Skip to content Skip to footer

Zákaznícka a zamestnanecká skúsenosť: Dve strany jednej mince

Zákaznícka a zamestnanecká skúsenosť sú dve kritické zložky každého úspešného podnikania. Často sú vnímané ako dve odlišné oblasti, ale v skutočnosti sú to dve strany tej istej mince. Zákaznícka skúsenosť aj zamestnanecká skúsenosť sú priamo spojené s úspechom spoločnosti. Ak sa jedna z nich zanedbá, môže to mať negatívny vplyv na druhú.

V tomto článku sa budeme zaoberať úzkym prepojením zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti a tiež tým, ako môžu podniky zlepšiť svoje obchodné výsledky vďaka CX poradenstvu či zavedeniu CX a EX softvéru, aby zabezpečili, že každá skúsenosť bude optimalizovaná pre maximálny úspech.

Prepojenie zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti

Na najzákladnejšej úrovni závisí úspech podniku od spokojnosti jeho zákazníkov. Ak zákazníci nie sú spokojní so svojimi skúsenosťami, je nepravdepodobné, že sa vrátia a minú ďalšie peniaze. To môže viesť k zníženiu príjmov a ziskov.

To isté platí pre zamestnaneckú skúsenosť. Ak zamestnanci nie sú spokojní so svojím pracovným prostredím, je pravdepodobné, že budú menej produktívni a menej motivovaní. To môže viesť k zníženej efektívnosti a nižšej kvalite služieb, čo môže mať zase škodlivý vplyv na zákaznícku skúsenosť.

Zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti je teda dôležité venovať rovnakú pozornosť a zdroje. 

Technológia ako cesta k lepšej zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako zabezpečiť, aby boli skúsenosti zákazníkov aj zamestnancov optimalizované, je využiť CX poradenstvo alebo online platformu na správu zákazníckej skúsenosti.

  • Poraďte sa s expertmi na zákaznícku skúsenosť

CX poradenstvo môže prebiehať online alebo na mieste. Experti v oblasti zákazníckej skúsenosti vám môžu pomôcť analyzovať vaše CX dáta, identifikovať oblasti na zlepšenie, naplánovať stratégie zamerané na zákazníka a zaviesť procesy na zlepšenie zákazníckeho servisu.

Môžu sa tiež pozrieť na vašu zamestnaneckú skúsenosť a pomôcť ju zlepšiť tým, že hlbšie preskúmajú potreby zamestnancov a výzvy, ktorím čelia. Okrem toho vám poskytnú podporu pri vývoji stratégií a procesov, ktoré pomôžu zamestnancom cítiť sa v práci lepšie a zvýšiť ich angažovanosť.

  • Využite platformu na správu zákazníckej skúsenosti

Pokročilú platformu na správu zákazníckej skúsenosti možno použiť na automatizáciu procesov a poskytovanie prehľadu o správaní zákazníkov v reálnom čase.

Takáto platforma vám naviac môže pomôcť zlepšiť zákaznícku aj zamestnaneckú skúsenosť poskytnutím nástrojov na zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov, analýzu ich správania a identifikáciu oblastí na zlepšenie. Pomocou moderných dotazníkov môžete merať sentiment zákazníkov a vyvíjať tak lepšie zacielené stratégie na zlepšenie zákazníckeho servisu.

Okrem toho môže CX platforma pomôcť zamestnancom lepšie pochopiť potreby a preferencie zákazníkov, ako aj poskytnúť im nástroje na spoluprácu a riešenie zákazníckych problémov. Zvýši sa tak angažovanosť zamestnancov, čo môže zasa pomôcť zlepšiť spokojnosť a lojalitu zákazníkov.

  • Implementujte softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov

Softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov možno použiť na podporu lepších vzťahov medzi zamestnancami a manažérmi a na zlepšenie ich morálky a produktivity.

Takýto softvér môže pomôcť zlepšiť zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť súčasne, a to tým, že zamestnancom poskytne nástroje a zdroje potrebné na posyktovanie lepšieho zákazníckeho servisu. Vďaka EX softvéru majú zamestnanci prístup k spätnej väzbe v reálnom čase, analytike a prehľadom o ich výkone, ako aj prístup ku gamifikácii zábavnému spôsobu odmeňovania zamestnancov.

To pomáha zamestnancom cítiť sa viac prepojení s organizáciou, čo môže viesť k lepšej spokojnosti s prácou a lepšej zákazníckej skúsenosti. Práve efektívnejšia interakcia medzi zamestnancami a zákazníkmi často prináša lepšie vzťahy so zákazníkmi a vyššiu lojalitu.

Využitie týchto technológií pomáha spoločnostiam zabezpečiť, aby boli skúsenosti zákazníkov aj zamestnancov optimalizované pre maximálny úspech.

Záver

Treba mať vždy na pamäti, že zákaznícka a zamestnanecká skúsenosť sú dve strany tej istej mince. Obe sú základnými zložkami úspešného biznis modelu a ak sú správne riadené, môžu priniesť organizácii obrovskú hodnotu. Vytvorením kultúry, ktorá si váži zákazníkov aj zamestnancov, môžu podniky vytvoriť silný základ pre trvalý úspech.

Zažite Staffino na vlastnej koži úplne zadarmo!

Vytváranie pútavých prieskumov, sledovanie výkonu tímov a jednotlivcov, odpovedanie na spätnú väzbu od zákazníkov či odmeňovanie špičkových zamestnancov. To a ešte oveľa viac na vás čaká v našom deme! Vyskúšajte si Staffino úplne zdarma ešte dnes.