Skip to content Skip to footer

Zamestnanecká skúsenosť ako konkurenčná výhoda

V dnešnom rýchlom a vysokokonkurenčnom obchodnom prostredí firmy neustále hľadajú spôsoby, ako získať výhodu nad svojimi súpermi. Zatiaľ čo sa mnohé spoločnosti zameriavajú na zlepšovanie svojich produktov a služieb, zlepšovanie marketingových stratégií alebo optimalizáciu prevádzkovej efektívnosti, existuje zásadný aspekt, ktorý sa často prehliada. A tým je práve zamestnanecká skúsenosť (EX, z angl. employee experience).

V priebehu rokov bolo Staffino viackrát svedkom transformačného vplyvu, ktorý môže mať pozitívna zamestnanecká skúsenosť na celkový úspech spoločnosti. Investovaním do wellbeingu, rastu a spokojnosti svojich zamestnancov môžete vytvoriť prosperujúce pracovné prostredie, ktoré podporuje inovácie a produktivitu a v konečnom dôsledku prináša aj konkurenčnú výhodu.

V tomto článku sa ponoríme do konceptu riadenia motivácie zamestnancov, jeho významu a toho, ako môžete z EX urobiť svoju konkurenčnú výhodu.

Vplyv zamestnaneckej skúsenosti na obchodný úspech

Prečo by ste význam zamestnaneckej skúsenosti určite nemali podceniť? Toto sú štyri hlavné dôvody, prečo je budovanie pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti také dôležité pre úspech firmy:

  • Prilákanie a udržanie špičkových talentov

Na dnešnom trhu práce je prilákanie a udržanie špičkových talentov dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pozitívna zamestnanecká skúsenosť môže byť pre uchádzačov o prácu významným rozdielom pri rozhodovaní sa medzi potenciálnymi zamestnávateľmi. Spoločnosti, ktoré kladú dôraz na EX, s väčšou pravdepodobnosťou prilákajú kvalitných kandidátov a udržia si svojich najlepších zamestnancov, čím sa zníži fluktuácia a s ňou spojené náklady.

  • Vyššia angažovanosť a produktivita zamestnancov

Keď sa zamestnanci cítia ocenení za svoju snahu a úspechy, je pravdepodobnejšie, že budú v práci angažovaní a produktívni. Pozitívna zamestnanecká skúsenosť môže viesť k vyššej úrovni motivácie, odhodlania a spokojnosti s prácou, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšenému výkonu zamestnancov i firmy ako celku.

  • Inovačný potenciál a agilita

Pozitívna zamestnanecká skúsenosť podporuje kultúru spolupráce, kreativity a inovácií. Keď zamestnanci cítia podporu a sú povzbudzovaní k tomu, aby zdieľali svoje nápady a občas aj trochu zariskovali, je pravdepodobnejšie, že prídu s novými riešeniami a prispejú k rastu firmy.

  • Lepšia zákaznícka skúsenosť

Medzi zákazníckou a zamestnaneckou skúsenosťou existuje silná korelácia. Keď sú zamestnanci spokojní a angažovaní, je pravdepodobnejšie, že budú poskytovať výnimočné služby, čo povedie k vyššej spokojnosti zákazníkov, lojalite a v konečnom dôsledku k vyšším výnosom.

Ako zlepšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom zamestnaneckej skúsenosti

Zameraním sa na riadenie motivácie zamestnancov vo všetkých fázach ich životného cyklu (employee lifecycle) môžu firmy nielen zlepšiť spokojnosť a udržanie zamestnancov, ale tiež dosiahnuť lepšie obchodné výsledky a predbehnúť svojich konkurentov. Ako teda využiť zamestnaneckú skúsenosť vo svoj prospech ako konkurenčnú výhodu?

  • Vybudujte vo firme kultúru uznania a odmeňovania

Preukážte zamestnancom uznanie a odmeňte ich za ich tvrdú prácu, obetavosť a úspechy. Túto úlohu vám môže značne uľahčiť softvér na správu zamestnaneckej skúsenosti, ktorý poskytuje funkciu uznania zamestnancov v reálnom čase na základe spätnej väzby od zákazníkov. Virtuálne odznaky Staffino sú zábavným a účinným spôsobom uznania, ktorý naši klienti využívajú na zvýšenie motivácie zamestnancov.

