Skip to content Skip to footer

Jak správně motivovat zaměstnance

Motivace zaměstnanců je klíčovým aspektem úspěšného podnikání. Když jsou zaměstnanci motivováni, jsou více angažovaní, produktivnější a spokojení se svou prací. To v konečném důsledku vede k vyšší úrovni udržení zaměstnanců a celkovému úspěchu společnosti. Motivace zaměstnanců však nemá žádný univerzální klíč. Vyžaduje hlubší pochopení individuálních potřeb zaměstnanců, efektivní komunikaci a používání inovativních EX nástrojů.

V tomto článku prozkoumáme několik osvědčených strategií pro motivaci zaměstnanců podložených daty z průzkumů a povíme si také o výhodách používání naší online platformy pro správu zaměstnanecké zkušenosti.

Projevte zaměstnancům uznání a motivujte je

Potřebuje váš tým extra dávku motivace? Staffino poskytne dokonalý přehled o výkonu vašeho týmu a pomůže zajistit, aby se zaměstnanci cítili za svou práci ocenění.

4 osvědčené způsoby motivace zaměstnanců

Po letech práce s klienty z různých odvětví jsme shrnuli čtyři efektivní strategie pro motivaci zaměstnanců. Pochopením a implementací těchto technik můžete ve své firmě kultivovat motivovanou pracovní sílu, která dosahuje svého maximálního potenciálu.

1. Projevte uznání a oceňte pracovní úspěchy

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak motivovat zaměstnance, je uznání a ocenění jejich úspěchů. Studie společnosti Gallup odhalila, že zaměstnanci, kteří dostávají pravidelné uznání a pochvalu, s větší pravděpodobností zůstanou u svého zaměstnavatele, mají vyšší úroveň produktivity a více se angažují do své práce. Uznáním úspěchů zaměstnanců, ať už velkých nebo malých, vytváříte pozitivní pracovní prostředí, které podporuje motivaci a plnění cílů.

Nástroje pro uznání zaměstnanců od Staffino poskytují manažerům platformu, kde mohou v reálném čase ocenit úsilí zaměstnanců prostřednictvím takzvané interní diskuse. Taková pravidelná forma uznání nejen zvyšuje morálku, ale podporuje také kulturu uznání v rámci celé firmy.

feedback_screen-2

Kromě toho se ve Staffino postaráme, aby se uznání stalo nedílnou součástí každodenní rutiny vašich zaměstnanců v první linii. Zatímco jen manažeři mají přístup k negativní zpětné vazbě od zákazníků, pozitivní zpětná vazba se automaticky sdílí se zaměstnanci a slouží tak jako hmatatelná připomínka toho, že jejich úsilí při poskytování výjimečného zákaznického servisu má opravdu hlubší smysl. Tento přístup se ukázal jako vysoce účinný při zlepšování celkové nálady a morálky zaměstnanců.

Z hodnocení se časem stala taková „droga“ v tom smyslu, že zaměstnanci čekají, kdy jim hodnocení dorazí. Pokud chvíli nechodí, tak už se ptají, jestli vše funguje a není někde problém.

 

Dan Toma

Head of Operations, Volkswagen Financial Services

2. Stanovte jasné cíle a nevyhýbejte se výzvám

Stanovení cílů hraje klíčovou roli při motivaci zaměstnanců. Když mají zaměstnanci jasné stanovené cíle, které jsou pro ně zároveň i výzvou, je pravděpodobnější, že budou zaangažováni a motivováni, aby je dosáhli. Již studie Locka a Lathama dokázala, že specifické a obtížněji dosažitelné cíle vedou k vyšší úrovni výkonu v porovnání s nejasnými nebo příliš lehkými cíli.

A laptop showing a screen of personal dashboard with employee recognition.

