Skip to content Skip to footer

Aktualizácia Staffino CX produktov: Čo sme vylepšili v máji 2022?


Čo je nové vo svete Staffino produktov? K existujúcim produktom sme pridali niekoľko nových funkcií a vylepšení pre ešte hladšie používanie Staffino platformy na správu skúsenosti. Tu je všetko, čo o aktualizácii potrebujete vedieť.

Preddefinované prvky

Táto nová inteligentná funkcia ešte viac zjednoduší implementáciu produktu na novú organizáciu. Do každej služby sme v prípade potreby začlenili preddefinované sady prvkov. Tieto preddefinované parametre je možné kedykoľvek upraviť v sekcii správcu. Predvolené položky boli vytvorené pre:

  • dátový zdroj,
  • distribučný kanál,
  • šablónu e-mailu,
  • šablónu automatickej odpovede.

Používanie šablón v spúšťačoch

Platforma Staffino už dlhšie umožňuje vytvárať a upravovať šablóny v spúšťačoch. Tentoraz sme urobili niekoľko menších zmien v tom, ako sa uprednostňuje nastavenie regiónu v šablóne. Po výbere šablóny v spúšťači budete mať odteraz možnosť vybrať si preferovaný jazyk. Tento jazyk sa použije ako posledná možnosť pri zasielaní žiadosti o zákaznícku spätnú väzbu. Týmto spôsobom nebude jazykové pole nikdy prázdne a zákazníci budú môcť dostávať žiadosti vo svojom preferovanom jazyku.

Ako proces uprednostňovania funguje:

  • V prvom rade systém vždy skontroluje, či už máme uložený región zákazníka (zhoda s e-mailom, telefónnym číslom a referenciou).
  • Potom sa skontroluje regionálne nastavenie importu (ak sa nachádza v súbore importu).
  • Vybraný preferovaný jazyk sa použije, ak zlyhajú všetky vyššie uvedené možnosti.

Možnosti vstupného poľa

Do editora sme pridali aj túto dôležitú funkciu. Prvok vstupného poľa má teraz viac možností prijateľných hodnôt, a to reťazec, číslo, e-mail, telefónne číslo, dátum a čas. E-mail a telefónne číslo používajú základné overenie so znakmi, ktoré musia byť zahrnuté, zatiaľ čo dátum a čas používajú výber.

Vstupy sa nikdy neukladajú ako odpovede v spätnej väzbe. Ukladáme ich samostatne v atribútoch. Odteraz si užívateľ môže vybrať, ktorý atribút bude použitý na ukladanie hodnôt zo vstupu.

Aké je využitie tejto funkcie? Môžete ju napríklad použiť na zhromažďovanie e-mailových adries a ich ukladanie do atribútu e-mailu zákazníka, aby ste sa s ním mohli neskôr skontaktovať alebo ho filtrovať podľa veku. Chcete získať spätnú väzbu od všetkých zákazníkov mladších ako 30 rokov? Pohodlne tak urobíte vďaka uloženým zákazníckym atribútom.

Zástupné texty a predvolené hodnoty

V tomto smere sme urobili niekoľko vylepšení existujúcich funkcií. Zástupné texty otázok a štítkov majú upravené správanie, takže sú predvídateľnejšie a v ukážke editora počas úprav sa s nimi jednoduchšie pracuje. Napríklad metriky ako NPS a CSAT obsahujú preddefinované zástupné otázky v rôznych jazykoch. Žiadne pole nezostane prázdne a každá otázka a štítok majú zástupné texty, ktoré používateľovi uľahčujú navigáciu pri vytváraní zákazníckych dotazníkov.

Skracovač odkazov v SMS

Keď žiadame spätnú väzbu od zákazníkov prostredníctvom SMS, pošleme skrátený odkaz, prostredníctvom ktorého môžu zákazníci zanechať svoju spätnú väzbu. V našich SMS žiadostiach sme prešli na nový skracovač odkazov. Čo sa týka samotného odkazu, rozhodli sme sa použiť stff.no – naša adresa URL tak zaberá menej miesta a pre text správy zostáva takmer o dvadsať znakov viac.

Chcete si to otestovať?

Dúfame, že tieto novinky z oblasti Staffino produktov boli pre vás užitočné. Ak si chcete otestovať všetky nové funkcie sami, kedykoľvek môžete vyskúšať demo verziu. Budete mať jedinečnú šancu prezrieť si všetky funkcie našej inteligentnej online platformy pre správu zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti, ktorú používajú a odporúčajú popredné svetové značky.