Skip to content Skip to footer

Zaměstnanecká zkušenost jako konkurenční výhoda

V dnešním rychlém a vysoce konkurenčním obchodním prostředí firmy neustále hledají způsoby, jak získat výhodu nad svými soupeři. Zatímco mnohé společnosti se zaměřují na zlepšování svých produktů a služeb, zlepšování marketingových strategií nebo optimalizaci provozní efektivnosti, existuje zásadní aspekt, který se často přehlíží. A tím je právě zaměstnanecká zkušenost (EX, z angl. employee experience).

V průběhu let bylo Staffino vícekrát svědkem transformačního vlivu, který může mít pozitivní zaměstnanecká zkušenost na celkový úspěch společnosti. Investováním do wellbeingu, růstu a spokojenosti svých zaměstnanců můžete vytvořit prosperující pracovní prostředí, které podporuje inovace a produktivitu a v konečném důsledku přináší i konkurenční výhodu.

V tomto článku se ponoříme do konceptu řízení motivace zaměstnanců, jeho významu a toho, jak můžete z EX udělat svoji konkurenční výhodu.

Vliv zaměstnanecké zkušenosti na obchodní úspěch

Proč byste význam zaměstnanecké zkušenosti určitě neměli podcenit? Toto jsou čtyři hlavní důvody, proč je budování pozitivní zaměstnanecké zkušenosti tak důležité pro úspěch firmy:

  • Přilákání a udržení špičkových talentů

Na dnešním trhu práce je přilákání a udržení špičkových talentů důležitější než kdykoli předtím. Pozitivní zaměstnanecká zkušenost může být pro uchazeče o práci významným rozdílem při rozhodování se mezi potenciálními zaměstnavateli. Společnosti, které kladou důraz na EX, s větší pravděpodobností přilákají kvalitní kandidáty a udrží si své nejlepší zaměstnance, čímž se sníží fluktuace as ní spojené náklady.

  • Vyšší zapojení a produktivita zaměstnanců

Když se zaměstnanci cítí oceněni za svou snahu a úspěchy, je pravděpodobnější, že budou v práci angažovaní a produktivní. Pozitivní zaměstnanecká zkušenost může vést k vyšší úrovni motivace, odhodlání a spokojenosti s prací, což v konečném důsledku vede ke zvýšenému výkonu zaměstnanců i firmy jako celku.

  • Inovační potenciál a agilita

Pozitivní zaměstnanecká zkušenost podporuje kulturu spolupráce, kreativity a inovací. Když zaměstnanci cítí podporu a jsou povzbuzováni k tomu, aby sdíleli své nápady a občas i trochu zariskovali, je pravděpodobnější, že přijdou s novými řešeními a přispějí k růstu firmy.

  • Lepší zákaznická zkušenost

Mezi zákaznickou a zaměstnaneckou zkušeností existuje silná korelace. Když jsou zaměstnanci spokojeni a angažováni, je pravděpodobnější, že budou poskytovat výjimečné služby, což povede k vyšší spokojenosti zákazníků, loajalitě a v konečném důsledku k vyšším výnosům.

Jak zlepšit svou konkurenceschopnost prostřednictvím zaměstnanecké zkušenosti

Zaměřením se na řízení motivace zaměstnanců ve všech fázích jejich životního cyklu (employee lifecycle) mohou firmy nejen zlepšit spokojenost a udržení zaměstnanců, ale také dosáhnout lepších obchodních výsledků a předběhnout své konkurenty. Jak tedy využít zaměstnaneckou zkušenost ve svůj prospěch jako konkurenční výhodu?

  • Vybudujte ve firmě kulturu uznání a odměňování

Prokažte zaměstnancům uznání a odměňte je za jejich tvrdou práci, obětavost a úspěchy. Tento úkol vám může značně usnadnit software pro správu zaměstnanecké zkušenosti, který poskytuje funkci uznání zaměstnanců v reálném čase na základě zpětné vazby od zákazníků. Virtuální odznaky Staffino jsou zábavným a účinným způsobem uznání, který naši klienti využívají ke zvýšení motivace zaměstnanců.

