Skip to content Skip to footer

3 najlepšie spôsoby zberu spätnej väzby od zákazníkov, ktoré posilnia váš biznis

Spätná väzba od zákazníkov je ako životodarná tekutina, ktorá poháňa rast a zlepšovanie podnikania. Poskytuje neoceniteľný pohľad do toho, čo funguje dobre a čo je potrebné vylepšiť. Keď porozumiete skúsenostiam vašich zákazníkov a ich úrovni spokojnosti, môžete prispôsobiť svoje produkty, služby a celkovú zákaznícku skúsenosť tak, aby ste splnili a prekonali ich očakávania. Ako však efektívne zhromažďovať spätnú väzbu od zákazníkov? V tomto článku preskúmame tri najefektívnejšie stratégie na zber spätnej väzby od zákazníkov a povieme si aj to, ako vám v tom môže Staffino pomôcť.

1. Posielajte zákazníkom priame žiadosti o spätnú väzbu

Jednou z najefektívnejších stratégií na zbieranie spätnej väzby od zákazníkov je posielanie žiadostí o spätnú väzbu priamo. S platformou Staffino tak môžete urobiť prostredníctvom e-mailu, SMS či dokonca aplikáckie WhatsApp. Táto metóda vám umožňuje aktívne osloviť vašich zákazníkov a požiadať ich o spätnú väzbu na ich nedávne interakcie a skúsenosti s vašou spoločnosťou.

Tento priamy prístup má niekoľko výhod:

  • Ukazuje vašim zákazníkom, že si vážite ich názory a ste odhodlaní zlepšovať ich skúsenosti.

  • Umožňuje vám kontrolovať časovanie a kontext žiadosti o spätnú väzbu, čo zvyšuje pravdepodobnosť získania odpovede.
  • Použitím CX platformy ako Staffino môžete ľahko spravovať a analyzovať spätnú väzbu, ktorú obdržíte, čo vám umožňuje rýchlo identifikovať trendy a oblasti na zlepšenie.

2. Pridajte dotazník spätnej väzby priamo na vašu webovú stránku

Pridanie dotazníka spätnej väzby priamo váš web môže pomôcť výrazne zlepšiť zákaznícku skúsenosť a poskytnúť cenné dáta. Táto metóda, ktorú vedia značne uľahčiť pokročilé CX platformy ako Staffino, zjednodušuje proces zberu spätnej väzby tým, že umožňuje zákazníkom zdieľať svoje názory a pripomienky bez potreby odchodu z vašej stránky, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zanechania spätnej väzby.

Táto metóda zberu spätnej väzby v reálnom čase, ktorá môže byť bezproblémovo integrovaná do vašej webovej stránky, umožňuje okamžité pochopenie reakcií, skúseností a úrovne spokojnosti zákazníkov po interakcii s vašou webovou stránkou alebo využití vašich online služieb.

Výhody tejto metódy sú nasledovné:

  • Umožňuje podnikom, najmä tým, ktoré fungujú online, zachytiť spätnú väzbu priamo pri interakcii – získavať poznatky hneď po tom, ako zákazník uskutočnil nákup, prehliadal váš sortiment produktov alebo interagoval s vaším helpdeskom. Takáto včasná spätná väzba vám môže pomôcť identifikovať akékoľvek problémy alebo oblasti na zlepšenie vo vašej zákazníckej ceste.

  • Táto metóda poskytuje zákazníkom príležitosť zdieľať svoje myšlienky, kým sú dokonale angažovaní. Zákazníci pravdepodobnejšie poskytnú spätnú väzbu, keď je ich skúsenosť ešte čerstvá v ich mysliach. Navyše, angažovaní zákazníci ochotnejšie poskytnú podrobnú a hodnotnú spätnú väzbu, ktorá vám môže pomôcť lepšie pochopiť ich potreby, preferencie a očakávania.

3. Použite odkaz alebo QR kód na zber spontánnej spätnej väzby

Ďalšou účinnou stratégiou pre zber spätnej väzby od zákazníkov je vytvorenie odkazu alebo QR kódu, ktorý môžu zákazníci použiť na poskytnutie spontánnej spätnej väzby. Táto metóda je obzvlášť užitočná na miestach, ako sú obchody alebo reštaurácie, kde môžu zákazníci naskenovať QR kód svojím telefónom a poskytnúť spätnú väzbu na mieste.

Toto sú výhody treťej metódy:

  • Zachytáva spätnú väzbu v momente skúsenosti, keď sú dojmy zákazníka najčerstvejšie. To môže viesť k presnejšej a detailnejšej spätnej väzbe.
The picture shows how the closed-loop feedback system by Staffino works in practice.
  • Vďaka našej ľahko ovládateľnej platforme na správu spätnej väzby, môžete rýchlo prehliadať a reagovať na spätnú väzbu, čím zlepšujete svoj zákaznícky servis a spolu s ním aj svoje každodenné operácie.

  • Navyše, pozitívna spätná väzba od zákazníkov nielen motivuje zamestnancov k udržaniu si vysokého štandardu práce, ale tiež zlepšuje ich celkovú zamestnaneckú skúsenosť.

Záver

Na záver, bez ohľadu na to, ktorý spôsob zberu spätnej väzby si zvolíte, spätná väzba od zákazníkov je kľúčová pre rast a zlepšenie akéhokoľvek podnikania. Využitím možností a nástrojov, ktoré Staffino ponúka, môžete efektívne zbierať, spravovať a reagovať na spätnú väzbu od zákazníkov, čo vedie k zvýšenej spokojnosti zákazníkov, lojalite a nakoniec aj k úspechu podnikania.

Zbierajte spätnú väzbu efektívne a bez námahy

Komplexný manažment spätnej väzby od Staffino vám pomôže zefektívniť proces zberu a reagovania na spätnú väzbu, identifikovať oblasti na zlepšenie a riešiť problémy zákazníkov rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.