Skip to content Skip to footer

Nápady na motiváciu zamestnancov, ktoré váš personál ocení

Ako povzbudiť svojich zamestnancov, aby urobili niečo navyše, keď sa zdá, že obvyklé zamestnanecké výhody, ako je kariérny rast, konkurenčné platy a tímové aktivity, už nefungujú? Možno budete musieť zmeniť taktiku a pristúpiť k inovatívnym spôsobom motivácie zamestnancov. Ak sa naučíte, ako správne zapájať a motivovať svoj personál na dennej báze, čoskoro môžete očakávať pozitívne výsledky vrátane produktívnejšieho pracoviska, nižšej fluktuácie a zlepšenia výkonnosti podniku.

Význam motivácie zamestnancov

Motivácia zamestnancov vo veľkej miere ovplyvňuje energiu a odhodlanie, ktoré vaši zamestnanci do práce vkladajú. Motivovaní zamestnanci sú šťastnejší, spokojnejší a produktívnejší, čo znamená, že prispievajú aj k lepším obchodným výsledkom.

Motivácia zamestnancov má mnoho rôznych podôb, no niektoré sa ukázali byť účinnejšie ako iné. Vo všeobecnosti je najlepším motivačným faktorom finančná odmena. Čo ak si však nemôžete dovoliť zvýšiť plat každému zamestnancovi, alebo ak peniaze v konečnom dôsledku nezvýšia jeho výkon? Podľa výskumu má až 70 % všetkých zamestnancov pocit, že v práci dostáva málo alebo žiadne uznanie. Zamestnanci, ktorí vedia, že za svoje úspechy dostanú uznanie, majú silnejšiu vôľu úlohy úspešne dokončiť, čo ovplyvňuje ich produktivitu a následne zlepšuje obchodnú výkonnosť organizácie.

Sú vaši zamestnanci motivovaní?

Motiváciu zamestnancov nie je ľahké merať, ale predstavu si o nej môžete urobiť pozorovaním ich výkonu. Sú zaangažovaní, efektívni a stimulovaní, aby vykonávali svoje úlohy najlepším možným spôsobom? Je spätná väzba od zákazníkov na prístup personálu skôr pozitívna alebo skôr negatívna? Analýza spätnej väzby je účinný spôsob, ako zistiť, či sú zákazníci spokojní s vašimi zamestnancami. Na základe spätnej väzby dokážete rozpoznať tých, ktorí podávajú najlepší výkon, a naopak osloviť zamestnancov s nízkou výkonnosťou.

Ak chcete získať šťastnejších, angažovanejších a motivovanejších zamestnancov, mali by ste zvážiť pridanie rôznych, často efektívnejších spôsobov, ako je uznanie zamestnancov, ocenenie a nefinančné odmeny, do svojho manažmentu motivácie zamestnancov.

Prejavte zamestnancom uznanie a motiváciu

Potrebuje váš tím extra dávku motivácie? Staffino poskytne dokonalý prehľad o výkone vášho tímu a pomože zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili za svoju prácu ocenení.

 

3 najlepšie nefinančné spôsoby, ako motivovať svojich zamestnancov

Najčastejšie podceňovaným spôsobom ako podporiť podnikanie je motivácia zamestnancov nefinančným spôsobom. V závislosti od výsledkov, ktoré chcete dosiahnuť, môžete implementovať rôzne stratégie motivácie zamestnancov.

1. Zdieľajte pozitívnu spätnú väzbu

Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov súvisiacej s konkrétnymi interakciami so zamestnancami je skvelý spôsob, ako začať. Môžete očakávať, že 50 – 80 % spätnej väzby bude pozitívnych a jej zdieľanie so zamestnancami zaručí, že sa budú cítiť hodnotní a šťastní. Nechajte zákazníkov poďakovať vašim zamestnancom za ich služby. Takáto denná dávka pozitívnej energie je pre nich rovnako dôležitá ako ich finančná odmena.

Ak si vyberiete správny softvér na zapojenie zamestnancov, môžete si nielen vyžiadať spätnú väzbu, ale aj rozhodnúť, aká spätná väzba bude viditeľná pre vašich zamestnancov. S XM platformou Staffino môžu zamestnanci vidieť buď len pozitívnu spätnú väzbu, alebo celú škálu. Môžu tiež dostávať e-mailové upozornenia na spätnú väzbu v reálnom čase alebo denné zhrnutie. Pravidelné poďakovanie podnieti morálku a angažovanosť vašich zamestnancov a na oplátku zlepší spokojnosť zákazníkov.

2. Udeľte originálne odmeny

Ďalším spôsobom, ako zvýšiť motiváciu, je uznanie zamestnancov prostredníctvom gamifikácie. Uznanie dáva zamestnancom pocit úspechu a podľa výskumu je 93 % tých, ktorí sa v práci cítia ocenení, motivovaných podávať ten najlepší výkon.

Gamifikácia práce je inovatívny spôsob, ako odmeniť svojich zamestnancov za ich úspechy a zvýšiť ich účasť. Gamifikované dashboardy od Staffina umožňujú zamestnancom vidieť ich osobný výkon, súťažiť so svojimi kolegami alebo tímami a získať originálne odznaky – hattrick za tri po sebe nasledujúce dni pozitívnej spätnej väzby, ranné vtáča za najskoršiu spätnú väzbu dňa, blesk za najrýchlejšiu pozitívnu spätnú väzbu a ešte oveľa viac. Môžete dokonca nastaviť konkrétne ciele a generovať víťazov pre každé definované obdobie.

3. Dajte svojim zamestnancom uznanie

Ukážte svojim zamestnancom, že ich práca má zmysel a že sú hodnotnou súčasťou vašej organizácie. Uznanie zamestnancov, či už gamifikované alebo osobné, je kľúčové pre úspešný biznis.

Zvážte preto pravidelné poďakovanie snaživým zamestnancom a dajte všetkým vedieť, ako ich prínos zapadá do väčších, dlhodobých obchodných cieľov. Napíšte im lístok s poďakovaním, verejne poďakujte svojmu tímu alebo im kúpte obed. Budete prekvapení, akým silným motivátorom môže také malé gesto uznania byť.

Záver

Vždy majte na pamäti, že vaša organizácia by mala byť príjemným pracovným miestom. Najprv sa uistite, že máte pokryté základné požiadavky, ako je oprávnená mzda a dobré pracovné podmienky, a potom môžete začať pridávať ďalšie výhody a formy ocenenia. Existuje mnoho zaujímavých alternatív odmeňovania, ktoré nezahŕňajú peniaze a napriek tomu zvyšujú angažovanosť a motiváciu zamestnancov, stačí si vybrať tú, ktorá zodpovedá vašim obchodným cieľom.