Picture with a few badges form gamification module of Staffino

Formálne programy odmeňovania, ale tiež neformálne gestá, ako je jednoduché „ďakujem“ alebo pochvala na tímových stretnutiach, sú skvelými spôsobmi, ako oceniť úsilie zamestnancov a zvýšiť ich morálku, motiváciu a lojalitu k organizácii.

  • Podporujte otvorenú komunikáciu a spoluprácu

Vytvorte otvorené a transparentné pracovné prostredie, v ktorom sa zamestnanci nebudú báť podeliť sa o svoje nápady, obavy a spätnú väzbu. Podporujte spoluprácu a tímového ducha prostredníctvom rôznych projektov či iných príležitostí na spoluprácu. Silná úroveň spolupráce vedie k efektívnejšiemu riešeniu problémov, inováciám a lepšiemu celkovému výkonu.

V sekcii sekcii Správa hodnotení v platforme Staffino nájdete napríklad funkciu internej diskusie medzi zamestnancami a manažérmi, ktorej cieľom je výmena nových perspektív na problémy zákazníkov a inovatívnych nápadov na zlepšenie.

  • Dbajte na wellbeing zamestnancov

Zabezpečte wellbeing zamestnancov vytváraním priaznivého a zdravého pracovného prostredia. Môžete tak urobiť napríklad zavedením flexibilných pracovných podmienok, poskytnutím prístupu k wellness programom či podporou rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Šťastná a zdravá pracovná sila bude s väčšou pravdepodobnosťou angažovaná, produktívna a odhodlaná plniť ciele vašej firmy.

  • Investujte do rozvoja zamestnancov

Ponúkanie príležitostí na profesionálny rast a rozvoj môže zamestnancov motivovať podávať čo najlepší výkon. Poskytnite možnosti vzdelávania, ako sú školiace programy či workshopy. Povzbudzujte zamestnancov, aby dosahovali svoje kariérne ciele a podporte ich v ich úsilí rásť v rámci organizácie.

  • Poskytnite zamestnancom potrebné nástroje a technológie

Vybavte svojich zamestnancov nástrojmi a technológiami, ktoré potrebujú na efektívne vykonávanie svojej práce. Týmto spôsobom nielen zefektívnite procesy a znížite frustráciu, ale tiež dáte zamestnancom najavo, že vedenie je odhodlané podporiť ich úspech a váži si ich čas.

  • Zbierajte spätnú väzbu a reagujte na ňu

Naplánujte si pravidelné 1:1 meetingy alebo použite softvér na správu zamestnaneckej skúsenosti, aby ste pravidelne získavali spätnú väzbu od zamestnancov prostredníctvom automatizovaných prieskumov. Pomocou tejto spätnej väzby identifikujte oblasti na zlepšenie a implementujte zmeny, ktoré zlepšia zamestnaneckú skúsenosť. Tým, že zamestnancom ukážete, že vám na ich názoroch záleží a že ste odhodlaní robiť pozitívne zmeny, si vybudujete dôveru a zvýšite angažovanosť.

Vďaka Staffino môžete zefektívniť zber a analýzu spätnej väzby využívaním umelej inteligencie na určenie primárnych faktorov ovplyvňujúcich spokojnosť alebo nespokojnosť. Naše interaktívne EX dashboardy vám zasa poskytnú tie najpresnejšie výsledky a prehľad spokojnosti jednotlivých zamestnancov v čase.

Zvýšte angažovanosť zamestnancov so Staffino

Získajte cenné informácie o morálke a spokojnosti vášho tímu! Naše EX prieskumy vám pomôžu prijať tie správne kroky na zvýšenie angažovanosti a produktivity zamestnancov.

Záver

Z tohto článku by ste si mali odniesť jedno – pozitívna skúsenosť zamestnancov je silnou konkurenčnou výhodou, ktorá môže vašu firmu odlíšiť a viesť k dlhodobému úspechu. Podporou wellbeingu zamestnancov, rozvoja, uznania, komunikácie a spätnej väzby môžete prilákať a udržať špičkové talenty, zvýšiť angažovanosť zamestnancov a v konečnom dôsledku zlepšiť obchodné výsledky vašej spoločnosti.