Skip to content Skip to footer

Trenčianska nemocnica spustila jedinečné hodnotenie lekárov a služieb pre pacientov

Fakultná nemocnica Trenčín sa zapojila do unikátneho projektu. Pacienti a návštevníci nemocnice môžu odteraz hodnotiť prístup lekárov, zdravotníckeho personálu a kvalitu služieb. Nemocnica v spolupráci s nezávislým hodnotiacim systémom Staffino spustila tento projekt, aby tak rozšírila možnosť získania spätnej väzby. 

Hodnotiť Trenčiansku nemocnicu môžete TU >>

Od získaných hodnotení vedenie nemocnice očakáva, že bude pre nich cenným nástrojom, ako zvýšiť spokojnosť pacientov a kde má hľadať prípadné rezervy.  Pochvaly alebo pripomienky môžu ľudia posielať cez web www.staffino.sk/fntn alebo mobilnú aplikáciu Staffino.

Hodnotenie je sprístupnené v rôznych kategóriách, ako napríklad prístup lekárov, sestier, spokojnosť s ošetrením a iné, na ambulanciách kliniky pediatrie a neonatológie a gynekologicko – pôrodníckej kliniky,” vysvetľuje hovorkyňa Trenčianskej nemocnice Petra Nevláčilová.

Do hodnotenia je zatiaľ zapojených osem ambulancií a ľudia sa môžu vyjadriť aj k čakacím dobám, čistote či vybaveniu nemocnice.

„V budúcnosti by sme radi zapojili do tohto spôsobu aj lôžkové oddelenia, nakoľko nie všetkým vyhovuje súčasná papierová forma dotazníkov spokojnosti,“ dodáva Petra Nevláčilová.

Cez Staffino už Slováci poslali vyše 150-tisíc hodnotení

Staffino je nezávislý slovenský hodnotiaci systém, ktorý umožňuje rôznym spoločnostiam či inštitúciám zbierať spontánnu a vyžiadanú spätnú väzbu od svojich zákazníkov či klientov. Tí môžu kvalitu ich služieb jednoducho hodnotiť cez web alebo mobilnú aplikáciu. Staffino zároveň diskrétnym a moderným spôsobom zabezpečuje vzájomnú komunikáciu medzi manažérmi, zákazníkmi a zamestnancami. V súčasnosti sa Staffino podieľa aj na viacerých celoslovenských prieskumoch spokojnosti zákazníkov a klientov.