Skip to content Skip to footer

Velký průzkum EET: Češi jsou přesvědčení, že jim uškodí. Všimli si i zdražování

Až 83% českých zákazníků si po zavedení Elektronické evidence tržeb (EET) všimlo zvyšování cen služeb a některých druhů potravin či alkoholických nápojů. Vyplývá to z rozsáhlého průkumu nezávislého hodnotícího systému Staffino.
Čeští zákazníci, ale i manažeři či majitelé různých provozoven po celé republice se v průzkumu vyjádřili k situaci po zavedení EET. V průběhu dvou měsíců od března do května 2017 se k cenám a službám po zavedení EET vyjádřilo až 1900 lidí.

Podnikatelé v ČR očekávají od státu podporu a snížení daní

Podle průzkumprůzkumu 49% majitelů anebo manažerů různých provozoven v České republice uvedlo, že zvyšovali ceny produktů a služeb. Tvrdí, že je to následek nákladů spojených se zavedením EET. Ceny měli zvýšit nejčastěji o 1 až 5 procent. 

Okolo 63% z těch, kteří jsou pro úplné zrušení, však zároveň upřesnili, co by tuto situaci pomohlo vylepšit a jakou podporu očekávají od státu. 8% je pro lepší motivaci podnikatelů a 6% pro zavedení EET pro všechny, bez výjimek. 

Názory podnikatelů na toto téma vycházejí z předpokladu, že když už se elektronická evidence zavedla, musí to mít přesné a fungující pravidla a měla by se zlepšit i informační kampaň či komunikace majitelů provozoven se státem.
Část podnikatelů je i pro úhradu nákladů spojených s EET či důslednější kontroly. 

Průzkum ukázal několik zajímavých faktů. Stále je tu polovina provozovatelů, kteří ceny zvyšovat nechtějí a zároveň jim EET pořádně zkomplikovalo život. Avšak ti, kteří změny přijali celkem dobře, jsou pro několik vylepšení a systém kontroly,“ hovoří Zuzana Maderová ze společnosti Staffino.

Mezi produkty a službami se nejvíc zvedala cena piva a všeobecné ceny v restauracích.

Podnikatelé jsou trochu skeptičtí, i když jde o využití prostředků z EET na zlepšení stavu státních financí.

Zvykají si a učí se s EET pracovat, avšak v zásadě nevěří tomu, že se lepší výběr daní odrazí i celkově v ekonomice.

Zákazníci si všimli zdražování, ale podnikatele chápou

Čeští zákazníci se v průzkumu vyjádřili, že po zavedení EET pro podnikatele zaregistrovali vyšší ceny některých produktů a služeb.

83% z nich uvedlo, že k zdražování skutečně došlo a 56% tvrdí, že jim EET víc uškodí než pomůže. Nejvíc si toho všimli na potravinách a restauračních službách.

Navzdory všemu až 53% lidí si myslí, že na to podnikatelé mají právo. Uvědomují si, že pro některé to mohlo zvýšit náklady na provozovnu a jsou solidární. Celý průzkum tak na jedné straně ukázal, že k nějakému zdražování asi došlo a že zavedení EET bylo trochu komplikované, ale na druhé straně chápou, že daně se platit musí a každá změna se dá zvládnout, například i dalším zkvalitňováním služeb,“ dodává Zuzana Maderová.