Skip to content Skip to footer

Vše, co potřebujete vědět o zpětné vazbě pro zaměstnance

Poskytování účinné zpětné vazby zaměstnancům má zásadní význam pro udržení zaměstnanců a pěstování jejich pozitivní zkušenosti. Vaším úkolem jako manažera je poskytovat hodnotnou zpětnou vazbu a naučit se, jak vyvážit konstruktivní kritiku a uznání zaměstnanců. Chcete zaměstnance pochválit za jejich úspěchy a zároveň je nasměrovat správným směrem, pokud je třeba jejich výkon zlepšit.

Tento článek obsahuje vše, co potřebujete vědět o zpětné vazbě zaměstnancům a řízení motivace zaměstnanců.

Význam zpětné vazby pro zaměstnance

Podle průzkumu čeká přibližně 30 % zaměstnanců na zpětnou vazbu od svých nadřízených déle než tři měsíce. V takovém případě zaměstnanci pravděpodobně zapomenou na některé události a své tehdejší chování, což téměř znemožňuje poskytnutí účinné zpětné vazby.

Jako manažer nebo zaměstnavatel máte povinnost poskytovat svým zaměstnancům častou zpětnou vazbu prostřednictvím pravidelných hodnocení výkonu a aktuálního hodnocení tím, že se jejich výkonem budete zabývat krátce po nějaké události, ať už pozitivní, nebo negativní. Zatímco první způsob je obecnější, druhý by se měl zaměřit na konkrétní úspěch nebo problém (např. negativní zpětná vazba od zákazníka po hovoru s agentem).

Proč je třeba poskytovat zaměstnancům zpětnou vazbu? Pokud se provádí taktně, může vytvořit vysoce výkonné a harmoničtější pracoviště. Jak pozitivní, tak negativní zpětná vazba je zásadní, protože může pomoci zbavit se špatných návyků, posílit pozitivní chování a umožnit týmům efektivněji pracovat na svých cílech.

Jak vytvořit úspěšnou kulturu zpětné vazby na pracovišti

1. Shromažďujte a sdílejte zpětnou vazbu od zákazníků

Pokud jste si mysleli, že zpětná vazba od zákazníků má pouze účel – shromáždit užitečné poznatky, které mohou vést k lepší zákaznické zkušenosti – zamyslete se znovu. Pravdou je, že 8 z 10 zpětných vazeb od zákazníků je pozitivních a můžou zvýšit motivaci zaměstnanců. Sdílení pozitivní zpětné vazby od zákazníků se zaměstnanci v reálném čase prostřednictvím softwaru pro zapojení zaměstnanců nejen rozzáří den vašich zaměstnanců, ale také je motivuje k opakování jejich vynikající práce.

Platforma pro řízení zkušenosti Staffino umožňuje zaměstnancům vidět pouze pozitivní zpětnou vazbu, zatímco manažeři vidí i negativní zpětnou vazbu a mohou na ni navázat s odpovědnými zaměstnanci a dotčenými zákazníky. Tímto způsobem budete moci nejen řešit problémy se zákazníky, ale také nasměrovat své zaměstnance správným směrem tím, že jim poskytnete proaktivní zpětnou vazbu týkající se konkrétního chování zaměstnanců.

Snažte se být co nejkonkrétnější. Také nedávejte negativní zpětnou vazbu a pozitivní zpětnou vazbu najednou, protože zaměstnanci by mohli být zmateni. Ti, kdo potřebují zlepšení, mají tendenci slyšet pouze pozitivní část toho, co bylo řečeno, a ti, kteří podávají dobrý výkon, si mohou pamatovat více z negativní zpětné vazby. Je dobré jasně oddělit pozitivní zpětnou vazbu od konstruktivní kritiky.

Dosáhněte plný potenciál svého týmu pomocí Staffino

Naše EX platforma vám pomůže udržet si špičkové talenty, sledovat výkon zaměstnanců a zlepšit jejich zapojení a produktivitu.

2. Udělujte uznání nejlepším pracovníkům

Nechcete přece přijít o své nejlepší pracovníky jen proto, že se necítí být oceněni, že? Pravidelné oceňování zaměstnanců by mělo být nezbytnou součástí řízení zaměstnanecké motivace. Podle průzkumu téměř 70 % zaměstnanců dosahuje lepších výsledků, když jsou jejich úsilí a úspěchy oceněny.

Kromě oceňování zaměstnanců na základě pozitivní zpětné vazby od zákazníků se snažte dívat na věc z širšího hlediska a oceňovat zaměstnance na základě jejich úsilí při dosahování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a cílů společnosti. Například gamifikace je skvělý způsob, jak identifikovat a ocenit nejlepší pracovníky v týmu nebo organizaci prostřednictvím výkonnostních soutěží a zábavných digitálních odznaků. Společnosti, které zavedly také měsíční pobídky pro nejlepší pracovníky na základě výsledků gamifikace (např. spokojenost zákazníků s agentem, net promoter score nebo jiná metrika), byly v motivaci svých zaměstnanců úspěšnější.

Program gamifikace vám také může pomoci vést zaměstnance k odpovědnosti za jejich jednání po obdržení negativní zpětné vazby od zákazníků. Například gamifikace společnosti Staffino umožňuje sledovat KPI všech zaměstnanců a zjistit, zda se zaměstnanci s nízkými výsledky snažili o zlepšení.

3. Zajistěte, aby zpětná vazba fungovala oběma směry

Pokud chcete vytvořit fungující kulturu zpětné vazby, nezapomeňte na zpětnou vazbu od zaměstnanců. Zaměstnanci musí mít pocit, že nikdo není nad systémem, a potřebují mít možnost hodnotit své nadřízené a kolegy.

Mocným nástrojem, který může všem pomoci v růstu, je zaměstnanecký průzkum 360, který lze snadno vytvořit a distribuovat prostřednictvím softwaru pro zapojení zaměstnanců. Umožňuje zaměstnancům kromě sebehodnocení sdílet názory na dovednosti a chování svých kolegů a manažerů. Tento druh zaměstnaneckého průzkumu poskytuje komplexní poznatky od všech, kteří úzce spolupracují se zaměstnancem, jehož výkon je hodnocen.

Diskuse o výsledcích s hodnoceným zaměstnancem může skvěle otevřít oči – může pomoci odstranit jeho slabé stránky a maximalizovat jeho silné stránky. Ve výsledku tak diskuse efektivně zlepšuje vzájemné vztahy, komunikaci a pracovní výkon hodnoceného zaměstnance.

Klíčové poznatky

Poskytování účinné zpětné vazby zaměstnancům zajišťuje jejich motivaci k lepším výkonům. Zařaďte do řízení motivace zaměstnanců časté zpětné vazby, pravidelné hodnocení výkonu a oceňování zaměstnanců, aby si vaši zaměstnanci lépe uvědomovali svůj vliv na společnost. Výsledkem bude vytvoření pozitivní pracovní kultury, zvýšení udržení zaměstnanců a jejich výkonnosti a zlepšení vztahů na pracovišti.