Picture with a few badges form gamification module of Staffino

Formální programy odměňování, ale také neformální gesta, jako je jednoduché „děkuji“ nebo pochvala na týmových setkáních, jsou skvělými způsoby, jak ocenit úsilí zaměstnanců a zvýšit jejich morálku, motivaci a loajalitu k organizaci.

  • Podporujte otevřenou komunikaci a spolupráci

Vytvořte otevřené a transparentní pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci nebudou bát podělit se o své nápady, obavy a zpětnou vazbu. Podporujte spolupráci a týmového ducha prostřednictvím různých projektů či jiných příležitostí ke spolupráci. Silná úroveň spolupráce vede k efektivnějšímu řešení problémů, inovacím a lepšímu celkovému výkonu.

V sekci sekci Správa hodnocení v platformě Staffino naleznete například funkci interní diskuse mezi zaměstnanci a manažery, jejímž cílem je výměna nových perspektiv na problémy zákazníků a inovativních nápadů na zlepšení.

  • Dbejte na wellbeing zaměstnanců

Zajistěte wellbeing zaměstnanců vytvářením příznivého a zdravého pracovního prostředí. Můžete tak učinit například zavedením flexibilních pracovních podmínek, poskytnutím přístupu k wellness programům či podporou rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Šťastná a zdravá pracovní síla bude s větší pravděpodobností angažovaná, produktivní a odhodlaná plnit cíle vaší firmy.

  • Investujte do rozvoje zaměstnanců

Nabízení příležitostí pro profesionální růst a rozvoj může zaměstnance motivovat podávat co nejlepší výkon. Poskytněte možnosti vzdělávání, jako jsou školící programy nebo workshopy. Povzbuzujte zaměstnance, aby dosahovali svých kariérních cílů a podpořte je v jejich úsilí růst v rámci organizace.

  • Poskytněte zaměstnancům potřebné nástroje a technologie

Vybavte své zaměstnance nástroji a technologiemi, které potřebují k efektivnímu provádění své práce. Tímto způsobem nejen zefektivníte procesy a snížíte frustraci, ale také dáte zaměstnancům najevo, že vedení je odhodláno podpořit jejich úspěch a váží si jejich času.

  • Sbírejte zpětnou vazbu a reagujte na ni

Naplánujte si pravidelné 1:1 meetingy nebo použijte software pro správu zaměstnanecké zkušenosti, abyste pravidelně získávali zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím automatizovaných průzkumů. Pomocí této zpětné vazby identifikujte oblasti pro zlepšení a implementujte změny, které zlepší zaměstnaneckou zkušenost. Tím, že zaměstnancům ukážete, že vám na jejich názorech záleží a že jste odhodláni dělat pozitivní změny, si vybudujete důvěru a zvýšíte angažovanost.

Díky Staffino můžete zefektivnit sběr a analýzu zpětné vazby využíváním umělé inteligence k určení primárních faktorů ovlivňujících spokojenost nebo nespokojenost. Naše interaktivní EX dashboardy vám zase poskytnou ty nejpřesnější výsledky a přehled spokojenosti jednotlivých zaměstnanců v čase.

Zvyšte angažovanost zaměstnanců se Staffino

Získejte cenné informace o morálce a spokojenosti vašeho týmu! Naše EX průzkumy vám pomohou přijmout ty správné kroky ke zvýšení zapojení a produktivity zaměstnanců.

Závěr

Z tohoto článku byste si měli odnést jedno – pozitivní zkušenost zaměstnanců je silnou konkurenční výhodou, která může vaši firmu odlišit a vést k dlouhodobému úspěchu. Podporou wellbeingu zaměstnanců, rozvoje, uznání, komunikace a zpětné vazby můžete přilákat a udržet špičkové talenty, zvýšit angažovanost zaměstnanců a v konečném důsledku zlepšit obchodní výsledky vaší společnosti.