Skip to content Skip to footer

Field Service Management: 10 výhod sběru zpětné vazby na technický servis

V našem předchozím článku jsme se věnovali třem hlavním benefitům, které naše CX platforma přináší klientům z oblasti technického servisu – Field Service Management (FSM). Dnes se ponoříme hlouběji do tohoto tématu a prozkoumáme další výhody implementace pokročilého systému sběru zpětné vazby v odvětví FSM.

Využitím hodnocení od zákazníků mohou FSM týmy používající software jako SAP, Salesforce, IFS nebo jiné získat celou řadu výhod, které přispívají k lepším obchodním výsledkům. Podívejme se tedy společně na benefity, které na našem blogu ještě nebyly zmíněny.

Jaké jsou další výhody, které Staffino přináší FSM oddělením?

  • Zlepšení výkonu servisních techniků

Jednou z hlavních výhod implementace platformy Staffino pro FSM je schopnost měřit metriky zákaznické zkušenosti související se servisními techniky a jejich prací v terénu. Shromažďováním zpětné vazby od zákazníků a její analýzou v naší CX platformě může vaše oddělení získat cenné informace o výkonu techniků. Tyto údaje vám následně umožňují identifikovat oblasti, ve kterých technici vynikají, a ty, ve kterých může být zapotřebí další školení, což v konečném důsledku zlepšuje celkový výkon týmu.

A tablet and a phone showing dashboards with employee performance.
  • Nižší fluktuace zaměstnanců

Uznání a spokojenost zaměstnanců prokazatelně podporují snížení fluktuace v oddělení FSM. Implementace řešení, které zahrnuje funkce, jako je automatické sdílení pozitivní zpětné vazby s týmem a gamifikace zaměstnanců, pomáhá vytvořit pozitivní pracovní prostředí a podpořit loajalitu vašich servisních techniků. Když se zaměstnanci cítí za své úsilí ohodnocení a pochválení, je pravděpodobnější, že zůstanou ve vaší společnosti, a vy si zase udržíte špičkové talenty.

  • Efektivnější provoz

Data získaná ze zpětné vazby mohou odhalit provozní nedostatky a neefektivní procesy vašeho FSM týmu. Analýzou těchto dat identifikujete oblasti pro zlepšení, na základě čehož můžete pak zefektivnit každodenní procesy, zkrátit čas vyřešení zákaznických požadavků a zlepšit celkové procesní řízení. Vyšší provozní efektivita zlepšuje zároveň zákaznickou zkušenost, zejména díky poskytování rychlejšího a kvalitnějšího servisu.

  • Proaktivní řešení problémů

Díky hodnocením v reálném čase může vaše FSM oddělení identifikovat problémy hned, jak se objeví, a proaktivně je řešit. Okamžitým řešením problémů zákazníků můžete zabránit eskalaci negativních emocí a zachovat si dobrou pověst vaší společnosti. Proaktivní řešení problémů, známé také jako closed-loop feedback, demonstruje váš závazek ke spokojenosti zákazníků a pomáhá budovat důvěru a loajalitu klientů.

The picture shows how the closed-loop feedback system by Staffino works in practice.
  • Rozhodování podloženo skutečnými daty

Sběr feedbacku přináší velký objem cenných dat, která lze analyzovat přímo v platformě s cílem identifikovat trendy ve spokojenosti zákazníků a výkonu servisních techniků. Osoby s rozhodovací pravomocí v FSM oddělení mohou tyto údaje použít k přijímání informovaných rozhodnutí o přidělování zdrojů a zlepšování provozních procesů. Díky pokročilé analýze CX dat, kterou Staffino umožňuje, můžete optimalizovat každodenní operace svého oddělení a neustále se zlepšovat.

  • Konkurenční výhoda

Společnost, která aktivně vyhledává zpětnou vazbu od zákazníků, jedná na základě ní a zároveň oceňuje úsilí svých zaměstnanců, si může rychle vybudovat pozitivní reputaci na trhu. Tato pozitivní pověst slouží jako klíčový diferenciátor na konkurenčním trhu, přitahuje nové zákazníky a pomáhá udržet ty staré.

  • Sladění KPI zaměstnanců s cíli společnosti

Staffino vám dokáže pomoci sladit individuální KPI se širšími firemními cíli. Stanovením jasných očekávání a poskytnutím zpětné vazby o tom, jak práce zaměstnanců ovlivňuje úspěch společnosti, můžete motivovat techniky k poskytování výjimečného technického i zákaznického servisu. Když zaměstnanci pochopí, jak jejich práce napomáhá cílům společnosti, je pravděpodobnější, že se budou cítit zaangažováni do práce a motivováni podávat co nejlepší výkon.

Picture with a hand pointing to the notebook screen
  • Rozvoj dovedností zaměstnanců

Poznatky získané ze zpětné vazby od zákazníků mohou zvýraznit oblasti, ve kterých je zapotřebí zaměstnancům poskytnout další školení nebo jiné možnosti pro rozvoj dovedností. Identifikací těchto vzdělávacích potřeb můžete následně zavést cílené školící programy. Nezapomeňte na uznání zaměstnanců za jejich úsilí učit se a dobré výsledky, čímž vytvoříte pozitivní prostředí napomáhající osobnímu a profesionálnímu růstu.

  • Wellbeing zaměstnanců

Uznání zaměstnanců přispívá k vytváření pozitivního pracovního prostředí, podporuje celkovou pohodu na pracovišti a spokojenost s prací. Oceněním zaměstnanců za jejich tvrdou práci a obětavost prostřednictvím virtuálních či hmatatelných odměn vytvoříte podpůrnou kulturu, která snižuje stres spojený s náročnými úkoly v terénu a přispívá k celkovému wellbeingu zaměstnanců.

  •  Plnění regulačních požadavků

V oblasti technického servisu je nezbytné sladit provozní procesy s průmyslovými normami a regulačními požadavky. Naše CX platforma dokáže pomoci při dokumentování tohoto souladu zaznamenáváním dat ze zpětné vazby. Možnost důkladného reportingu zase zajišťuje, že můžete kdykoli již po pár kliknutích prokázat soulad s regulačními požadavky.

Závěr

Implementace pokročilého systému sběru zpětné vazby od Staffino v oblasti FSM přináší řadu výhod. Od zlepšení výkonu servisních techniků až po snížení fluktuace a umožnění proaktivního řešení problémů, platforma Staffino umožní vašemu FSM týmu plně využít svůj potenciál.

Zažijte Staffino na vlastní kůži zcela zdarma!

Vytváření poutavých průzkumů, sledování výkonu týmů a jednotlivců, reagování na zpětnou vazbu od zákazníků či odměňování špičkových zaměstnanců. To a ještě mnohem víc na vás čeká v našem demu! Vyzkoušejte si Staffino zcela zdarma ještě dnes.