Skip to content Skip to footer

Uznanie zamestnancov je jedným z najlepších nefinančných stimulátorov motivácie

Cielené uznanie zamestnancov je častokrát dôležitejšie ako ich rozmaznávanie najrôznejšími benefitmi. Uznanie presadzuje pozitívne pracovné správanie a motivuje zamestnanca, aby si sám stanovil a dosiahol čiastkové ciele. Správne uznanie vám tiež môže pomôcť nasmerovať motiváciu zamestnancov na podporu výkonu a produktivity.

Najpodstatnejšie je, aby vami zavedený systém odmeňovania zohľadňoval individuálne záujmy zamestnancov a udržiaval ich aktívnych. V opačnom prípade môžete vyslať nesprávnu správu, že vaša organizácia si svojich zamestnancov dostatočne necení, čo môže negatívne ovplyvniť individuálnu a tímovú prácu.

Ako vieme, mnohé spoločnosti pociťujú v dnešnej dobe nedostatok peňazí a absolútne si nemôžu dovoliť ponúknuť zvýšenie platov alebo bonusy, ktoré si zamestnanci zaslúžia. Takéto náročné podmienky však neznamenajú, že by ste nemali oceniť alebo uznať svojich zamestnancov za ich úspechy a výkon a odmeňovať ich. Existuje mnoho zaujímavých a inovatívnych alternatívnych foriem odmeňovania, ktoré nezahŕňajú peniaze a ktoré môžu pôsobiť ako motivačné nástroje na udržanie zamestnancov a zvýšenie ich angažovanosti a oddanosti. Softvér na motiváciu zamestnancov vám ich pomôže hravo nastaviť.

Prečo je nevyhnutné ponúknuť zamestnancom nefinančné uznanie?

Angažovanosť zamestnancov sa dá dosiahnuť aj inak ako investovaním kopy peňazí do vašej pracovnej sily. Môže to byť naopak podstatne výnosnejšie. Všetci poznáme bežné výhody, ktoré zamestnanci očakávajú: dobrý plat, benefity, zdravotné poistenie, možnosť kariérneho postupu a možnosť zvyšovania zručností.

Nefinančné uznanie pôsobí na vašich zamestnancov ako vnútorná motivácia. Tieto typy odmien zlepšujú motiváciu zamestnancov k výkonu tým, že zvyšujú ich sebaúctu a môžu pomôcť pri profesionálnom úsilí a osobnej spokojnosti. Nefinančné odmeny môžu zamestnancom pomôcť rovnako ako finančné odmeny tým, že sa budú cítiť ako ocenená a vážená súčasť vašej organizácie.

Asi sa teraz pýtate, aký je teda ten najlepší spôsob motivácie zamestnancov. Existuje jasná odpoveď: PENIAZE! Okrem kompenzácie však stoja za zváženie aj nefinančné stimuly, pretože v niektorých prípadoch môžu byť dokonca efektívnejšie. Pre niektorých ľudí môže byť uznanie, ocenenie alebo lepšia flexibilita užitočnejšia ako peniaze.

Je dokázané, že aj nefinančné metódy možno využiť na zvýšenie výkonu a motivácie zamestnancov. Peniaze sú pre zamestnancov efektívnym zdrojom motivácie, no nie sú jej jediným zdrojom. Existuje viacero nefinančných spôsobov, ako motivovať zamestnancov: 

  1. Zverenie dohľadu

Zamestnanca môže potešiť napríklad zverenie dohľadu nad iným zamestnancom alebo úlohou. Keď zamestnanci dostanú viac právomocí, cítia sa poctení a lepší ako ostatní. Tiež si myslia, že firma si váži ich schopnosti. Pridanie dôležitejších pracovných povinností je ďalšou formou odmeny. Zamestnanci tak budú mať pocit, že spoločnosť uznáva ich odbornosť a schopnosť zvládnuť aj  ťažšie úlohy. Zároveň je však potrebné dohliadnuť na to, aby zamestnanci neboli nadmerne zaťažovaní.

  1. Posilnenie postavenia

Posilnenie postavenia úpravou ich pracovnej náplne poskytuje zamestnancom väčšiu zodpovednosť vykonávať úlohy na vlastnú päsť bez nevyhnutnej potreby „odovzdávať“ ich ďalej. Môže byť silným motivátorom, pretože dáva pracovníkom väčšiu moc nad ich prácou, čo môže viesť k rastu a pokroku. Takéto posilnenie postavenia však nie je bez rizík, pretože niektorí zamestnanci môžu potenciálne zneužiť moc, ktorá im bola daná.

  1. Odmeňovanie za vzorné správanie

Uznanie formou drobných odmien za prejavy ukážkového správania, ako je príchod načas, účasť na každej tímovej úlohe alebo minimalizácia chýb, môžu priemerných ľudí motivovať k zlepšeniu.

  1. Flexibilná práca

Flexibilná práca predstavuje možnosť voľby v súvislosti s tým, ako a kedy zamestnanci pracujú, čo umožňuje zamestnancom vyvážiť ich požiadavky s potrebami podniku. Rôzne metódy flexibilnej práce zahŕňajú multikvalifikačné, čiastočné a dočasné úväzky, flexibilné hodiny či prácu z domu.

  1. Deň voľna

Najdôležitejšia nepeňažnú odmenu, ktorú môže zamestnanec dostať, je deň voľna. Trocha vynaliezavosti v tomto smere však môže mať oveľa väčší vplyv na uznanie a motiváciu zamestnanca.

Nefinančné uznanie je spôsob, ako prejaviť vďaku za úsilie vašich zamestnancov. Zatiaľ čo mimoriadne platy a finančné bonusy sú obvykle uvádzané ako najsilnejšie motivátory, často sú to práve nehmotné, nepeňažné odmeny, ktoré majú najvýraznejší na zamestnaneckú dôveru. Vytvoríte vďaka nim pevný tím a urobíte z vašej spoločnosti miesto, kde je tvrdá práca pravidelne uznávaná a oceňovaná.

Zhrnutie 

Neexistujú žiadne limity, čo sa týka nápadov na motiváciu vašich zamestnancov. Môžete vytvoriť dokonca vlastný motivačný program, ktorý najlepšie vyhovuje cieľom vašej spoločnosti a zamestnancom. Okrem sústredenia sa len na uznanie sa snažte vytvoriť také pracovné prostredie, v ktorom sa tvrdá práca a úspech pravidelne uznávajú a odmeňujú.

Ľudia si musia zarobiť na živobytie, peniaze však nie sú všetko. Každý človek potrebuje nájsť v práci vlastnú rovnováhu, vďaka ktorej sa bude cítiť príjemne a užitočne.