Skip to content Skip to footer

Ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť vo vašej lekárni prostredníctvom vernostného programu

V dnešnom konkurenčnom obchodnom prostredí podniky naprieč odvetviami neustále hľadajú spôsoby, ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť a vybudovať dlhodobé vzťahy so svojou klientelou. Jedným z odvetví, ktoré medzi prvými rozpoznalo potenciál vernostných programov pri dosahovaní týchto cieľov, je farmaceutický sektor.

Vernostné programy lekární sa ukázali ako účinné nástroje na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, zvýšenie lojality pacientov a stimuláciu obchodného rastu. V tomto článku sa pozrieme na výhody vernostných programov, rolu CX platformy pri meraní a zlepšovaní lojality zákazníkov lekární a vplyv pokročilého zberu spätnej väzby na úspech týchto vernostných programov.

Výhody vernostných programov a ich vplyv na lojalitu pacientov 

Vernostné programy pre zákazníkov lekární sa v posledných rokoch výrazne rozšírili vďaka svojej schopnosti vytvoriť výhodnú situáciu pre obe strany – pre zákazníkov aj lekárne. Keď poskytuje lekáreň benefity, zľavy a personalizovanú starostlivosť svojim zákazníkom, podnecuje ich k tomu, aby si vybrali túto konkrétnu lekáreň pred konkurenciou. Podľa štúdie spoločnosti Accenture je až 77 % zákazníkov členom vernostného programu aspoň jednej lekárne, čo naznačuje vysoký potenciál a popularitu týchto programov.

Asi vás neprekvapí, že poskytovanie výhod a personalizovanej starostlivosti vedie k zvýšeniu lojality pacientov a zníženiu ich odchodovosti. Štúdia spoločnosti Bain & Company uvádza, že už 5 % zvýšenie retencie zákazníkov môže viesť k 25 % až 95 % zvýšeniu ziskovosti. Spokojný zákazník s väčšou pravdepodobnosťou odporučí lekáreň iným, výsledkom čoho je aj tzv. word-of-mouth marketing, teda ústny marketing, ktorý za vás urobia vaši zákazníci úplne zadarmo.

Podobné zistenie sme urobili aj my v našej prípadovej štúdii zákazníckej skúsenosti popredného európskeho reťazca lekární – Dr.Max. Ak farmaceut prejavil o zákazníka záujem a ponúkol mu pri platení dodatočný produkt, bol zaznamenaný pozoruhodný nárast priemernej hodnoty nákupu o viac ako 15 %.

Vyššie uvedený graf zobrazuje hodnotu nákupu, keď zákazníkom bol / nebol ponúknutý ďalší produkt. Vzorka dát pochádza z prieskumu spokojnosti 11 200 zákazníkov zo dňa dňa 3. 5. 2021 v kombinácii s údajmi o finančných transakciách.

Okrem toho náš prieskum zákazníckej skúsenosti odhalil, že verní zákazníci nielenže vykazujú vyššiu frekvenciu návštev vo svojej preferovanej lekárni, ale míňajú v priemere o 25 % viac na nákup. Tieto zistenia podčiarkujú významný vplyv personalizovanej starostlivosti v lekáreňach na rast výnosov.

Meranie lojality zákazníkov je kľúčom k úspechu

Len implementácia generického vernostného programu v dnešnej dobe nestačí. Vzhľadom na to, že zákaznícka skúsenosť je významný diferenciátor popri cene a kvalite produktov, je nevyhnutné zosúladiť vernostný program so špecifickými potrebami zákazníkov vašej lekárne.

„Meranie lojality v lekárňach je základom budovania pevných vzťahov so zákazníkmi. Analýzou spätnej väzby od pacientov prostredníctvom našej platformy a implementáciou nami odporúčaných aktivít zaznamenali lekárne našich klientov výrazný nárast lojality zákazníkov a celkovej spokojnosti.“

 

Ján Gabauer

XM Senior Lead Auditor & Consultant, Staffino

Ako teda postupovať, aby bolo meranie lojality zákazníkov lekární efektívne? Naša komplexná CX platforma na zber a správu spätnej väzby umožňuje lekárňam získavať informácie od svojich zákazníkov v reálnom čase. Využitím jednej z kľúčových metrík zákazníckej skúsenosti, Net Promoter Score (NPS), Staffino poskytuje lekárňam jasné pochopenie úrovne ich zákazníckej lojality a spokojnosti, od organizačnej úrovne až po jednotlivých zamestnancov. Tieto cenné údaje umožňujú lekárňam identifikovať oblasti na zlepšenie a implementovať cielené stratégie na zlepšenie ich zákazníckeho vernostného programu.

The picture shows the Staffino online platform CX dashboard with NPS analysis on various graphs and charts.

Naše CX riešenie pre lekárne presahuje tradičné metódy zberu hodnotení. Prostredníctvom pokročilých funkcií, ako je AI analýza sentimentu a textových hodnotení, teda analýza péoháňaná umelou inteligenciou, naša platforma umožňuje lekárňam získať hlbší prehľad o skúsenostiach ich zákazníkov. Analýzou spätnej väzby a identifikáciou konkrétnych nedostatkov alebo predností vášho vernostného programu v priebehu niekoľkých minút môžete robiť rozhodnutia založené na dátach, ktoré ďalej posilnia lojalitu zákazníkov.

„Vďaka platforme Staffino vieme presne určiť, ktorá pobočka má systémové problémy s nákupnou skúsenosťou a ktorí lekárnici vyvolali v zákazníkoch určité emócie.“

Ján Žák

CEO Dr.Max Slovakia

Úspech vernostného programu lekárne závisí vo veľkej miere od zberu spätnej väzby, jej analýzy a implementácie prozákaznícky orientovaných stratégií. So Staffino môžete tento proces zefektívniť a zabezpečiť tak vyššiu mieru odozvy a presnejšie výsledky. Priamo v online platforme môžete tiež proaktívne riešiť akékoľvek otázky alebo šťažnosti, čím preukazujete svoj záujem o zákazníkov a ich spokojnosť.

Zlepšite zákaznícku skúsenosť pomocou NPS, CSAT či CES

Získajte tie najpresnejšie informácie o skúsenostiach vašich zákazníkov pomocou svetovo uznávaných CX metrík a pokročilej analytiky!

Záver

Personalizovaná starostlivosť v lekárňach sa ukázala ako účinný nástroj na zlepšenie zákazníckej skúsenosti a podporu lojality zákazníkov. Implementáciou pokročilých CX riešení od Staffino môžete efektívne merať a zvyšovať lojalitu pacientov, čo v konečnom dôsledku poháňa aj obchodný rast. Keďže farmaceutický priemysel sa neustále vyvíja, dobre navrhnuté vernostné programy budú zohrávať kľúčovú úlohu pri udržiavaní náskoku pred konkurenciou a poskytovaní výnimočných zákazníckych skúseností.