Skip to content Skip to footer

Jak vytvořit motivující pracovní prostředí

Motivující pracovní prostředí je nezbytným předpokladem pro to, aby se vaši zaměstnanci cítili v pohodě. Motivovaní zaměstnanci dávají svým pracovním úkolům přidanou hodnotu a dosahují úspěchů. Co tedy pomáhá zaměstnancům udržet si motivaci při práci?

Za to, aby byli zaměstnanci v práci nadšení, je samozřejmě zodpovědné vedení, které je flexibilní, poskytuje jim uznání a zpětnou vazbu. Přibližně 26 % zaměstnanců očekává od zaměstnavatele zpětnou vazbu, protože jim pomáhá zlepšit jejich výkon.

Podle statistických údajů se 87 % zaměstnanců, které práce na jejich pracovišti baví, více zapojuje u vedení a nedává tolik výpovědí. Řízení zaměstnanecké motivace není vůbec náročné. Pokud jste manažer, který chce vědět, jak zvládnout celý proces, zde je několik tipů, které vám mohou pomoci.

Pochopte požadavky svých zaměstnanců

Chcete-li udržet své zaměstnance motivované, musíte porozumět jejich potřebám. Každý zaměstnanec má jiné zájmy, které ho motivují. Jejich identifikace vám pomůže zjistit, jak z nich v práci dostat maximum. Všichni pracujeme, jelikož získáváme určité podněty, které ovlivňují naši morálku a motivaci.

Pokud zjistíte potřeby svých zaměstnanců, můžete se rozhodnout pro další kroky, které mohou pomoci zvýšit optimismus a nadšení na vašem pracovišti. Pomocí softwaru pro zapojení zaměstnanců můžete získat cenné informace o tom, jak se zaměstnanci cítí v organizaci a její pracovní kultuře. 

Pomozte svým zaměstnancům získat sebedůvěru

Sebevědomí jedinci přinášejí na pracoviště motivaci a zlepšení díky své kompetenci a silné důvěře ve vlastní nápady. Každý den se snaží čelit novým výzvám a podstupují přiměřená rizika, která pohánějí vysokou výkonnost na pracovišti.

Lidé se sebevědomím vykazují dvě základní vlastnosti, a to sebedůvěru a sebeúctu. Zatímco sebedůvěra zvyšuje schopnost zvládat životní výzvy, sebeúcta pomáhá dosáhnout pocitu sounáležitosti, lásky a štěstí. Sebevědomí člověka posiluje a pomáhá mu uspět ve všech oblastech života a být si jistý svým přínosem pro společnost.

Provádění vzdělávacích programů

Organizujte motivační programy pro zaměstnance za účelem vzdělávání na pracovišti. Zavádějte školící programy pro zvyšování dovedností a rozvoj kariéry. Úroveň dovedností a rozsah možností školení, které zaměstnancům nabízíte, hrají rozhodující roli při udržování jejich motivace.

Orientace na nové zaměstnance, řízení výkonnosti, týmová spolupráce a instruktáž k používání nového počítačového systému jsou relevantní možnosti školení. Každé z nich pomáhá vytvářet kompetentní a na růst orientovaný pracovní ekosystém.

Oceňte dobrou práci a úsilí 

Lidé vyhledávají uznání, protože je to udržuje motivované. Správně provedené kroky a zásady nabízející zaměstnancům uznání mohou motivaci účinně zvýšit. S uznáním zaměstnance vstupuje do hry faktor důvěry. Začnou důvěřovat svým nadřízeným a pracovišti jako celku. Uznání jako odměna má na výsledky zaměstnanců mnohem lepší vliv než tresty. 

Stanovte realistické cíle

Vybudujte pracovní ekosystém, ve kterém se zaměstnanci budou moci soustředit na svůj osobní růst a dostanou příležitost dosahovat cílů buď individuálně, nebo při práci v týmu. Pokud pracovní prostředí podporuje motivaci, zaměstnanci pochopí, co od nich společnost očekává, a mohou podle toho pracovat. Vedle jasného vymezení směrů je další věcí nezbytnou pro hladký chod firmy stanovení cílů zaměstnanců. Tyto cíle by také měly být v souladu se strategií společnosti.

Povzbuzujte své zaměstnance, aby byli v práci mimořádně produktivní 

Když se zaměstnanec vynasnaží udělat pro svého zaměstnavatele nějakou tu práci navíc, znamená to, že je na svém pracovišti spokojený. Když jako zaměstnavatel necháte své zaměstnance soustředit se také na jejich osobní růst a pomůžete jim pracovat flexibilně, je pravděpodobné, že vynaloží více úsilí a budou mimořádně produktivní. Musíte mít pod kontrolou faktory, které vedou k nudě zaměstnanců a jejich zahořklosti vůči práci. Nesmí mít pocit, že je práce zcela vyčerpává, protože to může být pro organizaci škodlivé.

Závěr

Jako zaměstnavatel máte odpovědnost za řízení motivace zaměstnanců a podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem vašich zaměstnanců. Vysoké zapojení zaměstnanců ve firmě totiž vede k 18% nárůstu tržeb. Podporujte své zaměstnance v tom, aby si udělali přestávku, uzdravili se, doplnili pozitivní energii a vrátili se s odpočatou myslí; o tom je přece motivace. Pokud máte pochybnosti, použijte software pro zapojení zaměstnanců pro podporu interakce a zapojení.