Skip to content Skip to footer

Jak identifikovat a řídit obchodní rizika

Každý podnik čelí různým rizikům, a to jak interním, tak externím, které mohou ovlivnit jeho každodenní operace a celkový úspěch. Identifikace a řízení těchto rizik jsou nezbytné, pokud chce podnik na konkurenčním trhu prosperovat. Jedním z nejdůležitějších aspektů řízení rizik je zaměření se na zákaznickou zkušenost a zapojení zaměstnanců. V tomto článku si povíme o přínosu CX poradenství a online platforem či významu zaměstnanecké zkušenosti při identifikaci a řízení podnikových rizik.

Co jsou obchodní rizika?

Obchodní rizika lze obecně rozdělit do čtyř hlavních skupin:

 1. Strategická rizika: Jsou to rizika spojená s celkovým směřováním a cíli podnikání. Příklady zahrnují změny v konkurenčním prostředí, technologický pokrok a měnící se preference zákazníků.

 2. Provozní rizika: Jsou to rizika související s každodenním fungováním podniku, jako jsou narušení dodavatelského řetězce, systémová selhání a fluktuace zaměstnanců.

 3. Finanční rizika: Jsou to rizika spojená s finančním zdravím podniku, jako jsou problémy s peněžním tokem, kolísání směnných kurzů a změny úrokových sazeb.

 4. Právní rizika: Jsou to rizika související s právními a regulačními požadavky, jako jsou změny zákonů a předpisů, pokuty a sankce za jejich nedodržování.

Role CX poradenství při identifikaci obchodních rizik

Poradenství v oblasti zákaznické zkušenosti hraje zásadní roli při identifikaci a řízení obchodních rizik, a to zejména strategických a operačních. Spoluprací s CX expertem či konzultační firmou mohou podniky dosáhnout následujícího:

 • Získat přehled o preferencích, chování a očekávání zákazníků, což může pomoci při přijímání informovaných strategických rozhodnutí a snížit riziko ztráty zákazníků ve prospěch konkurence.

 • Identifikovat oblasti na zákaznické cestě, které je třeba zlepšit, a implementovat kroky ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků, čímž se sníží riziko negativních recenzí a ztráty podílu na trhu.

 • Využít zpětnou vazbu od zákazníků k identifikaci potenciálních provozních rizik, jako jsou chyby produktů nebo problémy s poskytováním služeb, a provést nápravná opatření dříve, než přerostou do závažnějších problémů.

Dokáže CX platforma zmírnit obchodní rizika?

Platforma pro správu zákaznické zkušenosti, jako například Staffino, je cenným nástrojem pro monitorování a zlepšování zákaznické zkušenosti, což může pomoci zmírnit strategická a provozní rizika. Tyto platformy umožňují podnikům následující:

 • Sbírat a analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků z různých kanálů, jako jsou e-mailové průzkumy, sociální sítě a interakce se zákaznickým servisem, abyste identifikovali trendy a oblasti pro zlepšení.

 • Měřit CX metriky jako spokojenost zákazníků a stanovit si cíle pro jejich zlepšení, čímž zajistíte, že zákaznická zkušenost zůstane prioritou podniku.

 • Implementovat a sledovat iniciativy na zlepšení zákaznické zkušenosti, což firmám umožní rychle reagovat na běžná rizika nebo problémy.

Vytvářejte lepší zákaznickou zkušenost

Optimalizujte nákupní cestu zákazníků pomocí na míru šitých CX produktů a služeb, které posílí loajalitu a sníží ztrátu zákazníků.

Jak může zapojení zaměstnanců pomoci eliminovat obchodní rizika

Zvýšení zapojení zaměstnanců a zaměření se na zaměstnaneckou zkušenost jsou nezbytné při řízení provozních rizik a rizik souvisejících s dodržováním předpisů. Zapojení zaměstnanci se s větší pravděpodobností zaváží k úspěchu podniku, což vede k lepšímu výkonu a snížení fluktuace. Investováním do EX platformy a vytvářením pozitivní zaměstnanecké zkušenosti mohou podniky dosáhnout následujícího:

 • Monitorovat spokojenost zaměstnanců a identifikovat oblasti pro zlepšení, čímž se sníží riziko vysoké fluktuace zaměstnanců as tím spojené náklady na nábor a školení.

 • Podpořit otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu od zaměstnanců, což firmám umožní identifikovat a řešit potenciální provozní rizika a rizika související s dodržováním předpisů ještě předtím, než dojde k jejich porušení.

 • Podpořit kulturu neustálého zlepšování a inovací, která pomáhá podnikům udržet si náskok před konkurencí a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám trhu.

Zvyšte angažovanost zaměstnanců se Staffino

Získejte cenné informace o morálce a spokojenosti vašeho týmu! Naše EX průzkumy vám pomohou přijmout ty správné kroky ke zvýšení zapojení a produktivity zaměstnanců.

Závěr

Identifikace a řízení obchodních rizik je rozhodující pro úspěch a udržitelnost jakéhokoli podnikání. Zaměřením se na zákaznickou a zaměstnaneckou zkušenost mohou podniky efektivně zmírnit strategická, provozní, finanční rizika a rizika související s dodržováním předpisů. Investování do těchto oblastí pomáhá nejen při řízení rizik, ale přispívá také k vytvoření loajální zákaznické základny a motivované pracovní síly, což v konečném důsledku vede k obchodnímu růstu.