Skip to content Skip to footer

Jak na motivaci lékárníků? Top 3 strategie pro zvýšení spokojenosti personálu v lékárnách

Lékárníci hrají klíčovou roli v systému zdravotní péče. Nedávné studie však poukazují na pokles spokojenosti s prací farmaceuta, což může mít za následek negativní vliv na péči o pacienta a celkový úspěch lékárenského řetězce.

V tomto článku si řekneme, co motivuje zaměstnance v lékárnách a jak zvýšit spokojenost s prací lékárníka. Implementací následujících strategií mohou lékárny snížit fluktuaci zaměstnanců, zlepšit zákaznický servis v lékárně a v konečném důsledku zvýšit výnosy.

1. Vytvořte pozitivní pracovní prostředí

Jak nefinančně motivovat lékárníky? Stačí, když vytvoříte pro svůj tým pozitivní pracovní prostředí! Můžete toho dosáhnout například díky efektivní komunikaci, týmové práci a pravidelnému uznání zaměstnanců.

  • Efektivní komunikace

Otevřená a transparentní komunikace je nesmírně důležitá pro podporu pozitivního pracovního prostředí. Pravidelná týmová setkání, kde mohou farmaceuti vyjádřit své názory, sdílet nápady a získat zpětnou vazbu, mohou pomoci vytvořit pocit sounáležitosti a zapojení.

The picture shows how the closed-loop feedback system by Staffino works in practice.

Naše online nástroje pro zlepšení zaměstnanecké zkušenosti zefektivňují komunikaci mezi lékárníky a manažery prostřednictvím funkce Interní diskuse. Tato funkce umožňuje hladkou a rychlou komunikaci mezi oběma stranami. Když zaměstnanec obdrží pozitivní zpětnou vazbu od zákazníka, manažer ho může pochválit přímo v diskusním vlákně pod pozitivním hodnocením zákazníka. Na druhé straně, pokud zaměstnanec dostane negativní zpětnou vazbu, manažer může zahájit interní dialog s cílem zjistit od lékárníka více detailů a vyřešit zákazníkův problém či podnět.

  • Týmová práce

Podpora spolupráce mezi lékárníky může výrazně ovlivnit jejich spokojenost s prací. Implementace školících programů nebo týmových projektů může mimo jiné poskytnout i příležitosti pro profesionální rozvoj.

Doporučujeme také analyzovat textová hodnocení prostřednictvím umělé inteligence s cílem identifikovat klíčové faktory, které vedou ke spokojenosti zákazníků. Tato data můžete následně využít ke sdílení osvědčených postupů mezi lékárnami a lékárníky. Tento přístup umožňuje lékárníkům učit se jeden od druhého a jasně pochopit, co se od nich očekává. Díky tomu se namísto zbytečných úkonů mohou plně soustředit na poskytování kvalitního zákaznického servisu.

The picture show how AI-driven customer experience platforms like Staffino analyse customer feedback with the help of AI technology.
  • Uznání zaměstnanců

Ocenění úsilí zaměstnanců v první linii, jako jsou i lékárníci, je klíčové pro zvýšení jejich spokojenosti s prací. Implementace formálního programu uznání zaměstnanců, v jehož rámci jsou farmaceuti slovně nebo věcně oceněni za jejich přínos, může výrazně zvýšit motivaci lékárníků. Takový program může zahrnovat například vtipná virtuální ocenění, finanční bonusy nebo veřejné uznání v rámci týmu či řetězce. Každého zaměstnance motivuje něco jiného. Pokud zjistíte, co to je, a přizpůsobíte uznání individuálním potřebám, jste na dobré cestě vychovat si motivovanou pracovní sílu.

2. Spravedlivé mzdy a příležitosti pro profesionální růst

Lékárníci, stejně jako všichni ostatní odborníci, by měli v první řadě dostávat spravedlivou odměnu za svou práci. Kromě toho, pokud investujete nejen do platů, ale i do profesionálního rozvoje svých zaměstnanců, snáze je motivujete, aby poskytovali skvělý zákaznický servis.

