Skip to content Skip to footer

Čo je angažovanosť zamestnancov a ako ju môžete zlepšiť?

Pojem angažovanosť zamestnancov sa používa na označenie stupňa oddanosti a nadšenia, ktoré zamestnanec cíti v súvislosti so svojou prácou pre určitú organizáciu. Angažovanosť zamestnancov spadá pod zastrešujúci koncept zamestnaneckej skúsenosti, ktorá v dnešnej dobe nadobúda čoraz väčší význam pre strategické výhody, ktoré prináša. 

Ľudská pracovná sila je to najcennejšie, čo môže spoločnosť vlastniť. Čím je zamestnanec angažovanejší, tým viac dbá na kvalitu svojej práce, produktivitu a výkon celej organizácie. Angažovaní zamestnanci myslia nad rámec svojej výplaty; veria, že ich úsilie prispieva k zmene k lepšiemu a závisí od nich aj pracovné prostredie a budúcnosť spoločnosti. Títo vysoko angažovaní zamestnanci sú skutočne „ľudským kapitálom“ a sú kľúčom k úspechu organizácie.

S nárastom „znalostnej ekonomiky“ (angl. knowledge economy) stále viac a viac korporátnych lídrov investuje do softvéru na zvýšenie angažovanosti zamestnancov, aby sa nesústredili len na nábor a získavanie talentov, ale aj na celý životný cyklus každého zamestnanca. Chápu, aké dôležité je formulovať udržateľné stratégie zamestnaneckej skúsenosti a maximalizovať výnosy z investícií do ľudských zdrojov. Zamestnancov považujú za aktíva spoločnosti s vysokou návratnosťou investícií.

Ako zlepšiť angažovanosť zamestnancov?

Podľa prieskumu spoločnosti Gallup z roku 2022 sa v USA cíti byť angažovaných v práci iba 32 % všetkých zamestnancov na čiastočný a plný úväzok, zatiaľ čo takmer 17 % má pocit, že nie sú angažovaní vôbec. Je to pomerne alarmujúce číslo, ktoré sa, žiaľ, od minulého roka zvýšilo o 1 %.

Neangažovaní zamestnanci stoja organizáciu najviac a výrazne ju zaťažujú klesajúcou mierou produktivity. Podľa správy o stave globálneho pracoviska z roku 2022 stoja tí zamestnanci, ktorí nie sú angažovaní, svet takmer 7,8 bilióna USD z hľadiska produktivity, čo je približne 11 % svetového HDP.

Tento pokles miery angažovanosti zamestnancov začal s príchodom pandémie COVID-19. Lídri v oblasti riadenia motivácie zamestnancov sa teraz sústreďujú na opätovné zvýšenie úrovne angažovanosti na predpandemický vrchol 22 % zaznamenaný v roku 2019.

Ako možno zvýšiť angažovanosť zamestnancov? Nižšie nájdete niektoré z najúčinnejších stratégií.

·   Vypočujte si názory svojich zamestnancov

Pri akomkoľvek významnom rozhodnutí vo firme začnite u svojich zamestnancov. Skúste prieskumy a dotazníky, prostredníctvom ktorých môžu zamestnanci vyjadriť svoje názory a obavy. Prieskum je praktická stratégia na zvýšenie úrovne angažovanosti zamestnancov; pýtanie sa na ich názor vytvára pocit spolupatričnosti s vašou organizáciou a rešpektu.

·   Oceňte dobre odvedenú prácu

Podľa štúdií 2 z 3 zamestnancov majú pocit, že za svoj prínos nedostávajú dostatočné uznanie. To môže ľahko spôsobiť, že sa budú cítiť menej motivovaní a nevynaložia veľkú snahu. Preto je dôležité oceniť ich prácu prostredníctvom odmien a stimulov. Dokonca aj niektoré slová uznania a certifikáty môžu výrazne prispieť k tomu, aby sa zamestnanci cítili ocenení.

·   Podporte osobný a profesionálny rast

Investície do starostlivosti o ľudskú pracovnú silu pomáhajú vašej organizácii v jej dlhodobom raste. Realizácia školení alebo sponzorovanie ich vysokoškolského vzdelávania je osvedčený spôsob vytvárania lojality medzi zamestnancami. Podporou zamestnancov v ich profesionálnom raste tiež investujete do budúcnosti vašej spoločnosti.

·   Posilnite tímového ducha

Nasávajte tímového ducha medzi zamestnancami prostredníctvom spoločných aktivít – tímové obedy, každoročné tímové akcie atď. Vždy je múdre zachovať určitú mieru nezaujatosti a rovnosti, napriek hierarchickej štruktúre organizácie, aby zamestnanci na všetkých úrovniach cítili, že sú pre vás dôležití.

·   Dbajte na nábor kompetentných manažérov

Manažéri zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri formovaní zamestnaneckej skúsenosti. Dobrí manažéri sú tí, ktorí si dokážu vypestovať zmysel pre účel, a ktorých zamestnanci cítia, že na nich organizácii záleží. Pokiaľ ide o zlepšenie angažovanosti zamestnancov, častokrát bývajú úspešní. Ak teda chcete byť skutočne schopní vyvažovať potreby zamestnancov a potreby podniku, nezabudnite na vzdelávanie svojich manažérov.

Záver

Vďaka efektívnym stratégiám na zvýšenie angažovanosti budú vaši zamestnanci nielen povzbudení napredovať vo svojej práci, ale budú tiež prínosom pre podnikanie v rôznych aspektoch, počnúc vyššou ziskovosťou, lepším udržaním zákazníkov až po zníženú fluktuáciu zamestnancov a celkové zdravie organizácie.