Skip to content Skip to footer

Vysokoškoláci začali otvorene hodnotiť prednášky na vysokých školách

Každý deň dostávajú hodnotenia na svoje prednášky mnohí z 83 pedagógov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Spontánne hodnotenia cez nový hodnotiaci systém Staffino od študentov okamžite dostáva dekan fakulty, ktorý na ne ihneď odpisuje.

skola

logo skolaTlak na kvalitu vysokoškolských prednášok sa zvyšuje. Minimálne v Košiciach. Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 1200 študentov v dennej a externej forme, ktorí môžu hodnotiť prednášky aktuálne až 83 pedagógov. Priamo. Kedykoľvek chcú. Uznanie patrí vedeniu fakulty, ktoré týmto potvrdzuje, prečo je práve táto fakulta dlhodobo najlepšie hodnotenou ekonomickou fakultou na Slovensku (podľa ARRA).

Dekan fakulty Michal Šoltés si od tejto unikátnej novinky v našom školstve sľubuje väčšiu angažovanosť študentov na prednáškach a zvýšenie záujmu o štúdium.

mobil

Podnety rieši dekan osobne

Dekan Šoltés dokonca nechal hodnotiť sám seba a svoje prednášky. „Potrebujeme získavať okamžitú spätnú väzbu študentov a vedieť, ako vnímajú úroveň prednášok. Cez Staffino môžeme ľahko vyhodnotiť, čo sa študentom pozdáva a čo nie,“ hovorí Šoltés. Pochvaly alebo pripomienky prednášky a pedagógov posielajú študenti rovno dekanovi a to cez mobilnú aplikáciu Staffino alebo webstránku www.staffino.sk/EFTUKE.

pochvaly

Študenti sú otvorení, neboja sa svoj názor vysloviť

Prvý mesiac od spustenia hodnotenia vníma fakulta pozitívne. Týždenne dostane vedenie fakulty takmer 30 hodnotení. Vďaka tomu má dekan prehľad o kvalite výučby neustále, zo dňa na deň.

Pripomienky študentov sú vecné, priame a vedeniu pomáhajú odhaliť drobnosti každodennej rutiny, nastavovať strategické rozhodnutia do budúcnosti. Najčastejšie študenti pripomienkujú málo praktické a nezáživné prednášky. Jedným dychom treba dodať, že študenti vedia aj pochváliť. Priama pochvala od študentov dáva vedeniu fakulty jasný prehľad o tom, ktorý pedagóg dokáže pripraviť najzaujímavejšiu, najinteraktívnejšiu či najhodnotnejšiu prednášku či seminár.

notebook

trendy

Vízia zakladateľov hodnotiaceho systému je zapojiť všetky univerzity na Slovensku

Okrem Ekonomickej fakulty TU v Košiciach sa do systému Staffino najnovšie chystá zapojiť aj Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„Keď sa do hodnotenia pridajú aj ďalšie univerzity či stredné školy, môže to postupne zmeniť úroveň nášho školstva a priniesť zásadné zlepšenie vo vzťahu študentov s pedagógmi,“ konštatuje spoluzakladateľ slovenského hodnotiaceho systému Staffino Tomáš Rosputinský.

pochvaly2