Skip to content Skip to footer

10 000-krát ďakujeme

Pred pár dňami presiahla naša aplikácia významnú hranicu. Počet vašich hodnotení prekročil hranicu 10 000. Myslíme si, že je to vhodná príležitosť urobiť si krátku prestávku od neustáleho plánovania, kódenia, vyvíjania, hľadania podpory, hrania ping-pongu a ostatných podobných vecí, ktoré robia všetky startupy, aby sme vám mohli povedať to, čo je viac ako potrebné – ďakujeme vám všetkým, ktorí ste s nami.

08Naša pôvodná myšlienka vytvoriť Staffino sa stala skutočnosťou, zhmotnila sa do svojej cieľovej podoby a dnes tak umožňuje všetkým zákazníkom pochváliť alebo posťažovať sa na svoju obsluhu. Stovky prevádzok dostalo od svojich zákazníkov hodnotenia, na ktoré vedeli rýchlo a jednoducho odpovedať, sledovať ich a analyzovať. Všímali si kvalitu servisu a služieb členov svojho tímu a vedeli napraviť nedorozumenia, ktoré by mohli viesť k strate zákazníka a k zmene jeho názoru. S neustále narastajúcou silou a dosahom sociálnych médií narastá aj rýchlosť šírenia nespokojnosti zo strany zákazníkov. S aplikáciou Staffino sa vám podarí vyriešiť sťažnosti ešte predtým, ako môžu zničiť dobré meno vašej firmy.

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, vďaka ktorým sme sa dostali až sem. Vďaka vám, zákazníkom, že chcete a vyjadrujete svoje názory a vám, manažérom prevádzok, za záujem dozvedieť sa o nich viac.

Úspech aplikácie Staffino sme očakávali najmä v reštauráciách a pohostinstvách, ale zistili sme, že kvalita zákazníckeho servisu je dôležitá v každom odvetví. Tanečné školy, autoservisy, kuriérske služby, banky –  toto je len pár príkladov partnerstiev, s ktorými spolupracujeme. Spätnú väzbu o kvalite svojich produktov využíva aj spoločnosť s bagetami. Neexistuje odvetvie, ktorého nezaujímajú názory svojich zákazníkov a pre mnohých z nich je Staffino správnou cestou ako sa o nich dozvedieť.

Staffino tablet feedback check

Veľká vďaka patrí vám, manažéri prevádzok, pretože sa zaujímate o názory svojich zákazníkov. Ďakujeme za vašu kreativitu a nové nápady, vďaka ktorým sa naša aplikácia zdokonaľuje a vyvíja.

Odkedy sme začali pracovať na aplikácii Staffino, neustále sa učíme o službách zákazníkom. Veľmi skoro sme zistili veľký rozdiel medzi vnímaním zákazníkov a manažérov jednotlivých prevádzok. Keď sme sa spýtali do akej miery je ľahké skontaktovať sa s vedúcimi prevádzok, 99% z nich odpovedalo jednoznačne – veľmi ľahké. S týmto názorom súhlasilo len 16% zákazníkov. Z uvedeného vyplývajú dve skutočnosti: manažéri nevedia o dôvode, prečo by mali niečo meniť. A po druhé, keďže veľakrát je pre zákazníka náročné vyhľadať kontakt, nezanechá žiadne (aj keď negatívne) hodnotenie, čo by v konečnom dôsledku mohlo pomôcť majiteľovi vylepšiť kvalitu svojej prevádzky. 

Staffino ponúka jednoduchú cestu ako vyriešiť tieto nedorozumenia. V každej registrovanej prevádzke sú hodnotenia posielané priamo manažérovi. Sú ľahko dostupné a manažér na ne môže reagovať, čím ubezpečí zákazníka o prijatí jeho správy.

stage-pitch

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili našich prieskumov, dotazníkov a odpovedali na naše otázky. S vašou pomocou môžeme pracovať na lepšom zákazníckom prístupe pre každého.

