Skip to content Skip to footer

Zákaznické průzkumy: Jak efektivně sbírat zpětnou vazbu od zákazníků

Pravidelné zákaznické průzkumy jsou nezbytnou součástí každého úspěšného podnikání. Abyste zajistili sběr smysluplné a přesné zpětné vazby od zákazníků, měli byste mít na paměti osvědčené postupy. Tento článek se zabývá některými z nich a vysvětluje, jak může platforma pro řízení zákaznické zkušenosti a software pro zapojení zaměstnanců maximalizovat využití vašich zákaznických průzkumů.

5 nejlepších postupů pro tvorbu zákaznických průzkumů

Zákaznické průzkumy jsou důležitou součástí podnikových činností, protože poskytují cennou zpětnou vazbu o spokojenosti zákazníků a pomáhají podnikům identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Průzkumy také poskytují firmám přehled o tom, co si zákazníci myslí o jejich produktech a službách, což jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí. Kromě toho zákaznické průzkumy poskytují cenné údaje, které lze využít k měření loajality zákazníků a stanovení strategií pro jejich oslovení. Bez dalšího otálení se podívejme na pět nejlepších praktik pro provádění efektivních zákaznických průzkumů: 

1. Stanovte si jasné cíle 

Před vytvořením průzkumu byste měli zvážit své cíle pro sběr zpětné vazby od zákazníků. Snažíte se například identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit? Nebo chcete pochopit preference zákazníků? Ujistěte se, že máte jasnou představu o tom, co chcete z průzkumu zjistit, abyste mohli vytvořit otázky, které budou relevantní a zaměřené na vaše cíle.

2. Použijte správné otázky

Typ otázek, které v průzkumu položíte, přímo ovlivní kvalitu shromážděných údajů. Dbejte na to, abyste používali také otevřené otázky, které zákazníkům umožní podrobně vyjádřit své myšlenky, a vyvarujte se použití návodných otázek, které mohou ovlivnit jejich odpovědi. Buďte konkrétní, používejte otázky typu ano/ne a dbejte na to, aby hodnotící škály byly konzistentní.

3. Buďte struční

Pokud jsou průzkumy příliš dlouhé, mohou dotazovaného rychle zahltit, proto se snažte, aby byl průzkum co nejkratší a nejpoutavější, pokud chcete, aby se vaši zákazníci podělili o své upřímné názory. Ptejte se jen na nejdůležitější otázky a zaměřte se na témata, která jsou zásadní pro pochopení zákaznické zkušenosti s vaší společností. Jeden zákaznický průzkum by se měl zaměřit na jednu zákaznickou cestu.

4. Využijte platformu pro řízení zákaznické zkušenosti

Abyste zajistili, že budete shromažďovat přesnou a komplexní zpětnou vazbu od zákazníků, zvažte využití platformy pro řízení zákaznické zkušenosti. Tyto platformy mohou pomoci zefektivnit proces průzkumu a poskytnout podrobnou analýzu zákaznických odpovědí. 

Platforma pro řízení zákaznické zkušenosti vám nejen usnadní automatické vytváření a distribuci zákaznických průzkumů, ale také vám umožní analyzovat výsledky a pohodlně reagovat na zpětnou vazbu zákazníků prostřednictvím jediného online nástroje.

5. Vyhodnoťte výsledky 

Sběrem zpětné vazby od zákazníků vaše práce nekončí. Shromážděnou zpětnou vazbu vždy analyzujte a využijte ji k přijímání obchodních rozhodnutí založených na datech a ke zlepšení zákaznické zkušenosti. Analýza velkého množství zpětné vazby od zákazníků však může být časově náročná a vyčerpávající, proto doporučujeme používat platformu pro řízení zákaznické zkušenosti s pokročilou analytikou, která tento proces zefektivní.

Jak může software pro zapojení zaměstnanců maximalizovat využití zákaznických průzkumů?

Chcete-li maximalizovat přínos zákaznických průzkumů, využijte software pro zapojení zaměstnanců. Pomocí takového softwaru můžete snadno měřit výkonnost zaměstnanců a klíčové ukazatele výkonnosti a na základě získaných poznatků od zákazníků určit, kteří zaměstnanci nebo týmy dosahují nejlepších a nejhorších výsledků. 

Chcete-li z něj vytěžit co nejvíce, hledejte software pro zapojení zaměstnanců s funkcemi zaměstnanecké  gamifikace. Umožní vám odměnit zaměstnance, kteří nasbírali nejvíce pozitivní zpětné vazby od zákazníků nebo kteří dosáhli nejvyššího skóre CSAT, zábavnými virtuálními odznaky. Tímto způsobem můžete sledovat výkonnost zaměstnanců a zpříjemnit jim každodenní práci.

V případě pochybností se poraďte

Poradenství v oblasti zákaznické zkušenosti může společnosti pomoci vytvořit efektivní zákaznické průzkumy tím, že poskytne potřebné vedení a odborné znalosti. Poradenské firmy zabývající se zákaznickou zkušeností mohou pomoci vytvořit otázky průzkumu, které jsou jasné, stručné a zaměřené na shromažďování relevantních informací. Mohou také přezkoumat výsledky průzkumu a poskytnout neocenitelné poznatky, které mohou společnosti pomoci identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a vyvinout strategie pro zlepšení zákaznické zkušenosti.

Závěrečné slovo

Závěrem lze říci, že zákaznické průzkumy jsou skvělým způsobem, jak porozumět potřebám a preferencím zákazníků. Aby byl průzkum úspěšný a shromážděná data spolehlivá, je důležité dodržovat osvědčené postupy, jako je jasné vymezení účelu průzkumu, výběr správné platformy pro průzkum, použití vhodných typů otázek, vytvoření atraktivních průzkumů a vyhodnocení dat pro získání užitečných poznatků. Máte-li dotazy týkající se zákaznických průzkumů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného formuláře.