Skip to content Skip to footer

Slovník najdôležitejších CS pojmov

 

Komoditizácia
Proces, pri ktorom sa služby či produkty stávajú široko dostupné, bežné a jednoducho obdržateľné. Komoditizovanou sa vec stáva vtedy, keď jej ponuka od určitej prevádzky sa takmer nedá odlíšiť od ponuky inej prevádzky. Je to tiež proces, ktorý sa stáva stále bežnejším práve vďaka technologickej inovácii, rozšíreniu vzdelania a častému dopytu po konkrétnom produkte.

Skúsenosť zákazníka/ customer experience
Je dôsledkom stretu medzi prevádzkou a zákazníkom, ktorý servis vníma vedome i podvedome. Je to niečo ako prienik racionálneho a emocionálneho vnímania, ktoré si zákazník vytvára po celú dobu jeho nákupu alebo využívania služby.Nejde len o to ´čo´ mu sprostredkujete, ako i o to ´ako´ mu to sprostredkujete a či tým naplnite jeho očakávanie. A samozejme, bez ohľadu na to, či o tých očakávaniach viete alebo nie. Zákaznícka spätná väzba je teda pri zlepšovaní vášho customer servisu a customer experience nenahraditeľná.

Služby zákazníkom/ customer service
Súbor služieb, ktoré spoločnosť vytvára a ponúka počas priebehu predaja alebo poskytovania služieb tak, aby zvyšovala spokojnosť svojich zákazníkov. Produktom customer servicu je customer experience, teda skúsenosť zákazníka.