Skip to content Skip to footer

Vše, co potřebujete vědět o zaměstnaneckých průzkumech

Ve světě, kde podniky neustále hledají způsoby, jak získat konkurenční výhodu, je prvořadé pochopení toho nejkritičtějšího aktiva – zaměstnanecké zkušenosti (EX). Efektivním způsobem získání přehledu o zkušenostech vašeho týmu je uskutečnění zaměstnaneckého průzkumu. V čem však takový průzkum spočívá?

Definice zaměstnaneckého průzkumu

Zaměstnanecký průzkum, také označovaný jako průzkum zaměstnanecké zkušenosti, je nástroj na sběr zpětné vazby, který umožňuje zaměstnavatelům pochopit postoje a názory svých zaměstnanců na různé aspekty jejich pracovního prostředí. Zahrnuje mimo jiné oblasti, jako je spokojenost s prací, zapojení zaměstnanců, spokojenost s vedením či firemní kultura.

Renomovaný podnikatel Richard Branson jednou řekl: Klienti nejsou na prvním místě. Zaměstnanci jsou na prvním místě. Pokud se postaráte o své zaměstnance, oni se postarají o klienty. Tato myšlenka podtrhuje důležitost pochopení a řešení potřeb zaměstnanců, což je i primárním cílem zaměstnaneckých průzkumů.

Podle studie Gallup organizace s vysokým zapojením zaměstnanců překonávají své konkurenty o 147 % v EPS (zisku na akci). Tato statistika zdůrazňuje klíčovou úlohu zaměstnaneckých průzkumů při zvyšování zapojení, která je hnací silou obchodního výkonu.

6 typů zaměstnaneckých průzkumů

Existuje několik různých typů zaměstnaneckých průzkumů, které můžete použít na základě svých specifických potřeb a cílů. Zde je několik příkladů:

Průzkum zapojení zaměstnanců: Jedná se o komplexní průzkum, který měří úroveň zapojení zaměstnanců (employee engagement) v rámci organizace. Pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých lze provést zlepšení ke zvýšení celkového zapojení a produktivity.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

Průzkum „360“: Tento typ průzkumu shromažďuje zpětnou vazbu o zaměstnanci ze všech směrů – od podřízených, kolegů, nadřízených a dokonce i zpětnou vazbu od zákazníků. Poskytuje ucelený pohled na výkon, chování a pracovní styl zaměstnance.

Pulsní průzkum: Jedná se o krátké, rychlé průzkumy, které se provádějí pravidelně, aby změřily celkovou náladu nebo „puls“ společnosti. Jsou užitečné pro sledování změn v náladě zaměstnanců v průběhu času a jsou nedílnou součástí motivace zaměstnanců.

Výstupní průzkum: Tento průzkum se provádí, když zaměstnanec opouští organizaci. Jeho cílem je pochopit důvody odchodu zaměstnance a získat zpětnou vazbu o jeho zkušenosti v rámci organizace.

Onboardingový průzkum: Tento průzkum je určen pro nové zaměstnance, abyste lépe pochopili jejich zkušenosti s onboardingem a identifikovali oblasti zlepšení v nástupním procesu.

Průzkum spokojenosti s prací: Tento průzkum se zaměřuje na to, jak jsou zaměstnanci spokojeni se svou prací. Zahrnuje oblasti jako pracovní prostředí, pracovní zatížení, odměňování a možnosti kariérního růstu.

Použitím kombinace těchto průzkumů můžete získat komplexní obraz o zkušenosti zaměstnanců, jejich motivacích či obavách, čímž umožníte managementu přijímat informovaná rozhodnutí ke zlepšení pracovního prostředí a spokojenosti zaměstnanců.

Využití online platformy na správu zaměstnanecké zkušenosti

EX platforma Staffino je nástroj navržen tak, aby pomohl podnikům využít tento potenciál. Poskytuje prostor pro zaměstnance, aby vyjádřili své názory, ale nabízí také pokročilou analytiku a užitečné informace pro podniky, které chtějí zlepšit své pracovní prostředí a v konečném důsledku i obchodní výsledky.

Dobře strukturovaný zaměstnanecký průzkum přináší řadu výhod. Může pomoci identifikovat silné a slabé stránky ve vedení, odhalit problémy ovlivňující spokojenost s prací a poskytnout přehled o efektivitě interní komunikace. Kromě toho, že průzkumy ukazují zaměstnancům, že vám na jejich názoru záleží, mohou zvýšit i morálku a podpořit kulturu otevřenosti a důvěry.

zaměstnanecká skušenost

Efektivita zaměstnaneckého průzkumu však do značné míry závisí na jeho sestavení a implementaci. Špatně navržený průzkum může vést k zavádějícím výsledkům, zatímco dobře navržený může poskytnout cenné, dále použitelné poznatky. Podle Society for Human Resource Management (SHRM) se míra odpovědí na zaměstnanecké průzkumy obvykle pohybuje od 30 % do 50 %, ale může dosáhnout až 80 % nebo 90 % s dobře navrženým dotazníkem a silným komunikačním plánem. Proto, pokud tvoříte své první zaměstnanecké průzkumy, doporučujeme vyhledat pomoc konzultantů. Ti vám pomohou při navrhování kampaně a použijí vědecky ověřené otázky k zajištění spolehlivosti a platnosti shromážděných údajů.

Závěr

Zaměstnanecké průzkumy jsou silným nástrojem pro společnosti, které se snaží pochopit a zlepšit své pracovní prostředí. Umožňují zaměstnancům vyjádřit své názory a nabízejí cenné poznatky ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců a obchodního výkonu. Jak řekl Richard Branson, péče o zaměstnance je prvním krokem k péči o klienty. Díky platformě Staffino můžete i vy učinit tento důležitý krok ještě dnes.

Dosáhněte plný potenciál svého týmu pomocí Staffino

Naše EX platforma vám pomůže udržet si špičkové talenty, sledovat výkon zaměstnanců a zlepšit jejich zapojení a produktivitu.