Skip to content Skip to footer

Podcast Vyzyvatel: Jak vidíme svět Customer a Employee Experience

Jak vnímáme současné trendy na poli Customer a Employee Experience? Co je největším motivačním faktorem pro zaměstnance? Jak zajistit okamžité zvýšení motivace týmů v předních liniích? O tom všem jsme si popovídali s Michalem Slavevem , v rámci série Podcastů Vyzyvatel.

 

„67 % dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že pozitivní zpětná vazba od zákazníka je pro ně větší motivací než finanční ohodnocení.“

Tento překvapivý výsledek přinesla jedna z případových studií společnosti McKinsey. Stále více se tedy ukazuje, že názor zákazníka má váhu a je potřeba mu naslouchat.

Pomáháme firmám sbírat zpětnou vazbu od zákazníků. Ať už se jedná o odezvu pozitivní nebo negativní, dále s ní pracujeme s cílem zlepšit zaběhlé procesy ve firmách.

Současné trendy

Na poli zpětné vazby se můžeme setkat s dvěma na první pohled odlišnými pojmy:

1. CX (Customer experience) – zkušenost zákazníka s konkrétní značkou

2. EX (Employee experience) – zkušenosti a dojmy pracovníka ze zaměstnání

Často se s těmito termíny pracuje odděleně. My se držíme názoru, že spolu oba pojmy úzce souvisí a mělo by se na ně pohlížet jako na jeden celek. To znamená zaměřit se společně na zlepšení zákaznické zkušenosti i na motivaci jednotlivých zaměstnanců.

Okamžitá motivace zaměstnanců

86 % zpětné vazby zpracované pomocí Staffino je pozitivní.

Na první pohled možná překvapující čísla. Nicméně odrážejí skutečnost, že zákazníci, pokud jsou k zanechání zpětné vazby vyzváni vhodný čas, mají tendenci sdílet spíše pozitivní dojmy.

Zatímco negativní odezva upozorní na slabá místa ve firmě, pozitivní zpětná vazba slouží jako povzbuzení k lepší práci zaměstnanců.

Staffino zachytí veškeré odezvy od zákazníků a zpracovaná data se okamžitě dostanou až k samotným pracovníkům, kteří se zákazníkem komunikovali. Díky našemu Closed-Loop Systému má například manager call centra možnost přímo reagovat na jednotlivé zpětné vazby, zjistit, proč byl zákazník nespokojený, nebo odpovědět na pozitivní odezvu.

V podcastu Vyzyvatel se dozvíte odpovědi na tyto a další otázky:

  • Jak Staffino pracuje s nasbíranými daty a jak je zobrazuje?
  • Za jak dlouho jsou k dispozici první výsledky?
  • Zajistí Staffino školení zaměstnanců, aby s programem uměli pracovat?

 

Případně, pokud raději posloucháte, zde: