Skip to content Skip to footer

Ako na firemnú kultúru v roku 2023?

Slovami Petra Druckera, renomovaného biznis guru, „Kultúra si dáva stratégiu na raňajky.“ Tento citát podčiarkuje dôležitosť firemnej kultúry v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí. S blížiacim sa koncom roka sa spoločnosti musia prispôsobiť meniacej sa dobe a nanovo zadefinovať svoju firemnú kultúru.

Podľa správy spoločnosti Deloitte sa 94 % vedúcich pracovníkov a 88 % zamestnancov domnieva, že unikátna firemná kultúra je rozhodujúca pre úspech organizácie. Prispôsobiť firemnú kultúru zmenám však nie je ľahká úloha. Vyžaduje si to strategické plánovanie, zapojenie zamestnancov a efektívnu komunikáciu. V tomto článku si rozoberieme 6 krokov na vybudovanie firemnej kultúry v súlade s pracovnou situáciou v roku 2023 a povieme si aj o tom, ako platforma na správu zamestnaneckej skúsenosti môže firemnú kultúru podporiť.

Ako vybudovať novú firemnú kultúru v 6 krokoch

1. Identifikujte potrebu zmeny

Pred robením akýchkoľvek zmien je nutné si ujasniť, prečo ich potrebujte urobiť. Môže to byť spôsobené napríklad meniacim sa biznis prostredím, spätnou väzbou od zamestnancov alebo zmenou obchodnej stratégie. Platforma na správu zamestnaneckej skúsenosti ako Staffino vie výrazne uľahčiť zber spätnej väzby a identifikáciu oblastí, kde je potrebné vykonať zmeny.

2. Definujte požadovanú kultúru

Keď ste úspešne identifikovali, prečo je zmena potrebná, ďalším krokom je zadefinovanie kultúry, ktorú chcete dosiahnuť. Tá by mala byť v súlade s víziou, poslaním a hodnotami vašej spoločnosti. Štúdia Harvard Business Review zistila, že organizácie s jasne definovanou kultúrou majú o 29 % vyššiu pravdepodobnosť úspechu.

3. Zapojte zamestnancov do procesu zmeny

Zapojenie zamestnancov (employee engagement) je v procese zmeny kľúčové. Podľa prieskumu spoločnosti Gallup sú spoločnosti s vysokým zapojením zamestnancov o 21 % ziskovejšie. Odporúčame robiť pravidelné zamestnanecké prieskumy, ktoré vám poskytnú hlbší pohľad do úrovne zapojenia vašich zamestnancov a umožnia prijímať potrebné opatrenia na jeho zvýšenie.

4. Komunikujte zmenu naprieč organizáciou

Efektívna komunikácia je kľúčom k úspešnému riadeniu zmien. Lídri by mali komunikovať o potrebe zmeny, výhodách a spôsobe ich implementácie. Môžete to dosiahnuť prostredníctvom pravidelných meetingov, interných newsletter-ov alebo digitálnych komunikačných platforiem.

5. Dajte zamestnancom možnosť rozvíjať sa

Školenie a rozvoj zohrávajú kľúčovú úlohu v akomkoľvek procese zmeny v organizácii. Práve vďaka týmto nástrojom zamestnanci dôkladne pochopia novú kultúru, zmeny v prevádzkových procesoch a posun v smerovaní spoločnosti. Školenia nielen pomáhajú pri plynulom prechode na novú kultúru, ale tiež zaisťujú, že všetci zamestnanci budú jasne oboznámení s novými organizačnými cieľmi a zámermi.

Okrem školení zvážte aj CX poradenstvo naživo alebo online. Odborníci na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť vysvetlia vašim zamestnancom, ako poskytovať čo najlepší zákaznícky servis aj v čase zmien.

6. Monitorujte a prispôsobujte

Zmena nie je jednorazová udalosť, ale nepretržitý proces. Organizácie by mali monitorovať proces zmeny, získavať spätnú väzbu od zamestnancov prostredníctvom pravidelných prieskumov a vykonávať potrebné úpravy na základe získaných poznatkov. Znie to ako veľa práce? Automatizujte proces zberu a analýzy spätnej väzby cez Staffino. Naša online platforma poskytuje nástroje na vytváranie a distribúciu prieskumov spokojnosti spolu s komplexným monitorovaním a analýzami. So Staffino si môžete byť istý, že vaše rozhodnutia budú vždy dôkladne podložené dátami. 

Záver

Zmena firemnej kultúry je strategický proces, ktorý si vyžaduje starostlivé plánovanie a realizáciu. Zahŕňa identifikáciu potreby, definovanie želanej kultúry, zapojenie zamestnancov, otvorenú komunikáciu, školenie zamestnancov a monitorovanie a úpravu procesu.

Ako raz povedal Bill Gates: Všetci potrebujeme ľudí, ktorí nám poskytnú spätnú väzbu. Práve takto sa zlepšujeme. S EX produktmi od Staffino môžete získavať spätnú väzbu, monitorovať zapojenie zamestnancov a neustále zlepšovať zamestnaneckú skúsenosť, čím podporíte obnovu firemnej kultúry. Pamätajte, že pozitívna a živá firemná kultúra nie je len výhodou – vo svete biznisu je to nevyhnutnosť.

Dosiahnite plný potenciál svojho tímu pomocou Staffino

Naša EX platforma vám pomôže udržať si špičkové talenty, sledovať výkon zamestnancov a zlepšiť ich angažovanosť a produktivitu.