Skip to content Skip to footer

Sila pozitívneho myslenia: Ako ovplyvňuje motiváciu zamestnancov?

Pozitívne myslenie môže byť hnacou silou na pracovisku. Je dokázané, že má veľký vplyv na motiváciu a produktivitu zamestnancov, ako aj na celkovú zamestnaneckú skúsenosť. Podľa rôznych štúdií ľudia s pozitívnym prístupom majú väčšiu šancu uspieť vo svojej práci. Pozitívne naladení zamestnanci zostanú dlhšie sústredení a motivovaní a je menej pravdepodobné, že sa vzdajú svojich cieľov.

Ako teda vytvoríte na pracovisku motivujúce prostredie pozitívneho myslenia? V tomto článku sme rozobrali šesť najefektívnejších spôsobov overených rokmi pozorovania tímov našich klientov.

Ako zabezpečiť motiváciu zamestnancov prostredníctvom pozitívneho myslenia

Manažéri zohrávajú veľkú úlohu pri riadení motivácie zamestnancov. Motivácia začína nastavením pozitívneho tónu vo firme od príchodu zamestnancov až po ich odchod. Pozitívne povzbudenie, pochvala a uznanie úspechov zamestnancov by mali byť na dennom poriadku. Manažéri by si tiež mali dávať pozor na to, ako komunikujú so zamestnancami a dbať na reč tela a tón hlasu.

Z našich skúseností je toto šesť najúčinnejších metód na zvýšenie motivácie na pracovisku:

1. Nastavte dosiahnuteľné ciele

Stanovenie dosiahnuteľných cieľov posilňuje pocit úspechu a naplnenia. Rozdeľte veľké úlohy na menšie, lepšie zvládnuteľné ciele, ktoré zamestnanci ľahšie dosiahnu. Pomôže udržať zamestnancov angažovaných do ich práce.

Na stanovenie dosiahnuteľných cieľov a sledovanie osobných KPI jednotlivých zamestnancov odporúčame použiť softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov, ktorý vám môže uľahčiť prácu tým, že poskytne prehľad o výkone každého zamestnanca v čase.

2. Ponúkajte odmeny a nezabudnite na uznanie

Poskytujte uznanie a odmeňujte zamestnancov za ich úspechy. Môže to byť vo forme bonusov či povýšenia, ba dokonca niekedy stačí aj pár pekných, povzbudivých slov. Odmeňovanie zamestnancov za ich tvrdú prácu ich motivuje k tomu, aby urobili pre vašu spoločnosť niečo navyše.

Na efektívnu motiváciu zamestnancov môžu manažéri využiť softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov. Tento typ softvéru môže pomôcť sledovať pokrok zamestnancov a poskytnúť spätnú väzbu a odmeny za pracovný výkon, napríklad vo forme zábavných virtuálnych odznakov.

Niektoré softvéry na zvýšenie angažovanosti zamestnancov navyše obsahujú funkciu, vďaka ktorej môžete zdieľať so zamestnancami pozitívnu spätnú väzbu od zákazníkov. V platforme na správu skúseností Staffino môžete automaticky zdieľať poďakovania od zákazníkov s vašimi zamestnancami v prvej línii, aby ste zaistili, že dostanú svoju dennú dávku pozitívnej energie. Pozitívne uznanie prostredníctvom spätnej väzby od zákazníkov sa ukázalo ako vysoko účinné pri motivácii zamestnancov. Zamestnanci sú vďaka nemu odhodlaní pokračovať v dobrých výkonoch a poskytovať vynikajúci zákaznícky servis.

3. Podporujte spoluprácu

Povzbudzujte zamestnancov, aby spolupracovali a navzájom sa podporovali vo svojich úlohách. Pomôže to budovať vzťahy medzi zamestnancami a vytvoriť tímového ducha. Tento zmysel pre komunitu povzbudzuje zamestnancov, aby investovali energiu aj do úspechu celého tímu.

Ak využijete program na motiváciu zamestnancov od Staffino, môžete tiež posilniť tímového ducha prostredníctvom „zdravého súťaženia“. Súťaže založené na tímovom výkone sa ukázali ako zábavný a efektívny spôsob, ako rozvíjať pozitívnu atmosféru a spoluprácu medzi zamestnancami.

4. Poskytnite flexibilitu

Poskytovanie flexibility na pracovisku je dôležitou súčasťou vytvárania pozitívneho pracovného prostredia. Umožnite zamestnancom mať flexibilný pracovný čas a pracovať na diaľku v prípade potreby. Pomôžete tak zamestnancom udržiavať zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Môže vám to pomôcť zvýšiť motiváciu zamestnancov, pretože si môžu vybaviť osobné záležitosti bez toho, aby museli obetovať deň v práci.

Okrem toho ponuka flexibilného pracovného času a možností práce na diaľku môže tiež pomôcť prilákať a udržať si talentovaných zamestnancov. Flexibilita pomôže vytvoriť dojem, že spoločnosť je odhodlaná vytvárať pozitívne pracovné prostredie.

5. Podporujte rovnováhu

Povzbudzujte zamestnancov, aby si počas dňa robili pravidelné prestávky, napríklad niekoľko minút na rýchlu prechádzku alebo rýchlu prestávku na občerstvenie. Okrem toho povzbudzujte zamestnancov, aby sa zúčastňovali voľnočasových aktivít, ako je šport, joga alebo niečo iné, čo majú radi. To im pomôže načerpať energiu a viac sa angažovať vo svojej práci.

Je tiež dôležité pripomenúť zamestnancom, aby si v prípade potreby vzali voľno a poriadne vypli. To im pomôže udržať si pozitívne myslenie a zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

6. Ponúknite možnosti vzdelávania

Investujte do pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti tým, že svojim zamestnancom ponúknete možnosti školení a rozvoja. Nielenže im to pomôže zostať informovaní o najnovších trendoch v odvetví, ale tiež budú mať šancu posilniť svoje zručnosti a znalosti, čo im umožní napredovať v kariére.

Vzdelávacie aktivity môžu zahŕňať účasť na konferenciách, workshopoch, seminároch a kurzoch súvisiacich s ich odborom. Okrem toho poskytovanie prístupu k online zdrojom, ako sú webináre, podcasty a e-learningové kurzy, je efektívny spôsob, ako pomôcť vašim zamestnancom udržať si prehľad o dianí vo vašom odvetví.

Záver

Je dokázané, že pozitívne myslenie na pracovisku má veľký vplyv na motiváciu a produktivitu. Manažéri môžu vytvoriť prostredie pozitívneho myslenia a motivácie stanovením dosiahnuteľných cieľov, ponúkaním odmien a uznania, poskytovaním flexibility, podporou spolupráce, posilnením rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a ponukou príležitostí na vzdelávanie. Ste pripravení začať vytvárať jedinečnú zamestnaneckú skúsenosť? Neváhajte sa obrátiť na našich EX expertov.