Skip to content Skip to footer

Víťaz 50 eur Pavol Kušnír: Služby v Chorvátsku sú rovnaké ako u nás

Ďalší víťaz našej každomesačnej odmeny pochádza z Bratislavy. Cez Staffino hodnotil na Slovensku aj v Chorvátsku. Chcete vedieť viac? Prečítajte si krátky rozhovor.

Kusnir vyherca

Cez Staffino ste zatiaľ hodnotili rôzne prevádzky a ich personál v Bratislave. Potešila vás táto možnosť vyjadriť sa k ich práci?
Áno, potešila

Hodnotili ste aj služby v Chorvátsku. Ako by ste ich porovnali so Slovenskom?
Služby sú dosť podobné a takisto ako v zahraničí, tak aj na Slovensku sa nájdu lepšie, ale aj horšie podniky.

Kedy by ste si ako zákazník povedal, že ste bol s niečím nespokojný?
Ak mi nechutilo, alebo obsluha nestojí za nič.

Vo februári ste hodnotil cez Staffino po prvý raz. Ako ste sa k tomu dostal?
Cez drevený kvádrik v kaviarni.

Keď ste poslali hodnotenia a prišla vám odpoveď od manažérov, ako to na vás zapôsobilo? Čítali ste si ich?
Bolo príjemné vedieť, že sa to dostalo až k vedeniu.

Píše sa vám lepšie cez aplikáciu alebo web?
Jedine appka.

Ktorá vlastnosť u obsluhy alebo personálu vás dokáže najviac nahnevať alebo sklamať?
Zdutosť a nechuť

Stalo sa vám, že vás niekto z personálu alebo zamestnancov inštitúcií v poslednej dobe zaskočil alebo vás niečo nepríjemné prekvapilo?
Nie, našťastie.

Čo podľa vás na našom trhu najviac chyba. Aké služby, produkty alebo novinky by ste privítali?
Profesionalita, česť výnimkám.

Ste človek viac kritický alebo viac chválite, ak ste spokojná?
Určite viac chválim.

Potešila vás výhra a na čo ju použijete?
Áno, potešila. Na čo ju použije však ešte neviem.