Skip to content Skip to footer

Zdenko Nedeliak zo Salaša Kľak: Dôležité je sa nikdy nezastaviť

Ponúkate pobyty aj cez zľavové portály. Ako dnes ešte stále reagujú ľudia na zľavy? Trendy hovoria, že od zliav upúšťajú. Ako sa vám tento model osvedčil? 

Z môjho pohľadu vnímam tento fakt tak, že Slováci stále vyhľadávajú zľavy, dá sa povedať, že často ich k tomu núti finančná situácia. Pre zákazníkov sa snažíme vytvárať priaznivé ceny, ktoré často „okoreníme“ podporou predaja formou akcie (zľavou) na určitý produkt alebo službu

Svoju ponuku často staviate na tom, že ste aj cenovo výhodnejší. Ako sa profilujete?

Stredisko Skiarena Fačkovské sedlo sa nachádza na horskom priechode medzi Žilinským a Trenčianskym krajom. Výhodu vidím v tom, že konkurencia je od nás dostatočne vzdialená.

Našich zákazníkov by som mohol uviesť do troch kategórií, a to tí, ktorí len prechádzajú okolo a zastavia sa na obed; turisti, ktorí objavujú krásu skalného masívu Kľak, týčiaceho sa nad našim strediskom a ďalej tí, ktorí idú priamo do nášho strediska za poskytovanými službami.

Ako som už vyššie uviedol, ceny za naše služby sú vytvorené na základe kvality a taktiež sú primerané k naším zákazníkom.

Ako náročné je dnes uspokojiť vášho zákazníka? Prichádza k vám s prehnanými požiadavkami?

Našim zákazníkom sa snažíme vyjsť v ústrety v každej jeho požiadavke, nemôžem si dovoliť povedať, že požiadavky sú prehnané, dá sa povedať že sú štandardné.

Určite nie je jednoduché uspokojiť zákazníka, preto sa snažíme stále sledovať vývoj na trhu v oblasti hotelierstva a gastronómie. Prioritou pre nás je nezastaviť sa v jednom bode, ale stále sa posúvať vpred a byť konkurencieschopný voči ostatnej konkurencii v okolí a ponúknuť zákazníkovi plnohodnotný zážitok v uspokojovaní jeho potrieb.

Ako pristupujete k spätnej väzbe od zákazníkov? Ak porovnávate obdobie, keď ste nevyužívali Staffino a obdobie, keď ste ho zaviedli? V čom vidíte pre vás prínos?

Aplikácia Staffino nám napomáha nenásilnou formou zistiť vlastné názory zákazníkov na našu prevádzku, poskytované služby či personál.

Prínos v používaní aplikácie vidím v tom, že kedykoľvek si dokážem pozrieť hodnotenia našich zákazníkov, a podľa toho sa snažím prispôsobovať a vylepšovať fungovanie prevádzky, aby sa zákazníci cítili u nás čo najlepšie.

Vy ako manažér, ako pristupujete k negatívnym ohlasom?

K negatívnym ohlasom sa snažím pristupovať racionálne a neberiem ich na ľahkú váhu.

Odpovedám na každú zlú skúsenosť, ale čo ma mrzí, žiadny feedback od zákazníka nedostávam, alebo keď tak v malom počte.

Vzniknutý problém riešim okamžite a hľadám možnosť odstránenia určitého nedostatku, ktorý spôsobil negatívnu skúsenosť nášho zákazníka.

Zákazníkov si vážime a pri takejto skúseností, ktorá avšak nie je kladná im ako spätnú väzbu poskytneme pridanú hodnotu, ktorú môžu využiť pri ďalšej návšteve u nás ako napr. zľava na službu, ktorú ponúkame.

Čo ste zmenili na základe ohlasov od zákazníkov?

Záporné hodnotenie na personál mi napomohli viac sa na nich zamerať, sledovať ich pri práci. Taktiež so zamestnancami osobne preberám negatívne hodnotenia, a spoločne hľadáme možnosti, aby sa ďalší zlý ohlas nevyskytoval.

Ďalej čo sa zmenilo, bolo jedlo, od jedného negatívneho názoru na určité jedlo sa to nedá usúdiť, pretože ako sa vraví sto ľudí sto chutí, ale ako náhle pribudli viaceré záporné hodnotenia na určitý druh jedla, okamžite sa situácia preverovala a snažili sme sa robiť všetko pre to, aby sme vyskytnutú chybu napravili.

Pri hodnoteniach si počkáte, kým ich bude viac a až potom konáte? Alebo sa zariadite hoci podľa jedného hodnotenia?

Každé hodnotenia, ktoré dostávame, sú pre nás dôležité, ak sú kladné, rád pochválim personál za skvelo odvedenú prácu, no ak je to naopak, snažím sa každý vyskytnutý problém operatívne riešiť, aby sa do budúcnosti neopakoval a hlavne, aby naši zákazníci boli spokojní a radi sa k nám vrátili.

Práca s personálom – aké náročné je vybrať v regiónoch Slovenska kvalitný personál?

Dovolím si tvrdiť, že nájsť dobre kvalifikovaného pracovníka na danú pracovnú pozíciu, nie je vôbec jednoduché v dnešnej dobe. Zamestnanci dostali akýsi „trend“ určovať si vlastné pravidla, a tým aj rýchlo v pracovnom pomere skončia.

Musíme si uvedomovať, že personál tvorí podstatnú časť našej firmy, preto si ich vážime a snažíme si ich udržiavať  a ponúkame im množstvo benefitov a pridaných hodnôt v našom stredisku.

Aby sme získali lepšie konkurenčné postavenie ponúkame zamestnancom školenia, ktoré sa odlišujú napr. kvalifikáciou, zdvorilosťou, komunikatívnosťou, spoľahlivosťou, vnímavosťou a mnoho ďalšími vlastnosťami.

Ak by ste si mali vybrať kvalitný personál s drahšími službami vs. priemerný personál s lacnejšími službami? Akú cestu by ste zvolili?

Podľa môjho úsudku by som zvolil prvú možnosť, pokiaľ služby budú kvalitné, zákazník bude ochotní si priplatiť viac. Držíme sa stratégie nášho podniku a to poskytovať služby zákazníkovi, ktoré mu prinesú určitú hodnotu v plnej kvalite, kde je samozrejmosťou kvalitný personál.

Čo si rozhodne budete pamätať zo začiatkov podnikania?

Pred mojím nástupom bol Salaš Kľak nevýrazný, slabá propagácia, nízka návštevnosť. Pre mňa veľká výzva, ale aj obava.

PROFIL: Zdenko Nedeliak

Stredné odborné vzdelanie so zameraním obchod, ekonomika

Riaditeľ športových stredísk MsÚ Prievidza (2 roky)

Nadnárodná spoločnosť INTERSPORT – store manager (6 rokov)

SASSAMODE SK – retail manager (6 rokov)

Pravidlá ktorých sa držím: „Otvorený nápadom“, „Nikdy nechcem byť jednotka, pretože tá je blízko nuly.“