Skip to content Skip to footer

Co je to zapojení zaměstnanců a jak ho zlepšit?

Zapojení zaměstnanců v podstatě označuje míru oddanosti a nadšení, které pracovník cítí ke své práci v organizaci. Zapojení zaměstnanců spadá pod zastřešující koncept zaměstnanecké zkušenosti, který rychle získává významnou prioritu pro svou strategickou výhodu.

Lidská pracovní síla je tím nejneocenitelnějším aktivem, které může společnost vlastnit. Čím více je zaměstnanec zapojený, tím více mu záleží na jeho práci, produktivitě a výkonnosti organizace. Zapojeným zaměstnancům záleží na něčem jiném než na jejich výplatní pásce; věří, že jejich úsilí vytváří změnu a že na nich závisí i pracovní prostředí a budoucnost firmy. Není třeba zmiňovat, že tito vysoce zapojení zaměstnanci jsou skutečným „lidským kapitálem“ a mají zásadní podíl na úspěchu organizace.

S nástupem „znalostní ekonomiky“ klade stále více vedoucích pracovníků firem důraz na investice do softwaru pro zapojení zaměstnanců, aby se snažili přesáhnout pouhý nábor a získávání talentů a soustředili se na celý životní cyklus každého zaměstnance. Chápou, že je nesmírně důležité formulovat udržitelné strategie pro zapojení zaměstnanců, maximalizovat návratnost investic do lidských zdrojů a považovat zaměstnance za aktiva s vysokým ROI pro společnost.

Jak zlepšit zapojení zaměstnanců?

Podle nedávného průzkumu provedeného společností Gallup v roce 2022 je v USA pouze 32 % všech zaměstnanců na částečný i plný úvazek v práci zapojených, zatímco téměř 17 % je aktivně nezapojených. Vezmeme-li nyní v úvahu samotný počet všech zaměstnanců v různých organizacích, je to alarmující číslo, které se bohužel od loňského roku zvýšilo o jedno procento.

Nezapojení zaměstnanci jsou pro každou organizaci nejdražší a těžce doléhají na klesající míru produktivity. Podle zprávy společnosti Gallup o globálním stavu pracovišť za rok 2022 stojí nezapojení nebo aktivně nezapojení zaměstnanci svět téměř 7,8 bilionu USD, což se rovná přibližně 11 procentům světového HDP.

Pokles míry zapojení zaměstnanců začal v době, kdy koronavirus zasadil zaměstnancům po celém světě velkou ránu. Vrcholové vedení pro řízení motivace zaměstnanců se nyní soustředí na to, aby se míra zapojení zvýšila na předpandemické maximum 22 procent zaznamenané v roce 2019.

Otázkou nyní je, jak lze zapojení zaměstnanců zvýšit? Zde jsou některé z nejúčinnějších strategií.

·   Naslouchejte názorům svých zaměstnanců

U každého významného rozhodnutí ve firmě začněte u svých zaměstnanců. Můžete vytvořit průzkumy a dotazníky, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnanci vyjádřit své názory a obavy. Průzkum je praktickou a chytrou strategií, jak zvýšit úroveň zapojení zaměstnanců; dotaz na jejich názor v nich vyvolává pocit sounáležitosti s vaší organizací a cítí se být oceněni a respektováni.

·   Oceňte dobrou práci

Studie ukazují, že 2 ze 3 zaměstnanců mají pocit, že se jim nedostává dostatečného uznání za jejich přínos. To může snadno způsobit, že budou méně motivovaní a nebudou vynakládat maximální úsilí. Proto je důležité ocenit jejich práci prostřednictvím odměn a povzbuzení. I několik uznalých slov a certifikátů může přispět k tomu, že se budou za svou práci cítit oceněni.

·   Podporujte osobní a profesní růst

Investice do péče o lidskou pracovní sílu pomáhá vaší organizaci v jejím dlouhodobém růstu. Pořádání školení nebo sponzorování vyššího vzdělání, a tím pádem podpoření profesního růstu, je osvědčený způsob, jak posílit loajalitu zaměstnanců. Investujete tak i do budoucnosti své společnosti.

·   Posilujte pocit sounáležitosti

Dopřejte svým pracovníkům pocit sounáležitosti prostřednictvím týmových aktivit – týmových obědů, výročních týmových akcí apod. Vždy je moudré zachovat určitou míru nestrannosti a rovnosti, a to i přes hierarchickou strukturu organizace, aby zaměstnanci na všech úrovních měli pocit, že jsou také důležití.

·   Přijímejte kompetentní manažery

Manažeři hrají nesmírně důležitou roli při utváření zaměstnanecké zkušenosti. Dobří manažeři, kteří dokážou pěstovat pocit smysluplnosti, kdy jejich referenti mají pocit, že jsou pro organizaci také důležití, fungují nejlépe, pokud jde o zlepšení zapojení zaměstnanců. Je třeba manažery vzdělávat, aby byli skutečně schopni vyvažovat potřeby zaměstnanců a potřeby podniku.

Závěr

Díky účinným strategiím pro zapojení budou mít zaměstnanci nejen možnost se v práci rozvíjet, ale budou také přínosem pro podnik v různých aspektech, počínaje vyšší ziskovostí, lepším udržením zákazníků a lepším získáváním a udržením talentů, až po snížení fluktuace zaměstnanců a celkově zdravější a bezpečnější prostředí na pracovišti. Když se všechny tyto důležité prvky čtvrtletí co čtvrtletí sčítají, přinášejí trvalou prosperitu podniku.