Skip to content Skip to footer

Letná aktualizace produktu: Co je nového v CX platformě Staffino?

Těšte se, protože v platformě Staffino jsou nyní k dispozici nové, žádané funkce! Během letních měsíců jsme přidali několik nových funkcí a provedli několik drobných oprav, díky kterým bude vaše práce s platformou pro řízení zákaznické zkušenosti od Staffina ještě jednodušší a intuitivnější. Podívejte se s námi na všechny naše nejnovější aktualizace.

  1. Ochrana proti spamu

Dříve mohli naši klienti nastavit ochranu proti spamu nebo zákaznickou karanténu pouze pro organizaci jako celek. Na základě požadavků klientů jsme v tomto nastavení provedli zásadní změny, takže je možné nastavit různé časové intervaly ochrany pro konkrétní kampaně.

Pokud nyní chtějí manažeři nastavit stejný interval nebo karanténu pro více kampaní, jednoduše použijí stejné omezení (throttling rules). Pokud však chtějí nastavit více nezávisle běžících intervalů, mohou použít různá omezení. Zamezení spamování zákazníka je zásadní, pokud chce organizace zlepšit zákaznickou zkušenost.

  1. Generování odkazů na dotazníky

Přidali jsme možnost generovat spontánní odkaz na konkrétní dotazník, nejen na entity z firemní struktury nebo zaměstnance. Tato funkce se hodí zejména pro menší klienty nebo kampaně mimo firemní strukturu (např. brand NPS). Tato možnost vygeneruje pouze jeden odkaz URL a všechny výsledky se zaznamenají pod profilem kmenové organizace.

  1. Požadované označení otázek

Vyladili jsme označení povinných otázek. Nyní je uživatel upozorněn na to, že na určitou otázku je třeba odpovědět, pouze šedou ikonou a nápovědou, která se objeví, když na otázku najede kurzorem myši. Když uživatel přesto na otázku neodpoví a chce ji odeslat a pokračovat, teprve tehdy je upozorněn červeným, výraznějším požadavkem.

  1. Odstranění šablonových obrázků

Provedli jsme také drobnou aktualizaci nastavení nahrávání obrázků. Od nynějška lze obrázky mazat, nikoli pouze nahrazovat, takže e-maily s žádostí o zpětnou vazbu zasílané zákazníkům jsou lépe přizpůsobeny potřebám organizace a vypadají uspořádaněji a přehledněji.

  1. Změny v distribučních kanálech

Provedli jsme změny dvou funkcí, a to „Výchozí pravidlo“ a „Výběr kanálu pro automatickou odpověď“. Do distribučních pravidel jsme přidali chybějící možnost „Nastavit jako výchozí“. To znamená, že jedno základní pravidlo je vždy nastaveno jako výchozí a uživatel jej může kdykoli změnit.

Automatické odpovědi odesílané zákazníkům po sdílení jejich zpětné vazby se řídí záložním scénářem. Systém čerpá informace o distribučním kanálu spojeném s konkrétní zpětnou vazbou následovně:

Pokud předdefinovaný kanál existuje, bude automaticky použit pro odeslání automatické odpovědi nebo odpovědi manažera. Pokud kanál již neexistuje, použije se výchozí distribuční pravidlo. Stejně tak bude výchozí pravidlo použito, pokud není přítomna žádná informace o kanálu připojeném ke zpětné vazbě.

  1. Výchozí šablona automatické odpovědi

Přidali jsme možnost „Nastavit jako výchozí“ také do šablon automatických odpovědí. Výchozí šablona se pak automaticky předvolí v nabídce „Předvolby“ > „Podmínky automatické odpovědi“.

  1. Nativní posuvník v editoru dotazníků

Černý posuvník mezi náhledem dotazníku a editorem byl nahrazen nativním posuvníkem prohlížeče, čímž editor dotazníků získal úhledný a jednotný vzhled. Nový posuvník usnadňuje navigaci a poskytuje zcela nový zážitek při používání editoru.

Chcete si to vyzkoušet?

Doufáme, že vám tyto aktualizace ještě více usnadní a zpříjemní práci s naší platformou pro řízení zkušeností. Pokud jste v systému Staffino noví a chcete všechny tyto a další funkce vidět v akci, doporučujeme vám vyzkoušet si naši demoverzi zdarma. Jakmile obdržíte e-mail s přihlašovacími údaji, můžete začít zkoumat náš jedinečný nástroj pro řízení zpětné vazby od zaměstnanců a zákazníků, který doporučují klienti světové třídy.