Skip to content Skip to footer

Síla pozitivního myšlení: Jak ovlivňuje motivaci zaměstnanců

Pozitivní myšlení může být na pracovišti mocnou silou. Bylo prokázáno, že má velký vliv na motivaci a produktivitu zaměstnanců i na celkovou zaměstnaneckou zkušenost. Studie prokázaly, že lidé s pozitivním přístupem jsou v pracovním prostředí úspěšnější. Je to dáno tím, že zůstávají soustředění a motivovaní a méně často se vzdávají svých cílů.

Jak tedy vytvořit na pracovišti atmosféru pozitivního myšlení a motivace? V tomto článku probereme šest nejúčinnějších způsobů ověřených dlouholetým pozorováním týmů našich klientů.

Jak na pracovišti zajistit motivaci pomocí pozitivního myšlení

Manažeři hrají při řízení motivace zaměstnanců velkou roli. Začíná to nastavením pozitivního tónu v kanceláři, a to od okamžiku příchodu zaměstnanců až do jejich odchodu. Skrze pochvaly a podporu by měli  své zaměstnance pravidelně povzbuzovat a oceňovat je za jejich úspěchy. Vedoucí pracovníci by si také měli dávat pozor na to, jak se zaměstnanci komunikují, a dbát na řeč těla a tón hlasu. 

Na základě našich zkušeností uvádíme šest nejúčinnějších metod zvyšování motivace zaměstnanců:

1. Stanovte dosažitelné cíle

Stanovení dosažitelných cílů pomáhá vytvářet pocit úspěchu a naplnění. Rozdělte velké úkoly na menší, lépe zvládnutelné cíle, které jsou pro zaměstnance snadněji dosažitelné. To pomůže budovat motivaci a udržet zaměstnance v pracovním nasazení.

Pro stanovení dosažitelných cílů a sledování osobních klíčových ukazatelů výkonnosti jednotlivých zaměstnanců doporučujeme používat software pro zapojení zaměstnanců, který vám může usnadnit práci tím, že poskytne přehled o vývoji výkonnosti každého zaměstnance v čase.

2. Nabízejte odměny a vyjadřujte uznání

Oceňujte a odměňujte zaměstnance za jejich úspěchy. Může to být ve formě prémií, povýšení nebo i několika hezkých, povzbudivých slov. Odměňování zaměstnanců za jejich tvrdou práci je pomůže motivovat k tomu, aby udělali i něco navíc.

Pro efektivní motivaci zaměstnanců mohou manažeři využít sílu softwaru pro zapojení zaměstnanců. Tento typ softwaru může pomoci sledovat pokroky zaměstnanců a poskytovat zpětnou vazbu a odměny za pracovní výkon, například v podobě zábavných virtuálních odznaků.

Některé softwary pro zapojení zaměstnanců jsou navíc vybaveny možností sdílet se zaměstnanci pozitivní zpětnou vazbu od zákazníků. V platformě od Staffina pro řízení zkušeností můžete automaticky sdílet poděkování zákazníků se zaměstnanci a zajistit jim tak každodenní dávku pozitivní energie. Pozitivní uznání prostřednictvím zpětné vazby od zákazníků se osvědčilo jako účinný nástroj motivace zaměstnanců k dalšímu dobrému výkonu a poskytování vynikajících služeb zákazníkům.

3. Podporujte spolupráci

Povzbuzujte zaměstnance, aby pracovali společně, spolupracovali na projektech a vzájemně se podporovali ve své práci. To pomůže budovat vztahy mezi zaměstnanci a vytvářet pocit týmového ducha. Takový pocit sounáležitosti povzbuzuje zaměstnance k tomu, aby investovali do úspěchu týmu.

Pokud využijete program pro řízení motivace zaměstnanců od Staffina, můžete týmovou sounáležitost podpořit také prostřednictvím „zdravého soutěžení“. Soutěže založené na týmovém výkonu se ukazují jako zábavný a účinný způsob, jak pěstovat pozitivní atmosféru a spolupráci mezi zaměstnanci.

4. Poskytujte flexibilitu

Poskytování flexibility na pracovišti je důležitou součástí vytváření pozitivního pracovního prostředí. Umožnění flexibilní pracovní doby a možnost pracovat v případě potřeby na dálku může zaměstnancům pomoci udržet zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zaměstnanci se tak mohou cítit motivovanější a produktivnější, protože si mohou vzít čas na vyřízení osobních záležitostí, aniž by museli obětovat svou práci.

Nabídka pružné pracovní doby a možnosti práce na dálku může navíc pomoci přilákat a udržet si talentované zaměstnance, protože ukazuje, že se společnost snaží vytvářet pozitivní pracovní prostředí.

5. Podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

Povzbuzujte zaměstnance, aby si během dne dělali pravidelné přestávky, například několik minut na rychlou procházku nebo krátkou přestávku na svačinu. Kromě toho je podporujte v účasti na mimopracovních aktivitách, jako je sport, jóga nebo jiné činnosti, které je baví. To jim pomůže udržet si energii, motivaci a zapojení do práce.

Je také důležité připomínat zaměstnancům, aby si v případě potřeby brali volno a odpojili se od práce, když nepracují. To jim pomůže udržet si pozitivní myšlení a zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

6. Nabídněte možnosti školení

Investujte do pozitivní zaměstnanecké zkušenosti tím, že pracovníkům nabídnete možnosti školení a rozvoje. Nejenže jim to pomůže udržet si přehled o nejnovějších trendech v oboru, ale také jim to poskytne možnost rozvíjet své dovednosti a znalosti, což jim umožní kariérní postup.

Příležitosti ke školení mohou zahrnovat účast na konferencích, workshopech, seminářích a kurzech souvisejících s jejich oborem. Kromě toho je účinným způsobem, jak pomoci zaměstnancům udržet si aktuální znalosti v oboru, poskytnutí přístupu k online zdrojům, jako jsou webináře, podcasty a e-learningové kurzy.

Závěrem

Je prokázáno, že pozitivní myšlení na pracovišti má velký vliv na motivaci a produktivitu. Manažeři mohou vytvořit atmosféru pozitivního myšlení a motivace stanovením dosažitelných cílů, nabídkou odměn a uznání, zajištěním flexibility, vyzdvihnutím spolupráce, podporou rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a nabídkou různých školení. Jste připraveni začít vytvářet vynikající zaměstnaneckou zkušenost? Neváhejte a obraťte se na naše odborníky na EX.