Skip to content Skip to footer

Gamifikace a její využití na pracovišti

Příklady gamifikace a její využití na pracovišti

Gamifikace na pracovišti dnes přitahuje pozornost předních světových společností. Důvod, proč organizace investují do gamifikace, je zřejmý – pomáhá zlepšit zapojení zaměstnanců a zvyšuje jejich produktivitu prostřednictvím zdravého „závodění“. Zde najdete vše, co potřebujete vědět, pokud si pohráváte s myšlenkou přidat gamifikaci do řízení motivace zaměstnanců. Zůstaňte s námi a dozvíte se, jak společnosti zavádějí a využívají gamifikaci ke zlepšení zaměstnanecké zkušenosti a hospodářských výsledků.

Příklady gamifikace, které zvyšují zapojení zaměstnanců

Gamifikace je skvělý způsob, jak zvýšit produktivitu a nadšení zaměstnanců. Činí tak tím, že dělá práci zajímavější aplikací herních mechanik do každodenního pracovního procesu. Příklady herních prvků používaných v gamifikaci jsou např: 

 • Cíle – zaměstnanci, kteří splní úkoly nebo dosáhnou určitých cílů, získají digitální odznak nebo body.
 • Úrovně – zaměstnanci si při plnění úkolů zvyšují svou úroveň. Žebříček obvykle zobrazuje pořadí zaměstnanců a inspiruje je k usilovnější práci.
 • Týmová práce – povzbuzuje zaměstnance, aby pracovali ve skupinách nebo týmech a přispívali k týmovému hodnocení.
 • Učení – prvky, jako jsou kvízy nebo zábavná fakta, jsou skvělým způsobem, jak obohatit každodenní stereotyp.
 • Odměny – kromě výše zmíněných bodů a odznaků je dobré na základě výsledků výkonu poskytovat hmatatelné odměny, například den volna navíc, platový bonus, slevy nebo dárkové karty.

Gamifikace a životní cyklus zaměstnance: Kam se hodí?

Dobře navržený program gamifikace bude stimulovat vnitřní motivaci zaměstnanců, jako je získání nových dovedností nebo úspěch v práci, a zároveň nabídne vnější motivaci prostřednictvím digitálních a hmotných odměn. Z programu gamifikace může těžit několik hlavních fází životního cyklu zaměstnance:

 • Onboarding

Využijte gamifikaci k vytvoření efektivního procesu onboardingu. Můžete například povzbudit zaměstnance, aby se seznámili s firmou a jejími činnostmi prostřednictvím her, jako jsou kvízy nebo kancelářské hledačky.

 • Školení

Zapojte své zaměstnance od prvního dne a připravte je na úspěch. Zlepšete zaměstnaneckou zkušenost se školením tím, že jim umožníte odemknout různé úrovně a úspěchy. Zaměstnanci se tak budou více bavit a je pravděpodobnější, že si naučené informace zapamatují.

 • Retence

Zpestřete zaměstnancům jejich každodenní práci vytvářením soutěží za prodeje, vedení nebo dokončené projekty. Žebříčky vám pomohou sledovat výkony oddělení, týmů a členů týmu a povzbudí zaměstnance, aby překonávali své kolegy, a zároveň podpoří pozitivní zkušenosti.

 

Zvyšte produktivitu zaměstnanců pomocí gamifikace

Motivujte a odměňte své zaměstnance pomocí gamifikace od Staffino. V naší platformě váš tým čekají na míru šité soutěže, odměny a žebříčky, které pomohou zvýšit produktivitu a zapojení.

Úspěšná gamifikace v praxi

Pokud hledáte příklady gamifikace, které fungují v reálném životě, jste na správném místě. Modul gamifikace zaměstnanců od společnosti Staffino zvyšuje zapojení zaměstnanců prostřednictvím zábavných digitálních odznaků a soutěží založených na výkonu. Pro dosažení co nejlepších výsledků jsou klienti vyzýváni, aby sledovali výkonnost zaměstnanců a propojili ji s hmatatelnými odměnami a pravidelným oceňováním.

MALL.CZ, největší české online tržiště nabízející různé produkty od outdoorového vybavení až po hudební nástroje, integrovalo gamifikaci od Staffina v lednu 2022. Do konce března již zaznamenali skvělé výsledky.

Kromě zábavných digitálních odznaků MALL.CZ začlenil měsíční pobídky pro nejlepší pracovníky na základěhodnoty net promoter score a spokojenosti zákazníků s agenty call centra. Pro spravedlivé výsledky bylo zohledněno i množství obdržené zpětné vazby.

Gamifikace na pracovišti nejen zvýšila motivaci a zapojení zaměstnanců, ale pomohla také zlepšit zákaznickou zkušenost. Během pouhých tří měsíců jsme v týmech, kde byla gamifikace efektivně zavedena, zaznamenali zlepšení spokojenosti zákazníků o 2-10 %.

Jak implementovat gamifikaci

Pokud se gamifikace nepoužívá správně, těžko zvýší produktivitu a spokojenost zaměstnanců. Proto je nejbezpečnějším způsobem investovat do platformy pro řízení motivace zaměstnanců, která gamifikaci nabízí jako jedno ze svých řešení. EX odborníci vám pomohou navrhnout vhodný program gamifikace, který splní vaše obchodní cíle, a poskytnou vám pokročilé nástroje pro sledování výkonnosti týmů nebo jednotlivých zaměstnanců.

Při integraci gamifikace by organizace měly dodržovat tyto klíčové kroky:

 1. Stanovit si konkrétní cíl, kterého chtějí dosáhnout, například lepší zapojení zaměstnanců, vyšší prodeje nebo nižší fluktuace zaměstnanců.
 2. Zařadit herní mechanismy do každodenního provozu.
 3. Sledovat výkonnost pomocí nástrojů pro reporting a sdílet výsledky se zaměstnanci.
 4. Motivovat zaměstnance prostřednictvím odměn a uznání na základě jejich výkonu.
 5. Pravidelně přehodnocovat strategii gamifikace a její výsledky a podle toho upravovat cíle.

Závěr 

Stručně řečeno, existuje nespočet originálních způsobů, jak využít hry na pracovišti ke zlepšení výkonu zaměstnanců a obchodních výsledků, ale člověk by měl zvolit taktiku podle cílů, kterých chce dosáhnout. Abyste se vyhnuli nástrahám špatné implementace, konzultujte svou strategii gamifikace se specialisty na zaměstnaneckou zkušenost, kteří vám pomohou posunout řízení motivace zaměstnanců na vyšší úroveň.