Skip to content Skip to footer

Gamifikácia a jej využitie na pracovisku

Príklady gamifikácie a jej využitie na pracovisku

Gamifikácia na pracovisku dnes priťahuje pozornosť popredných svetových firiem. Dôvod, prečo organizácie investujú do gamifikácie, je zrejmý – pomáha totiž zlepšiť zapojenie zamestnancov a zvýšiť ich produktivitu prostredníctvom zdravého súťaženia. V tomto článku sme pre vás zhrnuli všetko, čo potrebujete vedieť, ak sa pohrávate s myšlienkou pridať gamifikáciu do svojho programu riadenia motivácie zamestnancov. Dozviete sa aj to, ako spoločnosti implementujú a využívajú gamifikáciu na zlepšenie zamestnaneckej skúsenosti a obchodných výsledkov.

Príklady gamifikácie, ktoré zvyšujú zapojenie zamestnancov

Gamifikácia je skvelý spôsob, ako zvýšiť produktivitu a nadšenie zamestnancov pre ich prácu. Funguje to tak, že práca sa stáva zaujímavejšou vďaka aplikácii herných mechanizmov do každodenných pracovných povinností. Toto sú najčastejšie príklady herných prvkov používaných pri gamifikácii:

 • Ciele – zamestnanci, ktorí splnia úlohy alebo dosiahnu konkrétne ciele, získajú digitálny odznak alebo body.
 • Úrovne – zamestnanci po splnení úloh postupujú na vyššiu úroveň. Hodí sa mať rebríček, ktorý zobrazuje úrovne zamestnancov a inšpiruje ich k tvrdšej práci.
 • Tímová práca – povzbudzovnie zamestnancov, aby pracovali v skupinách alebo tímoch a prispievali k celkovému hodnoteniu tímu.
 • Učenie sa – prvky ako kvízy alebo zaujímavé fakty sú skvelým spôsobom, ako obohatiť každodenný pracovný stereotyp.
 • Odmeny – okrem vyššie uvedených odznakov a bodov je dobré udeľovať aj vecné odmeny na základe dosiahnutých výsledkov, ako napríklad deň voľna navyše, mzdový bonus, zľavy alebo darčekové poukážky.

Kam gamifikácia zapadá v životnom cykle zamestnanca?

Dobre navrhnutý gamifikačný program bude stimulovať vnútornú motiváciu zamestnancov, napríklad získaním nových zručností alebo úspechom v práci, a zároveň ponúka vonkajšiu motiváciu v podobe digitálnych a hmatateľných odmien. Z gamifikácie môže profitovať niekoľko hlavných fáz životného cyklu zamestnanca:

 • Onboarding

Použite gamifikáciu na vytvorenie efektívneho procesu onboardingu. Môžete napríklad povzbudiť zamestnancov, aby sa dozvedeli o vašej spoločnosti a jej procesoch prostredníctvom hier, ako sú rôzne kvízy alebo lov indícií.

 • Tréning

Zapojte svojich zamestnancov efektívne už od prvého dňa. Zlepšiť zamestnaneckú skúsenosť s tréningom môžete napríklad tým, že im umožníte odomykať rôzne úrovne a úspechy. Zamestnancov tak bude školenie viac baviť a s väčšou pravdepodobnosťou si zapamätajú naučené informácie.

 • Udržanie

Gamifikujte každodenné pracovné povinnosti vytvorením súťaží o najviac predajov, potenciálnych zákazníkov alebo dokončených projektov. Interaktívne rebríčky vám pomôžu sledovať výkon oddelení, tímov a členov tímu a povzbudia zamestnancov, aby prekonali svojich kolegov. Zároveň tým podporíte pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť.

 

Zvýšte produktivitu zamestnancov pomocou gamifikácie

Motivujte a odmeňte svojich zamestnancov pomocou gamifikácie od Staffino. V našej platforme váš tím čakajú na mieru šité súťaže, odmeny a rebríčky, ktoré pomôžu zvýšiť produktivitu a angažovanosť.

Úspešná gamifikácia v praxi

Ak hľadáte príklady toho, ako úspešná gamifikácia v reálnom pracovnom prostredí vyzerá, ste na správnom mieste. Staffino gamifikačný modul zvyšuje zapojenie zamestnancov prostredníctvom zábavných digitálnych odznakov a súťaží založených na výkone. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa klientom odporúča tiež sledovať výkon zamestnancov a spájať ho s hmatateľnými odmenami a pravidelným ústnym či písomným uznávaním.

MALL.CZ, najväčšie české online trhovisko ponúkajúce rôzne produkty od outdoorového vybavenia až po hudobné nástroje, integrovalo Staffino gamifikáciu v januári 2022. Už koncom marca zaznamenali skvelé výsledky.

Okrem digitálnych odznakov spoločnosť MALL.CZ zaviedla aj mesačné stimuly pre najlepších zamestnancov na základe spokojnosti zákazníkov s agentmi call centra a NPS. Pre spravodlivé výsledky sa samozrejme zohľadnuje aj množstvo získanej spätnej väzby.

Nielenže gamifikácia pracovných povinností pomohla zvýšiť motiváciu a zapojenie zamestnancov, ale podarilo sa tiež zlepšiť zákaznícku skúsenosť. Za necelé tri mesiace od implementácie sme zaznamenali 2 – 10 % zlepšenie spokojnosti zákazníkov v tímoch, kde sa gamifikácia efektívne odkomunikovala.

Ako implementovať gamifikáciu vo svojej organizácii?

Ak sa gamifikácia nepoužíva správne, len ťažko zvýši produktivitu zamestnancov. Najbezpečnejším spôsobom je preto investícia do platformy na riadenie motivácie zamestnancov, ktorá ponúka gamifikáciu ako jedno zo svojich riešení. EX experti pomôžu navrhnúť vhodný gamifikačný program, ktorý bude v súlade s vašimi obchodnými cieľmi. Okrem toho budete môcť využívať pokročilé reportovacie nástroje na sledovanie výkonnosti tímov alebo jednotlivých zamestnancov.

Pri integrácii gamifikácie by organizácie mali postupovať podľa týchto kľúčových krokov:

 1. Stanovte si konkrétny cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, napríklad lepšie zapojenie zamestnancov, zvýšenie predaja, alebo nižšiu fluktuáciu zamestnancov.
 2. Aplikujte herné mechanizmy do každodenných pracovných povinností.
 3. Monitorujte výkon pomocou reportovacích nástrojov a zdieľajte výsledky so zamestnancami.
 4. Motivujte zamestnancov prostredníctvom odmien a uznania na základe ich výkonu.
 5. Pravidelne prehodnocujte gamifikačnú stratégiu a jej výsledky a podľa toho upravujte ciele.

Záver 

Existuje nespočetné množstvo originálnych spôsobov, ako gamifikovať pracovné procesy, no taktiku by ste si mali vždy zvoliť podľa cieľov, ktoré chcete dosiahnuť. Aby ste sa vyhli nástrahám zlej implementácie, konzultujte svoju gamifikačnú stratégiu s EX špecialistami, ktorí vám pomôžu posunúť riadenie motivácie zamestnancov o úroveň vyššie.