost zaměstnanců. EX platforma, jako například Staffino, může tuto výhodu podpořit poskytnutím nástrojů pro bezproblémovou komunikaci a spolupráci, čímž se zajistí, že se zaměstnanci budou cítit propojeni i bez ohledu na to, odkud pracují.

2. Uznání zaměstnanců a odměny

Uznání a odměňování zaměstnanců za jejich úsilí je účinný způsob, jak zvýšit zapojení. Gamifikace zaměstnanců od Staffino je inovativní nástroj, který činí z uznání každodenní součást života vašich zaměstnanců. Umožňuje vytvářet zábavné, konkurenční prostředí, kde mohou zaměstnanci získávat virtuální odznaky a odměny za dosažení konkrétních cílů nebo KPI.

Picture with a few badges form gamification module of Staffino

3. Pravidelná zpětná vazba

Zpětná vazba hraje klíčovou roli při podpoře zapojení zaměstnanců. Poskytuje zaměstnancům informace o jejich výkonu a vzbuzuje pocit hodnoty a uznání. Staffino poskytuje dynamickou platformu, kde manažeři mohou svým členům týmu nabídnout okamžitou, konstruktivní zpětnou vazbu a pochvalu. Jelikož Staffino je také platformou pro správu zákaznické zkušenosti, sesbíraná pozitivní zpětná vazba od zákazníků se automaticky sdílí se zaměstnanci, čímž se na denní bázi kultivuje prostředí uznání a neustálého rozvoje.

4. Možnosti vzdělávání a rozvoje

Poskytování příležitostí ke vzdělávání, které umožňují zaměstnancům rozvíjet určité dovednosti, může výrazně zvýšit jejich zapojení. Manažeři by měli svým zaměstnancům poskytnout platformy pro online vzdělávání a rozvoj, které jim pomohou osobnostně i profesionálně růst.

5. Iniciativy zaměřené na zdraví a well-being

Well-being zaměstnanců se dostává stále více do pozornosti. Světové společnosti dnes podporují zapojení zaměstnanců poskytováním iniciativ, jako je podpora duševního zdraví, fitness programy a možnosti zdravého stravování. Manažeři mohou dále podporovat tyto iniciativy poskytováním platforem pro zaměstnance, kde se mohou podělit o své zkušenosti a získat podporu kolegů.

6. Průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Pravidelný průzkum spokojenosti zaměstnanců poskytuje cenné informace o úrovni jejich zapojení. Platforma Staffino vám provádění průzkumů a jejich analýzu může výrazně usnadnit díky snadno ovladatelnému nástroji pro tvorbu dotazníků a přehledným dashboardům. Umožněte zaměstnancům podělit se o své myšlenky a pocity. Shromážděné poznatky vám zase umožní identifikovat oblasti pro zlepšení a průzkum dodá zaměstnancům pocit, že vám na jejich názoru záleží.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

7. Teambuildingové aktivity

Různé teambuildingové aktivity mohou podpořit pocit sounáležitosti a zvýšit zapojení zaměstnanců. Kromě různých výletů a akcí mohou manažeři podpořit týmového ducha využitím gamifikace zaměstnanců od Staffino, která poskytuje zábavné, interaktivní týmové výzvy.

8. Jasná a otevřená komunikace

Jasná, otevřená komunikace je klíčem k úspěšné motivaci zaměstnanců a zvyšování zapojení. Poskytněte zaměstnancům platformu pro hladkou komunikaci, jako je například Microsoft Teams nebo Slack. Zajistíte tak, že zaměstnanci budou informováni o všem dění.

9. Inkluze a diverzita

Začlenění a diverzita jsou rozhodujícím faktorem při zvyšování zapojení zaměstnanců. Koncept inkluze zajišťuje, že každý jednotlivec se cítí ceněný a zahrnutý do kolektivu, bez ohledu na jeho zázemí, kulturu nebo sexuální orientaci. Na druhé straně diverzita přináší širokou škálu perspektiv, nápadů a dovedností, čímž zvyšuje celkovou produktivitu a kreativitu týmu.

Závěr

Na závěr je třeba říci, že zapojení zaměstnanců musíte mít pod dohledem nonstop, ne jen v roce 2023. Platforma na správu zaměstnanecké zkušenosti je skvělá investice, která vám může pomoci dlouhodobě podporovat zapojení díky nástrojům na uznání, zpětnou vazbu, vzdělávání, průzkumy a komunikaci. Integrací těchto nástrojů do své EX strategie vytvoříte pozitivní a poutavé pracovní prostředí pro všechny zaměstnance.

Zvyšte zapojení zaměstnanců se Staffino

Získejte cenné informace o morálce a spokojenosti vašeho týmu! Naše EX průzkumy vám pomohou přijmout ty správné kroky ke zvýšení zapojení a produktivity zaměstnanců.