Jako manažer je důležité zapojit zaměstnance do procesu stanovování cílů. Zapojení jim dodává pocit vlastnictví a zvyšuje jejich odhodlání dosáhnout těchto cílů. Platforma Staffino poskytuje možnost stanovit KPI pro týmy či jednotlivce a sledovat jejich pokrok interaktivním způsobem prostřednictvím nástěnky gamifikace zaměstnanců. Tyto ukazatele mohou zahrnovat klíčové CX metriky, jako je spokojenost zákazníků (CSAT) nebo Net Promoter Score (NPS), jakož i kvantitativní cíle, jako je například dosažení nejvyššího prodeje. Nezapomeňte pravidelně komunikovat pokrok a poskytovat zpětnou vazbu, abyste udrželi zaměstnance na správné cestě.

3. Podporujte pozitivní pracovní kulturu

Průzkum Harvard Business Review odhalil, že zaměstnanci, kteří pracují v pozitivním prostředí, jsou více angažovaní, produktivnější a mají vyšší míru spokojenosti se svou prací. Pozitivní pracovní kulturu charakterizuje otevřená komunikace, spolupráce a pocit sounáležitosti.

Otevřená komunikace je klíčová pro motivaci zaměstnanců, neboť vytváří pocit důvěry a transparentnosti. Když se zaměstnanci cítí vyslechnutí, je pravděpodobnější, že budou ve své práci angažováni a motivováni. Naše online nástroje pro vytváření zaměstnaneckých průzkumů vám pomohou vytvořit prostor pro zaměstnance, kde mohou svobodně vyjadřovat své nápady, názory či připomínky. Průzkumy umožňují otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci a managementem, ale není třeba zapomínat ani na analýzu výsledků a podniknutí nápravných opatření, čímž zaměstnancům ukážete, že jejich vstup je skutečně brán v úvahu.

Few blocks from employee gamification module. Employee gamification examples.

Podobně může i gamifikace zaměstnanců pomoci podpořit pozitivní pracovní kulturu ve firmě prostřednictvím zdravé soutěživosti a virtuálních odměn. Gamifikací úkolů a projektů zajistíte, že zaměstnanci budou motivováni k co nejlepšímu výkonu. Tento inovativní nástroj nejen podporuje týmovou práci a kreativitu, ale také přináší do každodenní pracovní rutiny špetku zábavy.

4. Poskytněte zaměstnancům příležitosti k růstu a rozvoji

Zaměstnanci jsou motivováni tehdy, když vidí jasnou cestu svého profesního růstu a rozvoje. Podle průzkumu od LinkedIn by až 94 % zaměstnanců zůstalo déle u zaměstnavatele, který investuje do jejich kariérního rozvoje. Poskytování příležitostí ke vzdělávání a rozvoji nejen motivuje zaměstnance, ale také zlepšuje jejich dovednosti a schopnosti, z čehož má užitek i organizace jako celek.

Zvyšte produktivitu zaměstnanců pomocí gamifikace

Motivujte a odměňte své zaměstnance pomocí gamifikace od Staffino. V naší platformě váš tým čekají na míru šité soutěže, odměny a žebříčky, které pomohou zvýšit produktivitu a zapojení.

Gamifikace zaměstnanců je i v tomto případě vynikajícím způsobem, jak sledovat a odměňovat pokrok zaměstnanců v jejich profesním rozvoji. Díky naší online platformě mohou zaměstnanci po absolvování konkrétních online kurzů získat virtuální odznaky, čímž se jejich vzdělávací cesta stane zábavným a poutavým prvkem.

Také můžete na základě jejich pokroku poskytnout zaměstnancům hmatatelné odměny, které je dále motivují dosahovat co nejlepších výsledků. Poskytnutí personalizovaných vzdělávacích plánů a uznání úsilí zaměstnanců o zlepšení jejich dovedností je zaručen způsob, jak podpořit kulturu neustálého zlepšování.

Závěr

Je nad slunce jasné, že motivace zaměstnanců je nezbytná pro úspěch firmy. Využitím našich online nástrojů můžete i vy vytvořit pracoviště, kde se zaměstnanci cítí oceňováni a motivováni dosahovat těch nejlepších výsledků. Začněte motivovat své zaměstnance ještě dnes se Staffino!