Skip to content Skip to footer

Nefinanční odměny, které podporují zapojení zaměstnanců v práci

Zapojení zaměstnanců je kritickým faktorem úspěchu každé společnosti. Angažovaní zaměstnanci jsou produktivnější, inovativnější a loajálnější, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků a lepším obchodním výsledkům. Zatímco peněžní odměny se již dlouho považují za primární hnací sílu, výzkum ukazuje, že nefinanční odměny mohou být stejně efektivní, ne-li ještě více, při vytváření vysoce angažované pracovní síly.

V tomto článku vám povíme o některých nepeněžních odměnách, které prokazatelně podporují zapojení zaměstnanců v práci.

5 nefinančních způsobů, jak zvýšit zapojení zaměstnanců

1. Uznání zaměstnanců

Uznání zaměstnanců výrazně ovlivňuje jejich vztah k práci. Díky pozorování našich klientů a jejich zaměstnanců víme s jistotou říci, že pravidelné uznání úspěchů zvyšuje zapojení zaměstnanců a snižuje míru fluktuace.

Jednou z účinných metod uznání zaměstnanců je pozitivní zpětná vazba od zákazníků. Staffino vám umožňuje sbírat a sdílet pozitivní zpětnou vazbu od zákazníků s příslušnými zaměstnanci v reálném čase. Poděkování a milá slova jim vždy zlepší náladu a přirozeně motivují k zopakování úspěšné interakce se zákazníkem. Tento typ uznání nejen zvyšuje morálku, ale také posiluje propojení mezi úsilím zaměstnanců a spokojeností zákazníků.

2. Flexibilní pracovní model

Flexibilní pracovní podmínky, jako je práce na dálku nebo flexibilní pracovní doba, výrazně přispívají k zapojení zaměstnanců. Umožňují zaměstnancům lépe sladit pracovní a soukromý život, snížit stres a zvýšit spokojenost s prací.

Podpora zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je v dnešní rychlé době nezbytná. Můžete například povzbudit zaměstnance, aby si dělali častější přestávky, využívali svého nároku na dovolenou a starali se o své fyzické i psychické zdraví (např. díky benefitům jako vstupy do fitness centra nebo na wellness). Když ukážete zaměstnancům, že si ceníte jejich „well-being“, pomáháte předcházet vyhoření a vaši zaměstnanci se s větší pravděpodobností budou cítit motivovaní a oddaní své práci.

3. Dny volna navíc

Kromě flexibilního pracovního modelu může k zapojení zaměstnanců do práce přispět i možnost volna navíc. Tím, že zaměstnancům poskytnete příležitost vzít si volno mimo vyměřenou dovolenou jako odměnu za dokončení projektu nebo dosažení vynikajících skóre v CX metrikách, dokazujete, že chápete rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a ceníte si psychické pohody svého týmu.

4. Příležitosti k růstu a rozvoji schopností

Možnosti profesionálního rozvoje jsou skvělou nefinanční odměnou, která pohání motivaci zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří mají možnost učit se nové dovednosti a kariérní růst, se s větší pravděpodobností budou cítit zapojeni a oddáni své práci. Můžete jim poskytnout například různé školící programy, mentorské programy nebo financovat dodatečné vzdělávání prostřednictvím různých online platforem.

Investicí do růstu a rozvoje zaměstnanců organizace po celém světě zvyšují angažovanost a zároveň budují kvalifikovanou pracovní sílu. Pokud zaměstnancům poskytnete příležitosti ke zlepšení dovedností a znalostí, pozitivní výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

5. Teambuildingové aktivity

Budování pevných vztahů mezi zaměstnanci a podpora týmového ducha prokazatelně zvyšuje jejich zapojení. Podle studie společnosti Gallup mají zaměstnanci, kteří uvedli, že mají v práci kolegu, kterého považují za dobrého přítele, mnohem větší motivaci. Teambuildingové aktivity pomáhají posilovat také vztahy napříč odděleními, což může přispět k efektivnější komunikaci a výkonu.

Zaveďte teambuildingové aktivity nebo neformální posezení po dosažení konkrétních cílů nebo když zaměstnanec slaví narozeniny a jiné milníky. Pomůžete tak vytvořit podpůrné a kolaborativní pracovní prostředí, které posiluje angažovanost zaměstnanců a celkovou spokojenost s prací.

Závěr

I když jsou spravedlivé peněžní odměny úplný základ, nefinanční odměny mohou také hrát významnou roli při podpoře zapojení zaměstnanců v práci. Implementací výše uvedených nepeněžních odměn si můžete vychovat vysoce zapojenou pracovní sílu, která povede k obchodnímu úspěchu. Pokud potřebujete motivovat své zaměstnance, ale nevíte si rady, neváhejte oslovit konzultanty zaměstnanecké zkušenosti ze Staffino!

Projevte zaměstnancům uznání a motivujte je

Potřebuje váš tým extra dávku motivace? Staffino poskytne dokonalý přehled o výkonu vašeho týmu a pomůže zajistit, aby se zaměstnanci cítili za svou práci ocenění.