Skip to content Skip to footer

Nepeňažné odmeny, ktoré podporujú zapojenie zamestnancov v práci

Zapojenie zamestnancov je kritickým faktorom úspechu každej spoločnosti. Angažovaní zamestnanci sú produktívnejší, inovatívnejší a lojálnejší, čo vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov a lepším obchodným výsledkom. Zatiaľ čo peňažné odmeny sa už dlho považujú za primárnu hnaciu silu, výskum ukazuje, že nefinančné odmeny môžu byť rovnako efektívne, ak nie ešte viac, pri vytváraní vysoko angažovanej pracovnej sily.

V tomto článku vám povieme o niektorých nepeňažných odmenách, ktoré preukázateľne podporujú zapojenie zamestnancov v práci.

5 nefinančných spôsobov, ako zvýšiť zapojenie zamestnancov

1. Uznanie zamestnancov

Uznanie zamestnancov výrazne ovplyvňuje ich vzťah k práci. Vďaka pozorovaniu našich klientov a ich zamestnancov vieme s istotou povedať, že pravidelné uznanie úspechov zvyšuje zapojenie zamestnancov a znižuje mieru fluktuácie.

Jednou z účinných metód uznania zamestnancov je pozitívna spätná väzba od zákazníkov. Staffino vám umožňuje zbierať a zdieľať pozitívnu spätnú väzbu od zákazníkov s príslušnými zamestnancami v reálnom čase. Poďakovania a milé slová im vždy zlepšia náladu a prirozdene motivujú k zopakovaniu úspešnej interakcie so zákazníkom. Tento typ uznania nielen zvyšuje morálku, ale tiež posilňuje prepojenie medzi úsilím zamestnancov a spokojnosťou zákazníkov.

2. Flexibilný pracovný model

Flexibilné pracovné podmienky, ako je práca na diaľku alebo flexibilný pracovný čas, výrazne prispievajú k angažovanosti zamestnancov. Umožňujú zamestnancom lepšie zosúladiť pracovný a súkromný život, znížiť stres a zvýšiť spokojnosť s prácou.

Podpora zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom je v dnešnej rýchlej dobe nevyhnutná. Môžete napríklad povzbudiť zamestnancov, aby si robili častejšie prestávky, využívali  svoj nárok na dovolenku a starali sa o svoje fyzické i psychické zdravie (napr. vďaka benefitom ako vstupy do fitness centra alebo na wellness). Keď ukážete zamestnancom, že si ceníte ich well-being, pomáhate predchádzať vyhoreniu a vaši zamestnanci sa s väčšou pravdepodobnosťou budú cítiť motivovaní a oddaní svojej práci.

3. Dni voľna navyše

Okrem flexibilného pracovného modelu môže k zapojeniu zamestnancov do práce prispieť aj možnosť voľna navyše. Tým, že zamestnancom poskytnete príležitosť vziať si voľno mimo vymeranej dovolenky ako odmenu za dokončenie projektu alebo dosiahnutie vynikajúcich skóre v CX metrikách, dokazujete, že chápete rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a ceníte si psychickú pohodu svojho tímu.

4. Príležitosti na rast a rozvoj schopností

Možnosti profesionálneho rozvoja sú skvelou nefinančnou odmenou, ktorá poháňa motiváciu zamestnancov. Zamestnanci, ktorí majú možnosť učiť sa nové zručnosti a kariérne rásť, sa s väčšou pravdepodobnosťou budú cítiť zapojení a oddaní svojej práci. Môžete im poskytnúť napríklad rôzne školiace programy, mentorské programy alebo financovať dodatočné vzdelávanie prostredníctvom rôznych online platforiem.

Investíciou do rastu a rozvoja zamestnancov organizácie po celom svete zvyšujú angažovanosť a zároveň budujú kvalifikovanú pracovnú silu. Ak zamestnancom poskytnete príležitosti na zlepšenie zručností a vedomostí, pozitívne výsledky na seba nenechajú dlho čakať.

5. Teambuildingové aktivity

Budovanie pevných vzťahov medzi zamestnancami a podpora tímového ducha preukázateľne zvyšuje ich zapojenie. Podľa štúdie spoločnosti Gallup majú zamestnanci, ktorí uviedli, že majú v práci kolegu, ktorého považujú za dobrého priateľa, oveľa väčšiu motiváciu. Teambuildingové aktivity pomáhajú posilňovať tiež vzťahy naprieč oddeleniami, čo môže prispieť k efektívnejšej komunikácii a výkonu.

Zaveďte teambuildingové aktivity alebo neformálne posedenia po dosiahnutí konkrétnych cieľov alebo keď zamestnanec oslavuje narodeniny a iné míľniky. Pomožete tak vytvoriť podporné a kolaboratívne pracovné prostredie, ktoré posilňuje angažovanosť zamestnancov a celkovú spokojnosť s prácou.

Záver

Aj keď sú spravodlivé peňažné odmeny úplný základ, nefinančné odmeny môžu takisto zohrávať významnú úlohu pri podpore zapojenia zamestnancov v práci. Implementáciou vyššie uvedených nepeňažných odmien si môžete vychovať vysoko angažovanú pracovnú silu, ktorá povedie váš biznis k úspechu. Ak potrebujete motivovať svojich zamestnancov, no neviete si dať rady, neváhajte osloviť konzultantov zamestnaneckej skúsenosti zo Staffino!

Prejavte zamestnancom uznanie a motivujte ich

Potrebuje váš tím extra dávku motivácie? Staffino poskytne dokonalý prehľad o výkone vášho tímu a pomože zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili za svoju prácu ocenení.