Vo vyhodnocovaní získaných výsledkov a štatistík sme zistili ďalší zaujímavý údaj – ľudia sa nesťažujú tak, ako by sme predpokladali. 90% spätných väzieb je pozitívnych. Staffino vlastne odovzdáva „Chcem sa poďakovať“ a nie „Niečo sa mi nepáčilo“ odkazy. Tento poznatok prináša výhody obom stranám – zákazníkom aj manažérom. Zákazníci tak majú príležitosť spojiť sa so svojím obľúbeným členom obsluhy a zdieľať pozitívnu spätnú väzbu na sociálnych sieťach a/alebo priamo jeho manažérovi. Pre členov obsluhy je viditeľnosť hodnotení zaujímavá a môže im pomáhať v osobnom raste. Manažérom môžu uvedené informácie slúžiť na posilnenie motivácie svojho tímu.

Ďakujeme vám, zákazníkom, za všetky pozitívne hodnotenia. Teší nás, keď viete oceniť skvelé zákaznícke služby.

Ďakujeme vám, členom tímu, personálu, lebo sa nebojíte byť konfrontovaní s hodnoteniami. Len vy viete ako najlepšie uspokojiť požiadavky od svojich zákazníkov. Dúfame, že vaše úsilie  je dostatočne odmenené.

cenaStaffino by nedosiahlo svoje ciele bez dostatočnej podpory. Startup Awards.sk je súťaž určená mladým technologickým spoločnostiam zo Slovenska, ktorá vyhľadáva inovatívne nápady s globálnou ambíciou. Porota rozhodla, že práve Staffino je najlepším súťažiacim za rok 2014 v kategórii „Digital“. Toto ocenenie nám pomohlo zvýrazniť sa v médiách, nielen domácich, ale aj v zahraničných (napríklad naše účinkovanie v malajzijskom rádiu BFM). Veríme, že technológie sú dobrým nástrojom na ceste vedúcej k spokojnosti zákazníka. Naše narastajúce množstvo partnerstiev potvrdzuje, že je toto ocenenie v správnych rukách.

Ďakujeme, Startup Awards.sk.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí píšte, tweetujete, pýtate sa nás, zaujímate sa, blogujete, hodnotíte, komentujete. Veľmi si toho vážime. Média – nepoľavujte, to najlepšie ešte len príde!

Veľké poďakovanie patrí členom nášho talentovaného tímu, ktorí sa usilujú vytvoriť úžasnú technológiu. Technológiu, ktorá robí veci jednoduchšími a nie naopak.

Ďakujeme každému kto pomáhal Staffinu udržať sa v nekonečnom pribúdajúcom množstve nových softwérov, revolučných aplikácii a inovatívnych riešení. Prosím vydržte. Myslíme si, že Staffino raz bude niečo veľké.

gratitude recognition

Všetko čo sme doteraz spravili bol len začiatok. Chceme i naďalej pokračovať v spájaní manažérov prevádzok s ich zákazníkmi. S narastajúcim množstvom zozbieraných dát vieme ponúknuť náhľady, ktoré donedávna neboli možné. Pomáhame našim partnerom počúvať a reagovať. Pomáhame ich biznisu na základe zabezpečenia lepšej komunikácie. Veríme, že kľúč k dosiahnutiu kvalitného zákazníckeho servisu je naozaj jednoduchý: otvorená, úprimná a aktívna komunikácia.

Výzvou je nájsť správne prostriedky na dosiahnutie cieľa. Akýkoľvek typ podnikania sa snaží získať plnú kontrolu nad vecami, ktoré ho ovplyvňujú a nakoniec to môže poškodiť celú produktivitu. Vhodnejšou voľbou je nájsť si k svojim zákazníkom tú správnu cestu. Veríme, že Staffino je jednou z nich. 

Ešte raz, ďakujeme.

Staffino tím