  • Spravedlivé mzdy

Prostřednictvím naší spolupráce s různými lékárnami jsme byli svědky toho, že zaměstnanci, kteří nejsou přiměřeně placeni, nemají motivaci poskytovat kvalitní služby, což v konečném důsledku snižuje úspěšnost celé lékárny. Problém nízkých platů v mnoha zemích navíc působí jako demotivující faktor pro farmaceuty při hledání zaměstnání v této oblasti, což vede k nedostatku vysoce kvalifikovaných odborníků na trhu práce.

Farmaceutický trh práce je omezen z důvodu odborného vzdělání potřebného pro tyto pozice. Ve velkých městech se lékárny potýkají s velkým objemem zákazníků a obtížemi při rychlém a efektivním náboru personálu. Nabídka konkurenceschopnějších platů lékárníkům může přilákat kvalifikovanější odborníky a pomoci zmírnit problém nedostatku zaměstnanců.

 

Ján Gabauer, Professional CX Consultant

  • Kariérní růst

Abyste své zaměstnance motivovali, měli byste vytvořit jasnou cestu kariérního postupu. Povýšení založená na výkonu či mentorské programy mohou poskytnout farmaceutům hlubší smysl a účel jejich práce. Pravidelné hodnocení výkonu a poskytování zpětné vazby může také pomoci identifikovat oblasti ke zlepšení jednotlivých lékárníků a stanovit cíle pro profesionální růst.

  • Vzdělávání

Různé vzdělávací programy a příležitosti pro profesní rozvoj mohou výrazně ovlivnit spokojenost s prací farmaceuta. Lékárníci by měli být povzbuzováni k účasti na konferencích, workshopech a seminářích, aby zůstali informováni o nejnovějších trendech v této oblasti. Nabídkou finanční podpory, studijního volna nebo specializovaných certifikací můžete svým zaměstnancům prokázat závazek k jejich růstu.

3. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Lékárníci často čelí nadměrnému stresu v důsledku náročnosti své práce. Nezapomínejte proto na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, která může výrazně ovlivnit spokojenost s prací lékárníka.

  • Flexibilní pracovní směny

Nabídka flexibilních pracovních časů může pomoci vašim lékárníkům udržet si zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Přizpůsobením pracovní doby individuálním potřebám a preferencím můžete snížit pravděpodobnost syndromu vyhoření u vašich zaměstnanců a zvýšit jejich spokojenost s prací.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

Pravidelně prováděný průzkum spokojenosti zaměstnanců je klíčovým nástrojem při včasné identifikaci syndromu vyhoření a těch zaměstnanců, kteří by mohli potřebovat trochu v práci zpomalit. Následně můžete přijmout proaktivní opatření na prevenci vyhoření a podporu wellbeingu svých zaměstnanců.

  • Asistenční programy pro zaměstnance

Poskytnutí přístupu k asistenčním programům může podpořit duševní a emocionální pohodu lékárníků. Tyto programy zahrnují například poradenské služby, přednášky o technikách zvládání stresu a zdroje pro řešení zdravotních problémů souvisejících s prací. Povzbuzujte své lékárníky, aby si dělali pravidelné přestávky a zapojovali se do aktivit, které podporují jejich duševní zdraví a pohodu.

Závěr

Nezapomínejte tedy, že motivace lékárníků a podporování jejich spokojenosti s prací je rozhodující pro úspěch vaší lékárny. Implementace výše uvedených strategií přináší výhody nejen farmaceutům, ale zlepšuje také péči, kterou poskytují pacientům, a v konečném důsledku zvyšuje výnosy. Investování do spokojenosti vašich lékárníků je proto oboustranně výhodná situace.

Projevte zaměstnancům uznání a motivujte je

Potřebuje váš tým extra dávku motivace? Staffino poskytne dokonalý přehled o výkonu vašeho týmu a pomůže zajistit, aby se zaměstnanci cítili za svou práci ocenění.