Skip to content Skip to footer

Letná aktualizácia produktov: Čo je nové v CX platforme Staffino?

Dobré správy! Počas leta v našej platforme pribudli nové, žiadané funkcie, ktoré odteraz môžete naplno využívať. Pridali sme niekoľko vylepšení a urobili pár menších opráv, vďaka ktorým bude vaša práca s platformou Staffino ešte jednoduchšia a intuitívnejšia. V tomto článku sme pre vás zhrnuli naše najnovšie produktové aktualizácie a všetko, čo o nich potrebujete vedieť.

  1. Ochrana pred spamom

Donedávna mohli naši klienti nastaviť ochranu zákazníka pred spamom iba pre organizáciu ako celok. Vzhľadom na dopyt klientov sme v tomto nastavení urobili zásadné zmeny, takže je možné nastaviť rôzne časové intervaly ochrany pre jednotlivé kampane.

Ak chcú manažéri nastaviť rovnaký interval ochrany pre viacero kampaní, jednoducho použijú rovnaké obmedzenia (throttling rules). Keď však chcú nastaviť viaceré nezávisle bežiace intervaly, použijú rozdielne obmedzenia. Ak sa snažíte zlepšiť zákaznícku skúsenosť, predchádzať opakovanému spamovaniu zákazníkov je nevyhnutné.

  1. Generovanie linku na dotazník

Pridali sme možnosť vygenerovať spontánny odkaz na konkrétnu kampaň, nielen na časti podnikovej štruktúry alebo zamestnancov. Táto funkcia je užitočná najmä pre menších klientov alebo kampane mimo podnikovej štruktúry (napr. NPS značky ako celku). Táto možnosť vygeneruje iba jeden URL odkaz a všetky výsledky kampane sa zaznamenajú pod profilom kmeňovej organizácie.

  1. Označenie povinnej otázky

Zjemnili sme označenie povinných otázok. Po novom je zákazník upozornený, že na konkrétnu otázku je potrebné odpovedať, iba sivou hviezdičkou a nápovedou, ktorá sa objaví, keď prejde kurzorom na otázku. Ak zákazník napriek tomu na otázku neodpovie a chce ju odoslať a pokračovať, až potom je upozornený výraznejšou červenou hláškou.

  1. Mazanie obrázkov

Urobili sme tiež menšiu aktualizáciu nastavení nahrávania obrázkov. Odteraz je možné obrázky vymazať, nielen nahradiť, takže e-maily so žiadosťou o spätnú väzbu zasielané zákazníkom sú lepšie prispôsobené potrebám organizácie a vyzerajú organizovanejšie a prehľadnejšie.

  1. Zmeny v distribučných kanáloch

Vykonali sme zmeny v dvoch funkciách, a to vo funkcii „Predvolené nastavenie“ a „Vybrať kanál pre automatickú odpoveď“. Do nastavení distribúcie sme pridali chýbajúcu možnosť „Nastaviť ako predvolené“. To znamená, že jedno základné distribučné pravidlo je vždy nastavené ako predvolené a používateľ ho môže kedykoľvek zmeniť.

Automatické odpovede odosielané zákazníkom po tom, ako odošlú spätnú väzbu, sa riadia záložným scenárom. Systém čerpá informácie o distribučnom kanáli pripojenom ku konkrétnej spätnej väzbe nasledovne:

Ak preddefinovaný kanál existuje, automaticky sa použije na odoslanie automatickej odpovede alebo odpovede manažéra. Ak kanál už neexistuje, použije sa predvolené distribučné pravidlo. Podobne sa predvolené pravidlo použije aj vtedy, keď nie sú k dispozícii žiadne informácie o kanáli pripojenom k spätnej väzbe.

  1. Predvolená šablóna automatickej odpovede

Možnosť „Nastaviť ako predvolené“ sme pridali aj k šablónam automatickej odpovede. Predvolená šablóna sa dá vybrať v časti „Predvoľby“ > „Podmienky automatickej odpovede“.

  1. Posuvná lišta v editore kampaní

Čiernu posuvnú lišta medzi ukážkou dotazníka a editorom sme nahradili natívnou lištou prehliadača, čo dodáva editoru prehľadný a jednotný vzhľad. Nová posuvná lišta je užívateľsky prívetivejšia a uľahčuje navigáciu pri používaní editora kampaní.

Chcete si to vyskúšať?

Dúfame, že vďaka týmto aktualizáciám bude vaša práca s XM platformou Staffino ešte príjemnejšia. Ak Staffino ešte nepoužívate a chcete vidieť všetky tieto a ďalšie funkcie v akcii, odporúčame vám zadarmo vyskúšať našu demoverziu. Po vyplnení dotazníka vám obratom pošleme email s prihlasovacími údajmi, aby ste mohli začať objaovať platformu Staffino – unikátny nástroj na správu spätnej väzby od zamestnancov a zákazníkov, ktorý odporúčajú popredné svetové spoločnosti.